Thứ Tư, 24/02/2021, 16:47 (GMT+7)
.

Họp Tiểu ban Tuyên truyền công tác bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh Tiền Giang

(ABO) Chiều 24-2, đồng chí Châu Thị Mỹ Phương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2021 - 2026 (gọi tắt là Tiểu ban Tuyên truyền) chủ trì cuộc họp Tiểu ban Tuyên truyền.

Đồng chí Châu Thị Mỹ Phương triển khai Quyết định thành lập Tiểu ban Tuyên truyền.

Sau khi nghe triển khai Quyết định thành lập Tiểu ban Tuyên truyền của Ủy ban bầu cử tỉnh Tiền Giang, các thành viên Tiểu ban Tuyên truyền đã tích cực đóng góp xây dựng Thông báo phân công thành viên Tiểu ban Tuyên truyền và Kế hoạch tuyên truyền cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (gọi tắt là cuộc bầu cử).

Tất cả các thành viên Tiểu ban đều thống nhất cao với Dự thảo Thông báo phân công thành viên Tiểu ban Tuyên truyền và Dự thảo Kế hoạch tuyên truyền cuộc bầu cử, chỉ bổ sung một số ý, góp ý sửa chữa một số câu từ cho chính xác.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Châu Thị Mỹ Phương tiếp thu các ý kiến đóng góp của các thành viên, sẽ sớm ký ban hành Thông báo phân công thành viên Tiểu ban Tuyên truyền và Kế hoạch tuyên truyền cuộc bầu cử. Tiểu ban Tuyên truyền sẽ cung cấp 2 loại tài liệu tuyên truyền dành cho cán bộ, đảng viên và dành cho nhân dân. Các thành viên Tiểu ban lập kinh phí tuyên truyền của đơn vị mình gửi về Tiểu ban Tuyên truyền để thống nhất đề xuất với Ủy ban bầu cử tỉnh.

M.T

.
.
.