Thứ Tư, 14/10/2020, 18:08 (GMT+7)
.
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Một số hình ảnh Đại hội ngày làm việc chính thức thứ hai

 (ABO) Một số hình ảnh đại biểu bầu Đoàn Đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong buổi chiều ngày làm việc chính thức thứ hai (14-10) của Đại hội do phóng viên Báo Ấp Bắc thực hiện.

a
Đại biểu bỏ phiếu.
a
Đại biểu bỏ phiếu.
a
Đại biểu bỏ phiếu.
a
Đại biểu bỏ phiếu.
a
Đại biểu bỏ phiếu.
c
Đại biểu bỏ phiếu.
a
Đại biểu bỏ phiếu.
a
Ban kiểm phiếu làm việc.
a
Đại biểu tham quan triển lãm.
a
Đại biểu tham quan triển lãm.


NHÓM PV (thực hiện)

.
.
.