Thứ Hai, 18/01/2021, 09:18 (GMT+7)
.

Thành lập Ủy ban bầu cử tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày 15-1-2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định 89 về việc thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang quyết định thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2021 - 2026 (gọi tắt là Ủy ban bầu cử tỉnh).  

Ủy ban bầu cử tỉnh gồm có 31 thành viên do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Danh làm Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Chí Trung làm Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Văn Dũng; Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Sáng làm Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh.

Ủy ban bầu cử tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 23 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015.

M.T

.
.
.