Thứ Bảy, 21/11/2020, 06:44 (GMT+7)
.
ĐẢNG ỦY SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH TIỀN GIANG:

Tọa đàm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(ABO) Ngày 20-11, Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang tổ chức Tọa đàm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Nghị quyết 33 ngày 9-6-2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” gắn với công tác bảo vệ môi trường. 

Quang cảnh buổi tọa đàm
Quang cảnh buổi tọa đàm.

Tại buổi tọa đàm, đại diện các chi bộ đã trình bày tham luận về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn và tổ chức thẩm định tiêu chí môi trường trong xây dựng xã nông thôn mới; gắn với thực hiện giải quyết các phản ánh, khiếu nại và ô nhiễm môi trường; trong việc xây dựng và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý môi trường.

Quang cảnh buổi tọa đàm
Quang cảnh buổi tọa đàm.

 

Đại diện các chi bộ trình bày tham luận
Đại diện các chi bộ trình bày tham luận tại buổi tọa đàm.
Đồng chí Phạm Văn Trọng Bí thư Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang phát biểu tại buổi tọa đàm
Đồng chí Phạm Văn Trọng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang phát biểu tại buổi tọa đàm.

Ngoài ra, các chi bộ, Ban Chấp hành Công đoàn, Đoàn cơ sở, đảng viên, công chức, viên chức đã phát biểu làm rõ hơn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác chuyên môn; đồng thời, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, hiệu quả công việc trong thực thi nhiệm vụ gắn với văn hóa công sở, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, phát huy tinh thần, thái độ phục vụ theo Quyết định của Ban Cán sự Đảng Bộ Sở Tài nguyên và Môi trường về ban hành quy định chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tài nguyên và Môi trường.

LÝ OANH

.
.
.