Thứ Sáu, 22/05/2020, 08:44 (GMT+7)
.
Các huyện sơ kết đại hội điểm cấp cơ sở

Nghiêm túc, đầy đủ, an toàn và tiết kiệm

HUYỆN ỦY GÒ CÔNG TÂY:

Thực hiện nghiêm túc, an toàn, trang trọng, thành công tốt đẹp

Ban Thường vụ Huyện ủy Gò Công Tây vừa tổ chức Hội nghị sơ kết đại hội điểm chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Lê Văn Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh... đến dự.

Qua tổ chức đại hội điểm tại Đảng bộ xã Đồng Thạnh, Long Vĩnh và Chi bộ Ban Tuyên giáo -Trung tâm Chính trị huyện cho thấy, về công tác nhân sự được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, chặt chẽ, chu đáo, đảm bảo công tâm và dân chủ theo hướng dẫn. Công tác an ninh trật tự trước, trong và sau đại hội đảm bảo yêu cầu đặt ra. Công tác tuyên truyền được thực hiện đúng theo hướng dẫn của cấp trên. Công tác chuẩn bị văn kiện, nhân sự và chương trình chi tiết đại hội thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình và tính chủ động cao….

Sau tổ chức đại hội chi, đảng bộ điểm, Ban Thường vụ Huyện ủy Gò Công Tây chỉ đạo cấp ủy, bí thư các chi, đảng bộ rút kinh nghiệm, chuẩn bị tốt các mặt, tổ chức thành công đại hội đại trà các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy.

  Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Nghĩa ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được qua các đại hội điểm đã tổ chức. Đồng chí yêu cầu Huyện ủy Gò Công Tây tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, an toàn, trang trọng, hiệu quả, thành công tốt đẹp đại hội các chi, đảng bộ còn lại. 

KIM LAN

HUYỆN ỦY TÂN PHƯỚC:

Thực hiện đầy đủ các nội dung, bảo đảm các yêu cầu

Ngày 20-5, Huyện ủy Tân Phước tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tổ chức đại hội điểm các chi bộ, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến dự có các đồng chí: Đỗ Vũ Thuận, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Thanh Quí, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện…

Qua tổ chức đại hội điểm tại 4 đơn vị: Đảng bộ xã Thanh Hòa, Đảng bộ xã Tân Lập II, Đảng bộ xã Hưng Thạnh và Chi bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  (trong đó Đảng bộ xã Tân Lập II và Đảng bộ xã Hưng Thạnh được Ban Thường vụ Huyện ủy chọn làm thí điểm bầu trực tiếp chức danh bí thư) cho thấy, 4 đơn vị đã thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung, bảo đảm các yêu cầu theo Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và các quy định, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy về tổ chức đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội đã thảo luận, tham gia ý kiến vào báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2015 - 2020; thông qua dự thảo nghị quyết đại hội và chương trình hành động thực hiện nghị quyết.

Công tác nhân sự được chuẩn bị nghiêm túc, khách quan, đúng quy trình, quy định. Trong quá trình diễn ra đại hội, công tác điều hành của đoàn chủ tịch thể hiện tính khoa học và linh hoạt. Công tác bầu cử bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế bầu cử trong Đảng. Công tác tổ chức và phục vụ đại hội được chỉ đạo và thực hiện tốt.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, rút kinh nghiệm cho tổ chức đại hội đại trà trong thời gian tới; trong đó, cần quan tâm công tác chuẩn bị, nội dung kịch bản đại hội, phương pháp lãnh đạo, điều hành của đoàn chủ tịch, ý kiến tham luận tại đại hội…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Vũ Thuận nhấn mạnh: Trên cơ sở kết quả đạt được từ các đại hội điểm, các chi, đảng bộ còn lại cần nghiêm túc rút kinh nghiệm và chỉ đạo tổ chức đại hội đúng kế hoạch đề ra. Trong đó, báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành phải bám sát hướng dẫn, xây dựng chỉ tiêu phát triển sát đúng, số liệu phải chính xác, phù hợp với thực tế. Báo cáo chính trị phải được Ban Thường vụ  Huyện ủy duyệt…

THANH LÂM

HUYỆN ỦY TÂN PHÚ ĐÔNG:

Chuẩn bị tốt văn kiện, nhân sự và tuyên truyền về đại hội

Ngày 20-5, Huyện ủy Tân Phú Đông tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Ngọc Trầm, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy... đến dự.

Huyện ủy chọn Đảng bộ xã Phú Thạnh,  Chi bộ Phòng Giáo dục - Đào tạo và  Chi bộ Ban Dân vận - Ủy ban MTTQ huyện tổ chức đại hội điểm, đã có sự chuẩn bị tốt về văn kiện và nhân sự đại hội, cũng như công tác tuyên truyền, hình thức trang trí đều đạt yêu cầu theo Kế hoạch 89 của Huyện ủy về tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện và cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Tổng số đảng viên được triệu tập 162/162 đồng chí, đạt tỷ lệ 100%. Số lượng đưa ra bầu cấp ủy 20 đồng chí, số lượng được bầu 16 đồng chí, số trúng cử 16 đồng chí; trong đó tái cử 12 đồng chí, đạt 75% và bổ sung mới 4 đồng chí, đạt 25%. Tổng số phiếu bầu 154, phiếu bầu hợp lệ đạt 100%. 5 cấp ủy viên có số phiếu tín nhiệm đạt 100%.

Trình độ chuyên môn đại học 14 đồng chí (đạt 87,5%), trung cấp 2 đồng chí (đạt 12,5%); trình độ lý luận chính trị trung cấp 14 đồng chí (đạt 87,5%), cao cấp 2 đồng chí (đạt 12,5%). Bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên, số lượng đưa ra bầu 27 đại biểu, số lượng được bầu 22 đại biểu, số lượng trúng cử là 22, trong đó có 7 đại biểu nữ...

Những mặt hạn chế về điều hành của đoàn chủ tịch đại hội; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới thiếu trọng tâm, báo cáo tham luận còn dài, chủ yếu báo cáo thành thành tích… đều đã được các đại biểu chỉ ra và rút kinh nghiệm tại hội nghị.

Sau 3 đơn vị đại hội điểm, các chi, đảng bộ cơ sở còn lại sẽ lần lượt tổ chức đại hội, kết thúc trong tháng 6-2020.                                 

HỮU DƯ

HUYỆN ỦY CÁI BÈ:

Hoàn thành đảm bảo đúng thời gian, tiết kiệm, an toàn về an ninh trật tự

Ngày 19-5, Huyện ủy Cái Bè tổ chức Hội nghị sơ kết đại hội điểm nhiệm kỳ 2020 - 2025. Huyện ủy Cái Bè chọn 3 Đảng bộ xã Mỹ Đức Đông, Mỹ Tân, Tân Hưng và Chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân tổ chức đại hội điểm; trong đó, Đảng bộ xã Mỹ Tân tổ chức đại hội trực tiếp bầu chức danh Bí thư Đảng ủy xã.

Kết quả, 4 đại hội điểm đạt kiết quả tốt, hoàn thành đảm bảo đúng thời gian, tiết kiệm, an toàn về an ninh trật tự và thực hiện chặt chẽ khâu kiểm tra y tế đối với đại biểu dự đại hội nhằm phòng chống dịch Covid-19 theo quy định. Các công tác chuẩn bị văn kiện theo đúng hướng dẫn của Huyện ủy, đảm bảo nội dung.

Các đồng chí được giới thiệu để đại hội bầu vào cấp ủy khóa mới đều đạt tiêu chuẩn về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực lãnh đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được phân công, được sự tín nhiệm của đảng viên và nhân dân; đảm bảo tính kế thừa, liên tục, có cơ cấu phù hợp, đảm bảo tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ.

Nhân sự cấp ủy khóa mới có số dư theo quy định để đề cử với đại hội bầu đủ số lượng quy định theo Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị. Việc bầu cử đã thực hiện đúng quy trình, nguyên tắc theo quy chế bầu cử trong Đảng, đạt yêu cầu.

Tuy nhiên, việc tổ chức đại hội còn một số hạn chế, xoay quanh việc xây dựng văn kiện; thảo luận tại đại hội; hình thức, cách thức, phương pháp điều hành đại hội…    

     CHIÊU NAM

.
.
.