Thứ Tư, 15/09/2021, 15:19 (GMT+7)
.

Các cơ quan Nội chính phải luôn quán triệt sâu sắc quan điểm "Dân là gốc" trong tư duy và hành động

(ABO) Đó là phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc các cơ quan Nội chính triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng diễn ra tại Hà Nội vào sáng 15-9. 
 
Tham dự hội nghị có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng.
 
Tham dự tại hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tiền Giang có: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Văn Bình; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các cơ quan Nội chính của tỉnh.
 
Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương cho biết, trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, các cơ quan Nội chính đã nỗ lực lớn, quyết tâm cao, có rất nhiều cố gắng, đạt nhiều kết quả rất quan trọng, khá toàn diện, nổi bật: Các cơ quan Nội chính đã thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược, đề xuất với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, chính sách lớn về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp.
Tại điểm cầu Tiền Giang.

Đồng chí Võ Văn Bình chủ trì tại điểm cầu Tiền Giang.

Các cơ quan Nội chính đã nghiên cứu, tham mưu ban hành nhiều chiến lược, chủ trương, giải pháp, quy định mới, mạnh mẽ, quyết liệt về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người; quyền công dân; kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật, thanh tra, kiểm toán, quản lý kinh tế - xã hội, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; xứng đáng là lực lượng nòng cốt trung kiên, tin cậy, là “thanh bảo kiếm” sắc bén, “lá chắn” vững chắc bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân, bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, góp phần quan trọng vào thành công của sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước.  
 
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác nội chính vẫn còn những hạn chế, bất cập cần khắc phục. Vì thế, về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương nhấn mạnh 7 nhiệm vụ:
 
Một là: Chủ động, tích cực nghiên cứu tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, chính sách lớn về công tác nội chính
 
Hai là: Phát huy tốt hơn nữa vai trò nòng cốt bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn để phát triển đất nước. 
 
Ba là: Tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật, vai trò lãnh đạo của Đảng và hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước. 
 
Bốn là: Phát huy hơn nữa vai trò chủ công, nòng cốt, kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng.
 
Năm là: Xây dựng nền tư pháp Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. 
 
Sáu là: Tăng cường hợp tác quốc tế về quốc phòng, an ninh, phòng, chống tội phạm và xây dựng pháp luật.
 
Bảy là: Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảm bảo các cơ quan Nội chính thực sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
 
Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp ý kiến vào mục tiêu, giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về công tác nội chính. Trọng tâm là chủ động, tích cực nghiên cứu, tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, chính sách lớn về công tác nội chính.
Tại điểm cầu Tiền Giang.
Tại điểm cầu Tiền Giang.
Phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, một đất nước, một xã hội muốn tốt đẹp thì bên cạnh sự giáo dục, sự khuyên nhủ, phải có kỷ cương, phép nước, phải có pháp luật nghiêm minh để bảo vệ cái tốt, cái đúng; răn đe, trừng trị những cái xấu, cái sai, có hại cho dân, cho nước, tức là phải có sự quản lý bằng cơ chế, pháp luật, phải có phép nước, mà muốn thế thì phải có các cơ quan Nội chính.
 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị, các cơ quan Nội chính phải bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo tuyệt đối, toàn diện của Đảng đối với các cơ quan Nội chính nói chung, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng Vũ trang nói riêng. Đây là yếu tố quyết định bảo đảm hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.
 
Các cơ quan Nội chính phải luôn luôn quán triệt giữ vững định hướng chính trị, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Đảng và Nhà nước và chế độ; lấy bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân, bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân làm mục tiêu hàng đầu để thực hiện, là lẽ sống của mình. Phải thường xuyên gắn bó mật thiết với nhân dân, quán triệt sâu sắc quan điểm “Dân là gốc” trong tư duy và hành động, luôn xác định nhân dân chính là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; lấy cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu, làm nguồn vui của mình.
 
Bên cạnh đó, trong công tác nội chính phải luôn luôn kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa với chủ động tấn công; trong đó, lấy phòng ngừa là chính, là cơ bản, lâu dài, phát hiện, xử lý, tấn công là đột phá, quan trọng; bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; phát hiện và xử lý kịp thời mọi âm mưu và hành vi xâm phạm an ninh quốc gia; xử lý nghiêm minh, kiên quyết, không có vùng cấm, không có ngoại lệ những hành vi vi phạm pháp luật và phạm tội, tiêu cực, tham nhũng…
P. MAI
 
 
 
.
.
.