Thứ Sáu, 26/06/2020, 14:34 (GMT+7)
.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Mỹ Tho thành công tốt đẹp

(ABO) Sáng 26-6, trong ngày làm việc cuối cùng, Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Mỹ Tho lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thông báo kết quả làm việc ngày 25-6; tiến hành bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh gồm 30 đồng chí.
 
Đồng chí Trần Kim Trát, Bí thư Thành ủy Mỹ Tho nhiệm kỳ 2020-2025 phát biểu bế mạc đại hội
Đồng chí Trần Kim Trát, Bí thư Thành ủy Mỹ Tho nhiệm kỳ 2020 - 2025 phát biểu bế mạc đại hội.
Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Mỹ Tho nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt đại hội
Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Mỹ Tho nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt đại hội.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Mỹ Tho lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong đó thống nhất quyết nghị các chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ mới. Cụ thể, đến năm 2025, Mỹ Tho phấn đấu thực hiện đạt các chỉ tiêu:

Tốc độ tăng giá trị tăng thêm bình quân 8,5% - 9,5%/năm; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 197 triệu đồng/GRDP (khoảng 8.268 USD) hoặc 122 triệu đồng tính theo mức sống (khoảng 5.126 USD); tổng thu ngân sách từ kinh tế địa phương (theo phân cấp) khoảng 5.290 tỷ đồng; tổng chi ngân sách địa phương đạt 5.975 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội 55.000 tỷ đồng;

Tỷ lệ lao động qua đào tạo (có văn bằng chứng chỉ) đạt 39%; giảm tỷ lệ lao động thất nghiệp khu vực thành thị còn 0,3%; số lao động được tạo việc làm hằng năm khoảng 5.500 lao động; tỷ lệ hộ nghèo còn 0,76%; tỷ lệ huy động học sinh so dân số trong độ tuổi ở nhà trẻ 40%, mẫu giáo 95%, tiểu học 100%, trung học cơ sở đạt 99%;

Tuyển quân hằng năm đạt chỉ tiêu về số lượng và chất lượng; hằng năm giảm 3% số vụ tội phạm về trật tự xã hội; hằng năm có 90% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; hằng năm có 92% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; kết nạp 550 đảng viên. 

 
-	Đoàn đại biểu Đảng bộ Thành phố Mỹ Tho đi dự Đại hội đảng bộ tỉnh ra mắt đại hội -
Đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố Mỹ Tho đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh ra mắt đại hội.
Đại hội cũng thống nhất các khâu đột phá là: Phát triển thương mại, du lịch, dịch vụ bất động sản, nhằm tăng dần tỷ trọng khu vực dịch vụ trong cơ cấu kinh tế và phát triển đô thị trung tâm; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ theo quy hoạch các phân khu, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường; xây dựng chính quyền hành động, nâng cao hiệu lực quản lý, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. 
Đoàn chủ tịch đại hội trao quà lưu niệm cho ca1vc đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ TP. Mỹ Tho nhiệm kỳ 2015-2020 không tái cử
Đoàn Chủ tịch đại hội trao quà lưu niệm cho các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Mỹ Tho nhiệm kỳ 2015 - 2020 không tái cử.
Đại hội đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ và các khâu đột phá. Trong lãnh đạo phát triển kinh tế, thành phố sẽ tập trung đẩy mạnh phát triển các ngành dịch vụ, nhất là thương mại, du lịch, bất động sản, dịch vụ vận tải, tài chính và y tế chất lượng cao; phát triển công nghiệp bền vững; sản xuất nông nghiệp bền vững theo chuỗi giá trị và áp dụng công nghệ sinh học; đẩy mạnh thu hút đầu tư, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính; nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học công nghệ, phát triển bền vững về tài nguyên - môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; tăng cường liên kết với các tỉnh, thành trong vùng và mở rộng hợp tác quốc tế. 
 
Trong lãnh đạo phát triển văn hóa - xã hội, Mỹ Tho tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; chú trọng việc nâng cao sức khỏe của nhân dân đi đôi với thực hiện tốt công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình; chăm lo phát triển văn hóa - thể thao và xây dựng con người Việt Nam; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; nâng cao đời sống vật chất của nhân dân.
THỦY HÀ
.
.
.