Thứ Năm, 15/10/2020, 14:37 (GMT+7)
.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp

(ABO) Sau 3 ngày làm việc chính thức với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của Đại hội là: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Niềm tin - Phát triển” đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra.

NHÓM PHÓNG VIÊN

.
.
.