Thứ Bảy, 29/08/2020, 13:55 (GMT+7)
.
ĐỒNG CHÍ NGUYỄN VĂN NHÃ, ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ, TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC TỈNH ỦY TIỀN GIANG:

Tỉnh ủy Tiền Giang lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và trên cơ sở

(ABO) Đến ngày 15-8, Tiền Giang đã hoàn thành công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, cấp huyện và tương đương. Đồng chí Nguyễn Văn Nhã, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tiền Giang đã đánh giá kết quả của đại hội về công tác tổ chức, chất lượng nhân sự cấp ủy khóa mới cũng như phương hướng thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo phát triển địa phương của Ban Chấp hành Đảng bộ các cấp; đồng chí cho rằng:

Đồng chí Võ Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang trao Bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tiền Giang tặng Đảng bộ TP. Mỹ Tho với dòng chữ “Đảng bộ thành phố Mỹ Tho Đoàn kết - Dân chủ - Kỹ cương - Năng động - Đổi mới - Phát triển”.
Đồng chí Võ Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang trao Bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tiền Giang tặng Đảng bộ TP. Mỹ Tho với dòng chữ “Đảng bộ thành phố Mỹ Tho Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Năng động - Đổi mới - Phát triển”.

Đến thời điểm này có thể khẳng định, Tỉnh ủy Tiền Giang đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy cơ sở và cấp trên cơ sở tổ chức thành công tốt đẹp đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trên phạm vi cả nước, nhưng với sự tập trung chỉ đạo của Tỉnh ủy hầu hết các cấp ủy, tổ chức đảng có sự chuẩn bị chu đáo và đại hội đạt kết quả tốt, đảm bảo yêu cầu, nội dung, hình thức; bảo vệ an toàn trước, trong và sau đại hội.

Thành công của đại hội là sự phấn đấu, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, trong đó có vai trò lãnh đạo, điều hành của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp, từ khâu triển khai, quán triệt Chỉ thị, Hướng dẫn của Trung ương về công tác đại hội đến việc chuẩn bị văn kiện, nhân sự, thảo luận đóng góp các văn kiện, công tác tuyên truyền… được tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Trong các nội dung của đại hội, công tác nhân sự có ý nghĩa quyết định đến sự thành công của đại hội. Đây là vấn đề quan trọng, trước khi tổ chức đại hội, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tiền Giang tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy thường xuyên thực hiện tốt công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy và các chức danh chủ chốt.

Thực hiện quy trình nhân sự 5 bước đối với các đồng chí tái cử và các đồng chí cơ cấu mới công khai, dân chủ, khách quan, theo quy hoạch cán bộ, được cấp ủy cấp trên phê duyệt trước khi tiến hành đại hội. Do thực hiện nghiêm túc công tác cán bộ, đánh giá đúng tình hình cán bộ nên khi bầu cử hầu hết đã bầu đúng, bầu đủ số lượng cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy và các chức danh chủ chốt của Đảng.

Chất lượng cấp ủy viên so với nhiệm kỳ 2015 - 2020 có chuyển biến về nhiều mặt, cụ thể như tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ tham gia cấp ủy cơ sở, cấp ủy cấp huyện và tương đương nhiệm kỳ 2020 - 2025 được nâng lên, trình độ chuyên môn, lý luận chính trị cao hơn. Nếu như tỷ lệ cán bộ nữ trong cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2015 - 2020 là 19,92% thì nhiệm kỳ này là 23,26%, tăng 3,34% (điển hình như Đảng bộ phường 8, TP. Mỹ Tho và xã Tân Điền, huyện Gò Công Đông, tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy chiếm 53,85%); cấp ủy viên có trình độ đại học nhiệm kỳ trước là 58,15% thì nhiệm kỳ này là 74,24%, tăng 16,09%.

Đối với cấp ủy cấp huyện và tương đương nhiệm kỳ 2015 - 2020, tỷ lệ cán bộ nữ trong cấp ủy là 16,12% thì nhiệm kỳ này là 19,95%, tăng 3,83% (TP. Mỹ Tho, huyện Gò Công Đông tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy là 30,76%); tỷ lệ cấp ủy viên nhiệm kỳ trước có trình độ thạc sĩ là 8,87% thì trong nhiệm kỳ này là 20,77%, tăng 11,90%; cấp ủy viên có trình độ cao cấp lý luận chính trị nhiệm kỳ trước là 85,67% thì trong nhiệm kỳ này là 95,72%, tăng 10,05%. Cán bộ trẻ tham gia cấp ủy huyện Tân Phú Đông là 40%, huyện Gò Công Đông là 25,64%…

Với chất lượng của đội ngũ cán bộ hiện nay sẽ là điều kiện thuận lợi để tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội và nhiệm vụ của cấp ủy cấp trên giao.

Công tác chuẩn bị văn kiện được các cấp ủy đầu tư công phu, kỹ lưỡng; dự thảo văn kiện được tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc, của cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ hưu trí, đảng viên trong toàn đảng bộ, thông qua các Tổ thẩm định văn kiện của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đồng thời, tại đại hội, đại biểu tiếp tục thảo luận, tham luận để làm rõ thêm dự thảo nghị quyết và chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội. Nhiều dự thảo nghị quyết trình đại hội đầy đủ nội dung, bao quát, toàn diện trên các lĩnh vực; dự thảo chương trình hành động đề ra các giải pháp, biện pháp rất cụ thể, tính khả thi cao.

Do đó, các dự thảo nghị quyết đều được đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ tuyệt đối. Đây là điều kiện thuận lợi để cấp ủy khóa mới tập trung lãnh đạo, điều hành thực hiện đạt kết quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng bộ tỉnh.

* Phóng viên (PV): Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, cấp huyện và tương đương nhiệm kỳ 2020 - 2025 của tỉnh Tiền Giang đã thành công tốt đẹp, đâu là nguyên nhân dẫn đến thành công đó, thưa đồng chí?

* Đồng chí Nguyễn Văn Nhã: Có nhiều nguyên nhân dẫn đến thành công của Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, cấp huyện và tương đương nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong đó có những nguyên nhân nổi bật sau:

Đồng chí Nguyễn Văn Nhã trao cờ thi đua xuất sắc của Tỉnh ủy Tiền Giang cho BCH Đảng bộ huyện Cai Lậy nhiệm kỳ 2015-2020
Đồng chí Nguyễn Văn Nhã trao Cờ thi đua xuất sắc của Tỉnh ủy Tiền Giang cho Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cai Lậy nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Thứ nhất, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ cấp huyện đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, sớm ban hành các văn bản cụ thể hóa Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác đại hội. Phân công thành viên Ban Thường vụ cấp ủy phụ trách địa bàn luôn sâu sát, tập trung chỉ đạo đơn vị phụ trách thực hiện tốt công tác chuẩn bị đại hội; có sự theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn của Tiểu ban nội dung, Tiểu ban nhân sự và lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của tỉnh, huyện.

Cấp ủy cấp trên đã tập trung chỉ đạo đại hội điểm (Ban Thường vụ cấp huyện mỗi nơi chọn 3 đến 4 chi, đảng bộ cơ sở, cụ thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang chọn Đảng bộ TP. Mỹ Tho, Đảng bộ huyện Cai Lậy, Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh) và kịp thời rút kinh nghiệm để chỉ đạo thực hiện thống nhất trong toàn đảng bộ.

Thứ hai, sự chấp hành nghiêm túc của các cấp ủy trong triển khai thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, các hướng dẫn của Trung ương và cấp ủy cấp trên; sự tập trung chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và việc hướng dẫn chặt chẽ về nghiệp vụ của các ban xây dựng Đảng của tỉnh, cùng với sự nỗ lực của cấp ủy, đảng viên ngay từ khi chuẩn bị đến khi kết thúc đại hội.

Thứ ba, tập thể cấp ủy, các tổ chức đảng thực hiện tốt việc tự phê bình, phê bình trong nội bộ cấp ủy, đảng viên hằng năm, nhất là cuối năm 2019 và sự tập trung củng cố, nâng chất tổ chức cơ sở đảng, đảng viên trước khi đại hội; những ưu, khuyết điểm của tập thể, cá nhân, những đơn, thư tố cáo được làm rõ, góp phần củng cố sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, tạo thuận lợi cho việc tiến hành đại hội.

Thứ tư, công tác chuẩn bị văn kiện công phu, bám sát thực tế, tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của nhiều cấp, nhiều ngành nên đã bao quát, đầy đủ nội dung. Công tác nhân sự cấp ủy khóa mới được chuẩn bị chặt chẽ, thực hiện đúng, đầy đủ các bước theo quy trình hướng dẫn của cấp ủy cấp trên.

Thứ năm, chú trọng công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, nhằm tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng, hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công đại hội.

* PV: Từ thành công của Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, cấp huyện và tương đương đồng chí có thể cho biết bài học kinh nghiệm về công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng bộ tỉnh ?

* Đồng chí Nguyễn Văn Nhã: Trước tiên, các cấp ủy phải làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt đầy đủ, sâu sắc Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, tư tưởng chỉ đạo trong bài viết của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương để tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và  tổ chức thực hiện công tác nhân sự đại hội.

Đề cao trách nhiệm lãnh đạo của cấp ủy trong công tác chuẩn bị, đây là yếu tố quan trọng có tính quyết định sự thành công của công tác nhân sự đại hội. Phải đặc biệt coi trọng chất lượng, lấy tiêu chuẩn, điều kiện là chính, đồng thời đánh giá chính xác cán bộ cả về phẩm chất, đạo đức, lối sống, năng lực, uy tín và kết quả công tác. Những vấn đề khó, phức tạp, nhạy cảm, còn ý kiến khác nhau thì càng phải giữ đúng nguyên tắc, thực hiện nhất quán, mở rộng dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể và quyết định theo đa số.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cai Lậy nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức thành công bầu trực tiếp Bí thư huyện ủy tại đại hội
Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Cai Lậy nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức thành công bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy tại đại hội.

Các cấp ủy phải quan tâm chăm lo đến các khâu của công tác cán bộ. Đặc biệt là công tác quy hoạch cán bộ, bổ sung quy hoạch cán bộ định kỳ, hằng năm và đảm bảo có 3 độ tuổi; chú trọng quy hoạch cán bộ nữ, cán bộ trẻ để tạo nguồn cho cấp ủy các nhiệm kỳ tiếp theo.

Công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy phải được chỉ đạo chặt chẽ, dân chủ, thực hiện đầy đủ các bước theo quy trình; những trường hợp tín nhiệm thấp nên xem xét kỹ (có thể động viên không tham gia tái cử). Chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong quá trình chuẩn bị nhân sự; khi có biểu hiện, dư luận không tốt về cá nhân có liên quan đến nhân sự cấp ủy kịp thời giải quyết hoặc xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên.

* PV: Xin cảm ơn đồng chí!

THỦY HÀ (thực hiện)

.
.
.