Thứ Tư, 14/10/2020, 09:38 (GMT+7)
.

Tiền Giang sẽ vững bước vượt qua mọi khó khăn, thử thách (*)

* LÊ VĂN NGHĨA

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự nỗ lực của UBND tỉnh và các cấp, các ngành, đặc biệt là sự đoàn kết, đồng lòng của đông đảo người dân và cộng đồng doanh nghiệp nên hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thực hiện đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

VƯỢT QUA THỬ THÁCH

Bước vào đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020, bên cạnh những thuận lợi, tỉnh vẫn còn tồn tại không ít khó khăn, thách thức, thậm chí gay gắt như: Hạn, mặn vào đầu năm 2016; tình trạng khai thác cát sông trái phép; vấn đề an toàn giao thông, nhất là tai nạn giao thông… Đầu năm 2019, UBND tỉnh được Thủ tướng Chính phủ chuyển giao trách nhiệm Cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với Dự án Đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận từ Bộ Giao thông Vận tải sau hơn 10 năm dự án không tiến triển được.

Mới đây, vào đầu năm 2020, cùng với nhiều tỉnh, thành trên cả nước và vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) nói riêng, tỉnh đã phải chịu tác động kép từ dịch bệnh Covid-19 và tình trạng hạn, mặn diễn ra gay gắt hơn cả năm 2016. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự nỗ lực của UBND tỉnh và các cấp, các ngành, đặc biệt là sự đoàn kết, đồng lòng của đông đảo người dân và cộng đồng doanh nghiệp nên những khó khăn, thách thức đã từng bước được vượt qua.

Song song với những kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, chất lượng và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ công tác của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, ban, ngành cũng được nâng lên; công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát ngày càng đi vào nền nếp đã tạo nên những thuận lợi cơ bản, góp phần đưa tỉnh nhà tiếp tục phát triển toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực và vươn lên nhóm đầu các tỉnh, thành vùng ĐBSCL với một số kết quả nổi bật như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của tỉnh đạt 7,3%/năm, GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 58,6 triệu đồng (tăng 22,7 triệu đồng so với năm 2015).

Tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh là trên 6.200 doanh nghiệp, trong đó giai đoạn 2015 - 2020 có 3.250 doanh nghiệp mới (gấp 1,5 lần giai đoạn 5 năm trước đó) và tất cả các xã, phường, thị trấn đều có doanh nghiệp đang hoạt động. Xuất khẩu có bước phát triển mạnh mẽ, kim ngạch xuất khẩu đứng thứ 2/13 tỉnh, thành vùng ĐBSCL.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn giai đoạn 2016 - 2020 đạt hơn 45.799 tỷ đồng, tăng bình quân gần 16%/năm, tạo nguồn lực đáng kể đưa vào đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, văn hóa - xã hội và xây dựng nông thôn mới.

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng nhanh, giai đoạn 2016 - 2020 đạt trên 169,8 ngàn tỷ đồng, chiếm 38,2% so tổng GRDP của tỉnh, gấp 1,7 lần tổng huy động nguồn lực đầu tư của 5 năm trước đó. Công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và thu hút đầu tư đạt được kết quả tích cực, thu hút được nhiều nhà đầu tư lớn, có uy tín triển khai đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh. Công tác huy động, triển khai thực hiện vốn đầu tư công có chuyển biến tích cực, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tỉnh cũng tập trung đầu tư, cải thiện mạng lưới, nâng tỷ lệ sử dụng cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt và sản xuất được quan tâm, đặc biệt là dẫn nước ngọt sang huyện cù lao Tân Phú Đông từ hệ thống cấp nước BOO Đồng Tâm.

Hạ tầng giao thông được dành nhiều nguồn lực đầu tư, góp phần tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, trong đó bên cạnh triển khai Dự án Đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đạt tiến độ đề ra, đến cuối năm 2020 thông tuyến đường huyết mạch này; tỉnh còn tập trung đầu tư các tuyến đường tỉnh, đường huyện, giao thông nông thôn và đặc biệt đầu tư mới các cầu (thay phà, đò) trên các tuyến đường quan trọng của tỉnh như cầu: Long Hưng, Ngũ Hiệp, Bình Xuân, Vàm Trà Lọt, Nguyễn Văn Tiếp (tổng mức đầu tư 634 tỷ đồng) đã làm thỏa lòng mong ước từ lâu của người dân khu vực.

Công tác đầu tư cho giáo dục, y tế chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng vốn đầu tư công của tỉnh, trong đó có việc đầu tư mới Bệnh viện Đa khoa tỉnh (2.350 tỷ đồng), Trường Đại học Tiền Giang… góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và học tập của nhân dân.

Tiền Giang sẽ vững bước vượt qua mọi khó khăn, thử thách.
Tiền Giang sẽ vững bước vượt qua mọi khó khăn, thử thách.

Công tác an sinh xã hội, nâng cao dân trí, chăm sóc sức khỏe nhân dân và giảm nghèo cũng luôn được tỉnh quan tâm thực hiện. Công tác bảo vệ môi trường, nhất là tập trung giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường ở các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu dân cư, thị trấn, thị tứ và ở các vùng nông thôn được tăng cường. Các hoạt động vui Xuân, đón Tết, gắn với những sự kiện, lễ hội văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức chu đáo, với nội dung ngày càng phong phú, chất lượng ngày càng được nâng cao và đã dần đi vào nền nếp…

THỰC HIỆN ĐỒNG BỘ NHIỀU GIẢI PHÁP

Kế thừa những kinh nghiệm đã được đúc kết từ công tác chỉ đạo điều hành trong suốt quá trình phát triển, thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục tập trung các giải pháp huy động tối đa các nguồn lực, khai thác tốt hơn nữa những tiềm năng, lợi thế để đưa tỉnh nhà vững bước tiến lên, sớm trở thành tỉnh phát triển trong vùng như mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Theo đó, bên cạnh việc tổ chức triển khai đồng bộ và có hiệu quả các định hướng, nhóm giải pháp đã được trình bày trong Văn kiện, UBND tỉnh sẽ tập trung vào một số công việc trọng tâm sau:

Thứ nhất, tập trung xây dựng và tổ chức triển khai Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để làm căn cứ triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Kế hoạch đầu tư công 5 năm và hằng năm. Thực hiện kịp thời công tác tư vấn, nghiên cứu xây dựng Quy hoạch theo cách tiếp cận mới, theo hướng tích hợp các quy hoạch, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trong định hướng phát triển..., nhất là phải tìm ra ý tưởng mới nhằm khai thác ngày càng tốt hơn tiềm năng, lợi thế của tỉnh.

Thứ hai, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã. Tập trung triển khai giải pháp để nâng quy mô và chất lượng nhằm hình thành được nhiều doanh nghiệp có quy mô vừa và có một ít doanh nghiệp vươn lên quy mô lớn trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, nghiên cứu các giải pháp để động viên, tạo điều kiện nhằm chuyển nhanh một số hộ kinh doanh lên doanh nghiệp và có kế hoạch xây dựng nhóm hợp tác xã điển hình tiêu biểu.

Thứ ba, xây dựng nông thôn mới được tỉnh triển khai trên diện rộng và đạt được nhiều kết quả tích cực; quyết tâm phấn đấu đến năm 2025, Tiền Giang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Để đạt mục tiêu này, bài học kinh nghiệm từ thực tiễn thời gian qua chính là cần xác định rõ người dân là chủ thể trực tiếp tham gia thực hiện và hưởng thụ, trên cơ sở lãnh đạo chặt chẽ của cấp ủy địa phương và sự chủ động trong điều hành quản lý, hỗ trợ của chính quyền các cấp.

Dự kiến, đến cuối năm 2020, tỉnh Tiền Giang sẽ có khoảng 119/143 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Như vậy, đối với 24 xã còn lại, UBND tỉnh dự kiến sẽ trình HĐND tỉnh bố trí vốn đầu tư công (13 tỷ đồng/xã) ngay kế hoạch đầu tư công năm 2021 nhằm tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho các xã này sớm đạt chuẩn.

Đối với các huyện còn lại sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai các giải pháp phát triển sản xuất, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đầu tư cơ sở vật chất, từng đơn vị có lộ trình đạt chuẩn nông thôn mới; dự kiến năm 2021 sẽ là huyện Gò Công Tây, năm 2022 là huyện Cai Lậy, năm 2023 là huyện Châu Thành và huyện Cái Bè, năm 2024 là huyện Tân Phước và năm 2025 sẽ là huyện Tân Phú Đông.

Thứ tư, tập trung nguồn lực đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, trước hết là hạ tầng giao thông với 3 trọng điểm: Đầu tư nâng cấp tải trọng một số tuyến đường trục hiện hữu, tăng kinh phí cho duy tu bảo dưỡng cầu đường và nghiên cứu đầu tư một số tuyến đường mới tạo động lực cho phát triển.

Tỉnh sẽ tập trung nâng cấp các tuyến đường trục, đường vành đai và đồng bộ với cầu giao thông có tải trọng cao, trước hết là ở các vùng chuyên canh cây ăn trái, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao thương hàng hóa. Bên cạnh đó, sẽ bổ sung, điều chỉnh quy hoạch mạng lưới giao thông của tỉnh theo hướng dọc trục Đông Tây với 3 trục cơ bản: Trục thứ nhất là Quốc lộ 1 nối với Quốc lộ 50; trục thứ hai là kinh Nguyễn Văn Tiếp cùng với kinh Chợ Gạo; trục thứ ba là đường tỉnh 864 nối dài, bắt đầu từ Quốc lộ 30 (huyện Cái Bè) và kết thúc tại huyện Gò Công Đông gắn với đường đê biển Gò Công, đường ven biển vùng ĐBSCL theo quy hoạch chi tiết đường ven biển Việt Nam.

Sau khi xây dựng xong cầu Trà Lọt, cầu Cái Thia để nối tuyến đường tỉnh 864 từ Mỹ Tho tới Mỹ Thuận, sẽ đầu tư tuyến đường nối từ Kè phường 2 về tới Tân Thành, hình thành tỉnh lộ 864 dài nhất tỉnh để khai thác đúng mức tiềm năng, lợi thế vùng đất dọc sông Tiền, gắn với phát triển kinh tế biển, phát triển vùng công nghiệp phía Đông và thúc đẩy liên kết vùng thông qua việc kết nối với Quốc lộ 30 để đi tỉnh Đồng Tháp, tỉnh An Giang...; kết nối với Quốc lộ 1, Quốc lộ 60 để đi tỉnh Bến Tre, tỉnh Trà Vinh...; kết nối với Quốc lộ 50 và đường ven biển vùng ĐBSCL.

Thứ năm, trong bối cảnh các doanh nghiệp sản xuất chịu ảnh hưởng bởi tác động của dịch Covid-19, tỉnh đã xác định nông nghiệp là một trụ đỡ rất quan trọng, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế, vừa góp phần đảm bảo an sinh xã hội và trật tự trị an trên địa bàn tỉnh. Là tỉnh đứng đầu cả nước về diện tích và sản lượng trái cây với hơn 80 ngàn ha và 1,5 triệu tấn/năm, cùng mạng lưới thu mua rộng khắp các vùng chuyên canh và 14 nhà máy chế biến trái cây đang hoạt động với công suất chế biến 47.000 tấn/năm, tỉnh đã xác định 7 chủng loại cây ăn trái đặc sản có lợi thế cạnh tranh trên thị trường trong nước và xuất khẩu gồm: Xoài cát Hòa Lộc, bưởi lông Cổ Cò, sầu riêng Ngũ Hiệp, vú sữa Lò Rèn Vĩnh Kim, khóm Tân Phước, thanh long Chợ Gạo và sơ ri Gò Công…

Thứ sáu, tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án lớn trên địa bàn tỉnh, kết hợp với công tác chỉnh trang đô thị, nâng cấp vỉa hè, hệ thống thoát nước, mở rộng hẻm, hệ thống giao thông… ở các khu thị trấn, thị tứ xung quanh các đô thị trung tâm, gắn kết công tác này với xây dựng nông thôn mới nhằm tạo sức lan tỏa, từng bước nâng vị thế của khu vực nông thôn, tạo điều kiện để hình thành và phát triển thêm các đô thị mới, qua đó vừa chuyển động mạnh thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh, vừa giải quyết thực trạng phát triển đô thị còn chậm trong thời gian qua.

Tiếp sau Dự án Khu phức hợp tại khu đất Nhà Thiếu nhi của tỉnh (cũ) sẽ là Dự án Khách sạn Central Plaza và Cảng Du thuyền đang triển khai. Đồng thời, tập trung phát triển khu đô thị phía Bắc Quốc lộ 50 gắn kết với Quảng trường Trung tâm tỉnh, Dự án Khu dân cư An Hòa, Đường Hùng Vương nối dài và khu dân cư 2 bên đường, Dự án Đường Trần Hưng Đạo nối dài và khu dân cư 2 bên đường ở khu vực xã Đạo Thạnh.

Triển khai các dự án tại khu dân cư dọc sông Tiền như: Khách sạn, phố đi bộ, phố ẩm thực, Trung tâm Thương mại dịch vụ phức hợp; các dự án gắn với khai thác khu quy hoạch Dự án Công viên Trái cây Cái Bè...

Tập trung thu hút đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ cao tại các khu đất công: Khu 65 ha đất công tại xã Tam Hiệp, khu 200 ha tại xã Mỹ Phước, khu 200 ha quy hoạch phát triển chăn nuôi tại xã Thạnh Hòa, khu 352 ha quy hoạch nuôi thủy sản tại xã Phú Tân...; đồng thời, nghiên cứu triển khai dự án kè kết hợp với đường dọc kinh Bảo Định khởi đầu từ phía cống Bảo Định vào nội thị Mỹ Tho, đầu tư chỉnh trang và nâng cấp Công viên Tết Mậu Thân xứng tầm đô thị loại I.

Tập trung phát triển vùng công nghiệp Đông Nam Tân Phước và Gò Công, trước mắt là Khu công nghiệp Soài Rạp, Khu công nghiệp Bình Đông, Cụm công nghiệp Mỹ Lợi, Cụm công nghiệp Gia Thuận 1, Cụm công nghiệp Gia Thuận 2…

Thứ bảy, tập trung khai thác hiệu quả khu quần thể Bệnh viện Đa khoa tỉnh (trên Quốc lộ 1), qua đó thu hút nguồn nhân lực cho ngành Y tế tỉnh nhà; đồng thời, tiến hành mời gọi các đơn vị chuyên ngành của Bộ Y tế và TP. Hồ Chí Minh cùng hợp tác khai thác khu đất theo quy hoạch xây dựng bệnh viện đã được phê duyệt theo hướng đầu tư cho công tác khám, chữa bệnh và phục vụ cho công tác khám, chữa bệnh như khu thương mại phục vụ, nhà nghỉ cho người nuôi bệnh và các dịch vụ phục vụ khác theo quy định.

Nghiên cứu quy hoạch thêm xung quanh khu vực này các trung tâm nghiên cứu y khoa kỹ thuật cao và trung tâm thương mại để khi đủ điều kiện sẽ hình thành quần thể khám, chữa bệnh có vị trí tốt của khu vực ĐBSCL. Từ đó sẽ có điều kiện liên kết sâu hơn trong lĩnh vực y tế với TP. Hồ Chí Minh, giúp thu hút thêm nhân lực y tế chất lượng cao đến làm việc tại tỉnh, góp phần phục vụ điều trị, chăm sóc sức khỏe cho người dân khu vực ĐBSCL và người dân tỉnh nhà.

Thứ tám, tăng cường tiến độ đầu tư Trường Đại học Tiền Giang, tập trung nâng cao chất lượng quản trị và trình độ chuyên môn của đội ngũ giảng viên, xây dựng phương án khai thác hiệu quả gắn với việc liên kết các viện, trường có uy tín nhằm thúc đẩy việc xây dựng, phát triển thương hiệu nhưng không để bị phụ thuộc và làm mất lợi thế của trường. Phấn đấu sau năm 2025 trường có thể đào tạo sau đại học...

Thứ chín, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công. Hướng tới sẽ tiếp tục đầu tư, nâng cấp các trụ sở tiếp công dân, trụ sở giải quyết các thủ tục hành chính ở cấp huyện và cơ sở. Hiện tại tỉnh đang tiếp tục triển khai xây dựng trụ sở làm việc của 8 sở, ngành tỉnh còn lại hợp khối Trung tâm Phục vụ hành chính công và trụ sở 4 sở đã xây dựng xong để người dân, doanh nghiệp thuận tiện, dễ dàng đi lại khi đến quan hệ giao dịch…

Thứ mười, tập trung xử lý vấn đề môi trường, đặc biệt là ở khu vực nông thôn. Tăng cường hơn nữa vai trò của các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, đoàn thể trong công tác tuyên truyền, tạo sự chuyển biến rõ nét và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, trách nhiệm xã hội của mỗi người dân, doanh nghiệp trong việc gìn giữ và bảo vệ môi trường. Khởi đầu từ các xã nông thôn mới, các xã đang xây dựng nông thôn mới, sau đó lan tỏa ra nhiều địa phương khác, sẽ tập trung tuyên truyền, vận động người dân xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp và an toàn thông qua các phong trào, hành động thiết thực cụ thể…

Trên cơ sở những thành quả đã đạt được, cùng với những định hướng phát triển và giải pháp triển khai thực hiện cụ thể, tỉnh Tiền Giang sẽ vững bước vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong thời kỳ mới và thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong giai đoạn 2020 - 2025 để xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển và tiến lên giàu đẹp, xứng tầm là tỉnh phát triển trong Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam cũng như  vùng ĐBSCL.

 

(*) Đầu đề do Báo Ấp Bắc đặt.

.
.
.