Thứ Ba, 19/01/2021, 08:44 (GMT+7)
.

Châu Thành: Những "điểm sáng" trong bức tranh kinh tế, xã hội năm 2020

Cùng với cả nước,năm 2020 có quá nhiều biến động ảnh hưởng đến việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế, xã hội của huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành linh hoạt của Huyện ủy, UBND huyện và sự nỗ lực phấn đấu của nhân dân nên các hoạt động kinh tế - xã hội của huyện được giữ vững và tiếp tục tăng trưởng, đời sống nhân dân ổn định.

1. Điểm qua những “điểm sáng” trong bức tranh chung về kinh tế, xã hội của huyện trong năm 2020, Bí thư Huyện ủy Châu Thành Trương Minh Tới cho rằng có thể kể đến: Đã xây dựng mới 131 công trình giao thông nông thôn, với kinh phí 140,209 tỷ đồng; duy trì 100% hộ dân sử dụng điện, xây dựng hệ thống chiếu sáng một số tuyến đường từ vốn ngân sách, xã hội hóa.

Về xây dựng nông thôn mới, trong năm 2020 huyện đã tổ chức Lễ công bố xã Bình Trưng, Dưỡng Điềm, Long Hưng, Đông Hòa, Thạnh Phú, Thân Cửu Nghĩa đạt chuẩn nông thôn mới và xã Vĩnh Kim đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đến nay toàn huyện có 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 1 xã nông thôn mới nâng cao.

Về thu ngân sách, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, hạn, xâm nhập mặn nhưng với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp nên thu ngân sách theo phân cấp được 187,8 tỷ đồng, đạt 107,28% nghị quyết.

Tuyến đường mang ý Đảng lòng dân mang tên Ấp Dầu.
Tuyến đường mang ý Đảng lòng dân mang tên Ấp Dầu.

Ngoài ra, trong năm 2020 Huyện ủy Châu Thành đã lãnh đạo tốt việc huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế, xã hội, cụ thể là 6.950 tỷ đồng, đạt 99,29% nghị quyết. Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo kế hoạch 307,182 tỷ đồng với 243 công trình; đã giải ngân 295,792 tỷ đồng. Đến nay, 195 công trình thi công hoàn thành, 42 công trình đang thi công, 6 công trình đang thực hiện quy trình xây dựng cơ bản.

Quỹ Vì người nghèo vận động được 1,021 tỷ đồng, đạt 102,1% nghị quyết; tạo điều kiện cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận các nguồn vốn, khoa học - kỹ thuật để phát triển kinh tế, vươn lên trong cuộc sống. Kết quả đã giảm 354 hộ nghèo, hiện huyện còn 1.448 hộ nghèo, chiếm 1,88%. Huyện chi hỗ trợ 4 đợt cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, với số tiền 32,529 tỷ đồng.

2. Nhận định về năm 2021, năm đầu thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Trương Minh Tới cho rằng sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng Huyện ủy Châu Thành quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, tạo đà phát triển cho những năm tiếp theo và cho cả nhiệm kỳ. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp, trong đó tập trung các giải pháp chủ yếu sau: Cụ thể hóa triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu XII Đảng bộ huyện, nhất là xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện các khâu đột phá, lợi thế, tiềm năng sẵn có và khai thác các nguồn lực để tạo sự phát triển trên các lĩnh vực, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng lĩnh vực công nghiệp, thương mại - dịch vụ đi đôi với nâng cao chất lượng, hiệu quả của sản xuất nông nghiệp.

Huyện sẽ triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng, chống hạn và xâm nhập mặn trong mùa khô ngay từ đầu năm gắn với tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân; kiến nghị, đề xuất tỉnh đầu tư các công trình, dự án dài hạn nhằm thực hiện hiệu quả phòng, chống hạn, xâm nhập mặn trên địa bàn.

Huyện cũng tập trung huy động từ nguồn vốn ngân sách, vốn xã hội hóa để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn; tăng cường quản lý, xây dựng mới, duy tu sửa chữa các tuyến đường huyện, xã và nâng cấp, mở rộng các tuyến đường theo tiêu chí nông thôn mới. Bên cạnh đó, huyện tăng cường kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để năm 2021 các xã Long Định, Bàn Long và Song Thuận đạt chuẩn nông thôn mới; xã Thân Cửu Nghĩa, Hữu Đạo, Tân Hội Đông đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và phấn đấu được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2023.

Nhận định còn nhiều khó khăn đang ở phía trước, nhưng với tinh thần tiến công, với truyền thống vẻ vang của quê hương Nam kỳ khởi nghĩa, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Châu Thành sẽ nỗ lực, phấn đấu vượt qua những thách thức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

CHÂU THÀNH

 

.
.
.