Thứ Tư, 24/06/2020, 20:48 (GMT+7)
.

Nội dung, phương thức công tác tuyên giáo có nhiều đổi mới

(ABO) Chiều 24-6, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Dự và chủ trì hội nghị có Hàm vụ trưởng, Phó Trưởng Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Việt; Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Châu Thị Mỹ Phương; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Trần Văn Dũng.
 
Trong 6 tháng đầu năm 2020, Ban Tuyên giáo các cấp chủ động, tích cực thực hiện tốt chức năng tham mưu và hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn trên lĩnh vực tuyên giáo, nhất là tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, trình độ nhận thức về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên; quán triệt, thực hiện và sơ kết, tổng kết các chủ trương, nghị quyết của Đảng… góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; tạo sự thống nhất và đồng thuận cao từ nội bộ đến các tầng lớp nhân dân. 
 
Đồng chí Châu Thị Mỹ Phương phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Châu Thị Mỹ Phương phát biểu tại hội nghị.
Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo các cấp thường xuyên chỉ đạo các hoạt động thông tin tuyên truyền, theo dõi hoạt động của các ngành trong khối tư tưởng - văn hóa và khoa giáo, kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm trạng xã hội, góp phần định hướng, ổn định tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân theo hướng tích cực, đúng chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; tạo niềm tin, phấn khởi thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước và hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Nội dung, phương thức công tác tuyên giáo có nhiều đổi mới, nhanh nhạy, chủ động hơn, phù hợp với từng đối tượng, mỗi nhiệm vụ đều gắn với sản phẩm cụ thể…
 
Đồng chí Trần Văn Dũng phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Trần Văn Dũng phát biểu tại hội nghị.
Tại hội nghị, lãnh đạo UBND tỉnh nêu những việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân nhân và đưa ra phương hướng cụ thể trong thời gian tới.
 
Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Châu Thị Mỹ Phương nhấn mạnh, tiếp tục làm thật tốt công tác tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo trong việc triển khai thực hiện các quyết định, chỉ thị, kết luận của Đảng và Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Đồng thời, hướng dẫn các ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan báo chí trong tỉnh, Ban Tuyên giáo các cấp trong tỉnh tuyên truyền kết quả, thành công của Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng...
 
Đồng chí Châu Thị Mỹ Phương trao Giấy khen cho các đơn vị.
Đồng chí Châu Thị Mỹ Phương trao Giấy khen cho các đơn vị.

Dịp này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng Giấy khen cho 7 đơn vị có thành tích trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo.

VĂN THẢO - LÊ MINH
 
.
.
.