Thứ Sáu, 09/10/2020, 17:45 (GMT+7)
.
Tiền Giang và những dấu ấn của nhiệm kỳ

Kỳ 1: Điểm sáng thu hút đầu tư

 
(ABO ) Hiện thực hóa và đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư, tỉnh Tiền Giang đã triển khai thực hiện đồng bộ nhiều chủ trương, giải pháp để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh liên quan đến cải cách thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường, thuế, bảo hiểm xã hội… nhằm tạo lợi thế cạnh tranh trong thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp.
 
Qua đó, những năm gần đây, Tiền Giang đã thu hút được nhiều tập đoàn, nhà đầu tư lớn, có năng lực tài chính, kinh nghiệm đầu tư trên địa bàn tỉnh. 
Thực hiện: NHÓM PHÓNG VIÊN
Kỳ 2: Sức bật từ cộng đồng doanh nghiệp

 

 

.
.
Liên kết hữu ích
.