Thứ Sáu, 26/02/2021, 11:05 (GMT+7)
.
ĐẢNG BỘ HUYỆN TÂN PHÚ ĐÔNG, TỈNH TIỀN GIANG:

Xây dựng Đảng gắn với xóa khó giảm nghèo, an sinh xã hội

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang đã nỗ lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ II (nhiệm kỳ 2015 - 2020), hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra thực hiện đạt và vượt.

Nổi bật là thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tạo nên bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc; thực hiện có hiệu quả công tác xóa khó giảm nghèo mang tính bền vững... Những thành tựu đó khẳng định vai trò hạt nhân lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ huyện.

Tuyến đường xanh - sạch - đẹp dẫn vào Khu hành chính mới của huyện Tân Phú Đông.
Tuyến đường xanh - sạch - đẹp dẫn vào Khu hành chính mới của huyện Tân Phú Đông.


NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO

Huyện ủy Tân Phú Đông luôn xác định xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh là nhân tố quyết định để thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng bộ đề ra. Do vậy, trong những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy thường xuyên tăng cường công tác xây dựng Đảng vững mạnh về tư tưởng chính trị, tổ chức và đạo đức, đã thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05 ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong đó, chú trọng công tác tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, cán bộ, đảng viên thẳng thắn đóng góp ý kiến trên tinh thần xây dựng và thảo luận, bàn bạc đưa ra hướng giải quyết, khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm, tạo sự chuyển biến rõ nét về tư tưởng, đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên; các chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị hằng năm đều được cụ thể hóa bằng kế hoạch, triển khai cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện…

Qua đó, đã củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu; và đã xuất hiện nhiều gương tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến. Cụ thể, trong 5 năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy đã biểu dương, khen thưởng 6 tập thể, 5 cá nhân và lãnh đạo tỉnh khen thưởng 1 tập thể, 2 cá nhân có cách làm hay, sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Song song đó, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát. Trong nhiệm kỳ, cấp ủy đã kiểm tra 96 tổ chức đảng, 68 đảng viên và giám sát 91 tổ chức đảng, 86 đảng viên. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế làm việc và thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 7 tổ chức đảng và 35 đảng viên, nội dung vi phạm thực hiện quy chế làm việc, quy chế dân chủ, những điều đảng viên không được làm...

Đồng thời, thường xuyên có kế hoạch tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra cơ sở... Qua đó, trong 5 năm qua, hằng năm có trên 85% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, 98% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; kết nạp 395 đảng viên mới, đạt 158% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Đặc biệt là, Đảng bộ huyện Tân Phú Đông đạt trong sạch, vững mạnh, được Tỉnh ủy tặng Bằng khen.

ĐIỂM SÁNG XÓA KHÓ GIẢM NGHÈO

Huyện Tân Phú Đông được thành lập từ năm 2008. Lúc mới thành lập là huyện nghèo của tỉnh, tỷ lệ hộ nghèo chiếm đến 33,4%; kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, đánh bắt và nuôi trồng thủy sản. Đảng bộ huyện đã lãnh đạo thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp phát triển kinh tế - xã hội sát với thực tiễn của địa phương, kích thích người dân tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế với các ngành, nghề truyền thống, nên đến năm 2018 tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 16,33% (còn khoảng 2.033 hộ); đến cuối năm 2020 giảm còn 9,7%, thu nhập bình quân đầu người đạt 34,7 triệu đồng/năm, là nỗ lực không ngừng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện, nhất là trong giai đoạn vừa qua (2015 - 2020)...

Những giải pháp đã được lãnh đạo huyện Tân Phú Đông lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả là đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục  nhằm nâng cao nhận thức và sự quyết tâm, tự lực khắc phục khó khăn, vươn lên thoát nghèo của người dân trên vùng đất thường xuyên bị hạn, mặn kéo dài. Cán bộ, đảng viên làm gương sáng để quần chúng noi theo; xây dựng, nhân rộng những cách làm hay, mô hình giảm nghèo hiệu quả, mang tính bền vững; gắn phát triển kinh tế hộ gia đình với kinh tế tập thể, hợp tác xã, tạo chuỗi liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu, từng bước phát triển công nghiệp, thương mại - dịch vụ, thành lập cụm công nghiệp trên địa bàn huyện và có chính sách ưu đãi cho các nhà đầu tư. Phát huy tốt các nguồn lực hỗ trợ đảm bảo an sinh xã hội, mở rộng các hoạt động đào tạo, dạy nghề và tạo việc làm cho người nghèo; tranh thủ các nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội, Dự án Heifer; nhân rộng mô hình “Bốn nhà” (Nhà nước, nhà nông, nhà doanh nghiệp và nhà khoa học) giúp nông dân hiểu biết và ứng dụng khoa học - kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh gắn với thị trường, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, tăng giá trị sản xuất và thu nhập. Vận động người dân hưởng ứng các mô hình tôm - lúa, trồng màu dưới chân ruộng, trồng các loại cây đặc sản mãng cầu xiêm, sả…

LÊ HUỲNH

.
.
.