Thứ Sáu, 26/06/2020, 10:07 (GMT+7)
.

Lãnh đạo xây dựng Mỹ Tho trở thành thành phố văn minh, giàu đẹp (*)

Mỹ Tho là vùng đất có truyền thống lịch sử, văn hóa lâu đời với hơn 340 năm; là đô thị loại I trực thuộc tỉnh, đô thị Trung tâm vùng của tỉnh và khu vực Bắc sông Tiền. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã không ngừng phát huy tiềm năng, thế mạnh của mình, khắc phục khó khăn, lãnh đạo thực hiện đạt kết quả trên tất cả các lĩnh vực; tạo diện mạo mới của đô thị và nâng cao đời sống của nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP. Mỹ Tho lần thứ XII, là 1 trong 3 Đảng bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện; cũng là đảng bộ cấp huyện đầu tiên của Đảng bộ tỉnh tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Võ Văn Bình trao bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng Đảng bộ TP. Mỹ Tho với dòng chữ “Đảng bộ thành phố Mỹ Tho đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, năng động, đổi mới, phát triển”.                                           Ảnh: Hạnh Nga
Đồng chí Võ Văn Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trao Bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng Đảng bộ TP. Mỹ Tho với dòng chữ “Đảng bộ thành phố Mỹ Tho đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, năng động, đổi mới, phát triển”. Ảnh: Hạnh Nga

GHI NHẬN THÀNH TÍCH

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành đã thể hiện được tinh thần đổi mới, sáng tạo, dân chủ, trí tuệ, phản ánh khách quan, trung thực kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2015 - 2020; với 15/15 chỉ tiêu chủ yếu đều hoàn thành, trong đó có 8 chỉ tiêu vượt mức so với Nghị quyết. Công tác xây dựng Đảng đạt kết quả tốt; các chương trình, kế hoạch, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của Tỉnh ủy được triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả. Kinh tế, văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển; việc chỉnh trang đô thị luôn được chú trọng; công tác xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đạt mục tiêu đề ra; chính sách an sinh xã hội, nhất là chính sách đối với người có công, chính sách giảm nghèo được quan tâm thực hiện đạt hiệu quả thiết thực. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội giữ vững ổn định. Hệ thống chính trị thường xuyên được củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng, năng lực, hiệu quả hoạt động; cải cách hành chính, cải cách tư pháp có chuyển biến tích cực. Đặc biệt, các đồng chí đã chỉ ra được 4 điểm nổi bật của Đảng bộ:

Đó là, đã phát huy vai trò trung tâm của tỉnh về kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học và công nghệ, có tác động thúc đẩy sự phát triển các vùng kinh tế - đô thị trong tỉnh. Tăng trưởng kinh tế của thành phố ở mức khá cao, bình quân hằng năm tăng 11,01%, vượt mức so với Nghị quyết của tỉnh là 8,5% - 9,5%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng khu vực dịch vụ và giảm dần tỷ trọng khu vực nông nghiệp; thu ngân sách theo phân cấp vượt 40,15% so với Nghị quyết, đóng góp rất lớn vào nguồn thu ngân sách của tỉnh; thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 150 triệu đồng và thành phố đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019.

Đó là, đã tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật, xã hội tương đối đồng bộ theo quy hoạch; huy động được nhiều nguồn lực để đầu tư các công trình trọng điểm như: Kè sông Tiền đoạn phường 1, phường 2, phường 4, phường 6; kè chống sạt lở ở cồn Tân Long, sông Bảo Định và các công trình giao thông, các trung tâm hành chính phường, xã, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa; cải tạo, nâng cấp hầu hết các hẻm ở các khu dân cư có thu nhập thấp theo Dự án Nâng cấp đô thị vùng Đồng bằng sông Cửu Long,... góp phần cho đô thị thêm khởi sắc và đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao hơn.

Đó là, đã mạnh dạn tự nhận dạng các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Qua nhận diện, những biểu hiện suy thoái của cán bộ, đảng viên chủ yếu là tinh thần thái độ học tập chính trị chưa tốt; phê bình, tự phê bình còn nể nang; thiếu kiểm tra đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Ban Thường vụ Thành ủy đã kiên quyết chỉ đạo khắc phục bằng những giải pháp cụ thể và đến nay hầu hết các biểu hiện trên đã có sự chuyển biến, khắc phục tốt.

Đó là, công tác kiểm tra, giám sát đảng viên, tổ chức đảng được thực hiện nghiêm túc, có chất lượng gắn với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị, bằng kế hoạch cụ thể và chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa. Sau kiểm tra, giám sát chuyên đề có theo dõi, đôn đốc việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm của đảng viên, tổ chức đảng.

Những kết quả trên cho thấy sự đoàn kết, thống nhất cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố; tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, quyết liệt của Thành ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Giờ đây, thành phố đang chuyển mình phát triển từng ngày, tạo vị thế mới để xứng tầm là đô thị trung tâm, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của tỉnh, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X đã đề ra. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi xin trân trọng chúc mừng và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Mỹ Tho đã đạt được trong 5 năm qua và trong Đại hội này, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tặng Đảng bộ TP. Mỹ Tho bức trướng: “Đảng bộ thành phố Mỹ Tho đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, năng động, đổi mới, phát triển”.

Những thành tích đạt được trong thời gian qua rất quan trọng và có ý nghĩa rất lớn, thể hiện tinh thần cách mạng tiến công, chủ động vượt qua khó khăn, thách thức của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố. Nhưng, chúng ta cũng cần thẳng thắn đánh giá, nhìn nhận một cách tổng thể, khách quan những mặt còn hạn chế.  Kinh tế của thành phố phát triển nhưng có mặt chưa tương xứng với vị trí, tiềm năng sẵn có và so với yêu cầu phát triển chung của một đô thị trung tâm của tỉnh. Chưa tạo động lực mạnh mẽ để thúc đẩy các vùng kinh tế - đô thị trong tỉnh phát triển nhanh hơn.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng và thực hiện nếp sống văn minh đô thị có nơi chưa thật sự đi vào chiều sâu; một bộ phận nhân dân chấp hành chưa tốt các quy định về giữ gìn trật tự đô thị, vệ sinh môi trường. Công tác thông tin, quảng bá, tiếp thị du lịch chưa nhiều, các tuyến, điểm dịch vụ du lịch chưa thật sự hấp dẫn và chưa có sản phẩm mới, sản phẩm đặc thù của địa phương. Tình hình trật tự xã hội có lúc, có nơi còn xảy ra nghiêm trọng; tình trạng đua xe trái phép, băng nhóm thanh thiếu niên dùng hung khí đâm, chém nhau chưa được triệt xóa; tệ nạn ma túy, trộm cắp, cướp giật tài sản có thời điểm xảy ra liên tục nhưng chậm có phương án, giải pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời tạo tâm lý lo lắng, bất an trong nhân dân. Công tác phối hợp giải quyết khiếu kiện tập trung đông người trên địa bàn thành phố chưa chặt chẽ, thiếu tính chủ động, thiếu kịp thời và kém hiệu quả.

Công tác tự phê bình và phê bình ở một số chi bộ còn biểu hiện nể nang, ngại va chạm; việc theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm tra, giám sát có nơi chưa tốt. Chất lượng hoạt động của một số chi hội, chi đoàn chưa sát hợp với yêu cầu nhiệm vụ, hiệu quả chưa thiết thực.

Quang cảnh Đại hội.
Quang cảnh Đại hội.

PHÁT TRIỂN XỨNG TẦM ĐÔ THỊ TRUNG TÂM

Xây dựng TP. Mỹ Tho trở thành thành phố văn minh, giàu đẹp; xứng tầm với vai trò, vị trí trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học và công nghệ của tỉnh; là trung tâm dịch vụ về thương mại, bất động sản, tài chính, du lịch sinh thái của khu vực Bắc sông Tiền là nhiệm vụ nặng nề nhưng rất vẻ vang của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất với mục tiêu, 14 chỉ tiêu chủ yếu, 3 khâu đột phá và 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Báo cáo chính trị trình Đại hội. Đề nghị đại biểu Đại hội tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến bổ sung, hoàn thiện để thống nhất triển khai thực hiện; đồng thời, cần phân tích, phản biện thật sâu về nguyên nhân, xác định thật rõ về trách nhiệm và đề ra giải pháp khắc phục những hạn chế sao cho có hiệu quả nhất. Tôi chỉ nhấn mạnh thêm mấy việc:

Thứ nhất, tiếp tục xây dựng Đảng bộ thành phố thật sự trong sạch vững mạnh; thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chính đốn Đảng; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh qua mỗi chuyên đề hằng năm và các quy định về nêu gương nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; tăng cường mối quan hệ máu thịt với nhân dân ngay từ chi bộ, tổ tự quản, khu dân cư. Thực hiện thật tốt công tác cán bộ, từ việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đến luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý thật sự gương mẫu, trách nhiệm, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức, năng lực tốt, gắn bó mật thiết với nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân.

Thứ hai, thành phố cần có giải pháp hiệu quả hơn để khai thác, phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển bền vững; kết hợp hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường và đảm bảo an sinh xã hội. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 10 về phát triển kinh tế - đô thị 3 vùng của tỉnh và Nghị quyết 13 về lãnh đạo phát triển
TP. Mỹ Tho đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; việc đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đô thị cần đảm bảo tính đồng bộ; tạo ra diện mạo mới cho thành phố, tạo điều kiện sống tốt hơn cho dân cư đô thị theo hướng thành phố thông minh, văn minh, hiện đại.

Thứ ba, trên cơ sở Nghị quyết 11 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, thành phố cần tập trung phát triển để du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế. Muốn vậy, cần phải quan tâm xây dựng hạ tầng phục vụ phát triển du lịch; khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư, xây dựng, nâng cấp, cải tạo cơ sở lưu trú du lịch đạt chuẩn. Cần có chương trình, kế hoạch cụ thể để khai thác tốt những thế mạnh, tiềm năng về thiên nhiên; đồng bộ hóa các dịch vụ trong chuỗi cung ứng dịch vụ du lịch cho du khách; mở thêm các tour, tuyến du lịch mới gắn với các di tích lịch sử, di tích văn hóa, trung tâm thương mại, phố đặc sản... Nâng cao ý thức của doanh nghiệp, của người làm du lịch; lấy chất lượng, uy tín làm mục tiêu kinh doanh và đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhân viên làm du lịch theo hướng chuyên nghiệp. Điều quan trọng là “Phát triển du lịch phải đi đôi với bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên và các di sản đô thị Mỹ Tho vốn có 340 năm”.

Thứ tư, chú trọng phát triển văn hóa làm nền tảng tinh thần của xã hội; gắn kết chặt chẽ, tương đồng giữa phát triển kinh tế, phát triển văn hóa với an toàn xã hội. Tiếp tục đầu tư cho giáo dục, đào tạo một cách cân đối, có trọng tâm, từng bước chuẩn hóa, hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật và phương tiện dạy học; xây dựng đội ngũ giáo viên và viên chức quản lý theo chuẩn chức danh nghề nghiệp. Phát triển mạnh và quản lý tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, thông tin, truyền thanh, tạo môi trường lành mạnh, xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa thành phố, tăng cường cơ sở vật chất cho ngành Y tế; củng cố, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân; khuyến khích đầu tư xã hội hóa các ngành y tế kỹ thuật cao, các cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân.

Thực hiện tốt các giải pháp giảm nghèo theo hướng bền vững và đảm bảo an sinh xã hội. Đặc biệt chú trọng việc chăm lo các gia đình liệt sĩ, thương binh, người có công với nước và các đối tượng chính sách xã hội.

Thứ năm, lãnh đạo và tổ chức thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định trật tự xã hội. Đề cao cảnh giác, chủ động ngăn ngừa và làm thất bại hoạt động “diễn biến hòa bình” gây bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, không để xảy ra bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Chủ động xây dựng phương án, kế hoạch cụ thể trong việc đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng kịp thời xử lý tình trạng khiếu kiện tập trung đông người trên địa bàn thành phố, nhất là trong thời điểm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp.

Thứ sáu, tiếp tục triển khai, thực hiện Đề án Xây dựng TP. Mỹ Tho trở thành thành phố thông minh. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền từ thành phố đến các phường, xã thật sự là của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân và là chính quyền hành động. Công tác cải cách hành chính phải đồng bộ về thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức; xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, năng động, phục vụ nhân dân, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Giải quyết tốt những vấn đề xã hội phát sinh trong quá trình đô thị hóa như: Công tác bồi thường, giải tỏa, hỗ trợ tái định cư, chuyển đổi nghề nghiệp; tiếp tục phát triển các khu nhà ở xã hội, nhà ở cho người có thu nhập thấp; thực hiện lộ trình di dời các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh không phù hợp với quy hoạch ra khỏi khu dân cư. Thực hiện quyết liệt công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và vi phạm pháp luật khác.

Thứ bảy, phải coi trọng việc phát huy dân chủ và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội; xây dựng lực lượng nòng cốt ở các lĩnh vực, địa bàn trọng yếu. Thực hiện tốt quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị và quy chế dân chủ ở cơ sở; nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác dân vận của Đảng, của các cấp chính quyền và chính sách dân tộc, tôn giáo. Thường xuyên tuyên truyền khơi dậy lòng yêu nước, động viên mọi nguồn lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của thành phố.

Từ định hướng trên, cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến cơ sở phải có kế hoạch thật tốt để thực hiện các khâu đột phá, tạo đòn bẩy phát triển kinh tế, xã hội một cách bền vững; phải xác định thành phố là đầu tàu, là động lực mạnh mẽ cho sự phát triển các vùng kinh tế - đô thị phía Đông và phía Tây của tỉnh.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP. Mỹ Tho lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, gắn liền với việc thảo luận các văn kiện để đi đến thống nhất những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện thắng lợi Nghị quyết, Đại hội còn có nhiệm vụ hết sức quan trọng, đó là bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI thật sự có chất lượng. Đạt được hai yêu cầu quan trọng này thì Đại hội của chúng ta mới thật sự thành công và mỗi đồng chí chúng ta mới thật sự hoàn thành nhiệm vụ của người đại biểu.

Chúng ta đều biết, mọi sự thành công hay thất bại chủ yếu đều do cán bộ, do con người tạo ra; với tinh thần coi cán bộ và công tác cán bộ là “gốc của mọi công việc”, “then chốt của then chốt”, nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025 có đi vào cuộc sống hay không phụ thuộc rất lớn vào năng lực lãnh đạo, điều hành của Ban Chấp hành khóa mới và nhân tố, yếu tố quyết định cho sự thành công là phải có một tập thể cán bộ lãnh đạo tốt, với sự năng động, sáng tạo, đoàn kết, dân chủ, gắn kết trách nhiệm, biết phát huy sức mạnh tập thể, sức mạnh của nhân dân, tận dụng được nội lực và tranh thủ tốt ngoại lực.

Ở TP. Mỹ Tho, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xem xét thận trọng, kỹ lưỡng việc đảm bảo quy trình phương án nhân sự theo đúng Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn 26 của Ban Tổ chức Trung ương và Kế hoạch 92 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước khi thống nhất kết luận về số lượng, nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giới thiệu chức danh Bí thư, các Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Do đó, đề nghị đại biểu Đại hội, các đồng chí cần đặc biệt quan tâm và thực hiện đúng việc ứng cử, đề cử theo quy định.

Với chiều dài lịch sử của một đô thị 340 năm và hơn 52 năm thành lập thành phố, Mỹ Tho hôm nay đã bước sang trang mới trong quá trình phát triển; đã kế thừa và phát huy mạnh mẽ truyền thống anh hùng, tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, làm đầu tàu cho sự phát triển các vùng kinh tế - đô thị của tỉnh và khu vực Bắc sông Tiền; xứng đáng với niềm tự hào, lòng tin sâu sắc về một thành phố văn minh, phát triển bền vững, về một đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh.

Tôi mong các đồng chí đại biểu hãy suy nghĩ thật khách quan, thật công tâm để lựa chọn bầu đúng, bầu đủ số lượng, bầu những đồng chí thật sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đạt kết quả cao nhất.

NGUYỄN VĂN DANH
(Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang)

(*)  Báo Ấp Bắc đặt tít và lược trích bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Văn Danh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP. Mỹ Tho nhiệm kỳ 2020 - 2025.

.
.
.