Thứ Sáu, 02/10/2020, 15:47 (GMT+7)
.

Những điểm sáng trong bức tranh kinh tế - xã hội 9 tháng qua

Trong 9 tháng qua, tình hình quốc tế và trong nước tác động bất lợi đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là dịch Covid-19, biến đổi khí hậu, hạn, mặn ảnh hưởng lớn đến đời sống và hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp và người dân.

Trước những khó khăn, thách thức, nhưng với quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự giám sát chặt chẽ của HĐND tỉnh, cùng với sự nỗ lực của các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh nên tình hình kinh tế - xã hội vẫn có những điểm sáng trong phát triển và đã thực hiện tốt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là vừa phòng, chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế.

Cụ thể là, trong lĩnh vực kinh tế, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 46.400 tỷ đồng, tăng 0,45% so với cùng kỳ, sản xuất công nghiệp, thương mại tiếp tục tăng trưởng; giá trị sản xuất công nghiệp ước thực hiện được 64.965 tỷ đồng, tăng 1,37%; kim ngạch xuất khẩu đạt 2,2 tỷ USD;

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước thực hiện 24.554 tỷ đồng, tăng 5,9% so với cùng kỳ; thu hút 28 dự án đầu tư với tổng vốn gần 9.900 tỷ đồng; có 590 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký 3.300 tỷ đồng, đạt 90,7% kế hoạch, tăng 25% so với cùng kỳ; giải ngân vốn đầu tư công tiếp tục được đẩy nhanh, ước khối lượng giá trị thực hiện 3.555 tỷ đồng, giải ngân 3.330 tỷ đồng, đạt 73,9% kế hoạch; thu ngân sách nhà nước 7.915 tỷ đồng, đạt 71,1% dự toán năm; có 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới…

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có những chuyển biến tích cực, an ninh - quốc phòng được đảm bảo, dịch bệnh Covid-19 không xảy ra trên địa bàn tỉnh…

Triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong 3 tháng còn lại của năm 2020 diễn ra trong bối cảnh gặp không ít khó khăn do hậu quả của dịch bệnh Covid-19 và hạn, mặn khốc liệt mùa khô năm 2019 - 2020 để lại và còn diễn biến phức tạp. Tuy vậy, với nỗ lực cao nhất Tỉnh ủy, UBND tỉnh, HĐND tỉnh, các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh sẽ tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy đầu tư…

Nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của các ngành kinh tế, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, thuận lợi, khơi thông nguồn lực, tăng cường thu hút đầu tư; thực hiện có hiệu quả Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, tái cấu trúc ngành Công nghiệp, phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ gắn với 3 vùng kinh tế - đô thị của tỉnh. Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

Phát triển kinh tế đi đôi với phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội…; tăng cường phòng, chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ cải cách hành chính, khai thác hiệu quả Trung tâm Phục vụ hành chính công. Củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

M.T

.
.
Liên kết hữu ích
.