Thứ Hai, 22/06/2020, 21:35 (GMT+7)
.

Không để những cán bộ, đảng viên vi phạm tiêu chuẩn chính trị, nguyên tắc, điều lệ Đảng cơ cấu vào cấp ủy

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị, lực lượng công an nhân dân phải làm thật tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ, không để những cán bộ, đảng viên vi phạm tiêu chuẩn chính trị, nguyên tắc, điều lệ Đảng, vi phạm pháp luật có thể cơ cấu vào cấp ủy hoặc đi dự Đại hội cấp trên...
 
Sáng 22-6, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương 6 tháng đầu năm 2020, để cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020-2025; đánh giá kết quả việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ 6 từ đầu nhiệm kỳ đến nay và những công việc cần thực hiện từ nay đến hết nhiệm kỳ. Đồng thời, đánh giá kiểm điểm các mặt công tác công an 06 tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.
 
Báo cáo tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Công an cho hay, thành tựu đạt được trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ 6, nhiệm kỳ 2015-2020 đã nêu rõ bên cạnh những thời cơ, thuận lợi cơ bản, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức rất lớn, nhất là âm mưu chống phá của các thế lực thù địch đối với nước ta; hoạt động của các loại tội phạm ngày càng nguy hiểm, manh động hơn.
 
a
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương. Ảnh Bộ Công an
Tuy nhiên, Đảng bộ Công an Trung ương đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, liên tục đạt và vượt mục tiêu, yêu cầu đề ra trong Nghị quyết Đại hội lần thứ 12 của Đảng, các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ 6, nhiệm kỳ 2015-2020.
 
Cũng theo báo cáo, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, lực lượng công an nhân dân đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt, đạt được những thành tựu to lớn trên tất cả các mặt công tác công an; bộ máy tổ chức của Bộ Công an ngày càng được kiện toàn, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, bảo đảm vững chắc lợi ích, an ninh quốc gia, giữ vững thế chủ động chiến lược, không để bị động, bất ngờ, không để hình thành, công khai các tổ chức chính trị đối lập trong nội địa; trật tự, an toàn xã hội có chuyển biến tích cực, kiềm chế gia tăng tội phạm.
 
Tình hình tội phạm, phạm pháp hình sự năm sau luôn giảm hơn so với năm trước, cụ thể, năm 2016 giảm 4,4%, năm 2017 giảm 3,02%, năm 2018 giảm 0,61%, năm 2019 giảm 7,39%. Qua đó, đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước.
 
Đặc biệt, báo cáo cũng nêu rõ, trước bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19, lực lượng công an nhân dân đã thể hiện rõ vai trò nơi tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh, góp phần không nhỏ trong việc khống chế, ngăn chặn, chiến thắng dịch bệnh Covid-19. 
 
Nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2020, Đảng ủy Công an Trung ương đã rất quyết liệt chỉ đạo triển khai xây dựng công an xã chính quy và công tác tăng cường cơ sở trong toàn lực lượng công an dân dân. Việc bố trí công an xã chính quy đến nay đã cơ bản triển khai xong, đã có 62/63 tỉnh, thành phố tiến hành bố trí 100% công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, thị trấn, đạt 99,3% kế hoạch. 
 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bày tỏ nhất trí, tán thành với dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020-2025. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã chuẩn bị công phu, nghiêm túc, bài bản, bám sát tinh thần chỉ đạo Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và các hướng dẫn của Trung ương.
 
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh về dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí cho rằng, đây là văn kiện trung tâm của Đại hội, là sự kết tinh trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm, sự sáng tạo, tầm nhìn và đề ra phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ Công an Trung ương và cả lực lượng công an nhân dân trong nhiệm kỳ tới.
 
Do đó, dự thảo Báo cáo này rất quan trọng, mang tính chiến lược, Đảng bộ Công an Trung ương phải khẳng định cho được thành tựu rất to lớn của công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
 
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, nên nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về bảo vệ an ninh quốc gia, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và về hoạt động của lực lượng công an nhân dân đáp ứng kịp thời đòi hỏi của tình hình thực tiễn; nhất là những vấn đề mới, những vấn đề khó, thách thức an ninh phi truyền thống.
 
Tuy nhiên, để hoàn thiện Văn kiện - Báo cáo Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an cần tiếp tục tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc, tranh thủ ý kiến của cán bộ Công an lão thành, các nhà khoa học, chuyên gia trong công an nhân dân.
Tập trung thời gian, nhân lực để hoàn thiện và chuẩn bị thật tốt các điều kiện để báo cáo tập thể Bộ Chính trị cho ý kiến về công tác chuẩn bị văn kiện, nhân sự trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020-2025.
 
Cũng tại đây, Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Đảng bộ Công an Trung ương thực sự là Đảng bộ mẫu mực, lãnh đạo toàn diện các mặt công tác công an. Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng, đóng góp rất to lớn của lực lượng Công an.
 
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao vai trò và những đóng góp rất quan trọng của lực lượng công an nhân dân trong công tác phòng, chống, đẩy lùi dịch Covid-19 vừa qua.
 
Một số nhiệm vụ công tác trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, bất luận trong mọi điều kiện, hoàn cảnh nào, lực lượng công an nhân dân cũng phải tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân.
 
Phải bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng Công an. Mọi hoạt động của lực lượng công an là phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đối ngoại của đất nước. Lực lượng công an phải bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước. Trọng tâm là bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, góp phần vào thành công Đại hội lần thứ 13 của Đảng.
 
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, lực lượng công an nhân dân phải đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, có sức chiến đấu cao, thực sự là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Kiên quyết đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, nhũng nhiễu, xa rời, vô cảm trước nhân dân.
 
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhất trí với những ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; nhấn mạnh, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ có những chỉ đạo cụ thể hơn tại Hội nghị sơ kết 6 tháng của lực lượng công an nhân dân sắp tới.
 
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị, lực lượng công an nhân dân phải làm thật tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ, không để những cán bộ, đảng viên vi phạm tiêu chuẩn chính trị, nguyên tắc, điều lệ Đảng, vi phạm pháp luật có thể cơ cấu vào cấp ủy hoặc đi dự Đại hội cấp trên...
 
(Theo sggp.org.vn)
 
.
.
.