Thứ Bảy, 13/11/2021, 15:33 (GMT+7)
.
BẾ MẠC KỲ HỌP THỨ 2, QUỐC HỘI KHÓA XV

Đại biểu Tiền Giang tham gia thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tại kỳ họp

(ABO) Sau 16 ngày làm việc bao gồm họp trực tuyến và trực tiếp, với tinh thần khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và bế mạc vào sáng 13-11.

THÔNG QUA NHIỀU NGHỊ QUYẾT QUAN TRỌNG

Dù diễn ra trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19, song các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trí tuệ, xây dựng vào các nội dung của chương trình kỳ họp.

Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Tiền Giang tham gia kỳ họp thứ 2
Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Tiền Giang tham gia Kỳ họp thứ 2 tại hội trường.

Tại kỳ họp này, trên cơ sở xem xét kỹ lưỡng, thận trọng, khách quan, toàn diện, Quốc hội đã biểu quyết thông qua với sự nhất trí rất cao 2 dự án luật, cho ý kiến 5 dự án luật, ban hành 12 nghị quyết, trong đó có 11 nghị quyết chuyên đề như: Nghị quyết về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; Nghị quyết về tổ chức phiên tòa trực tuyến và thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; các nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Thừa Thiên - Huế và TP. Hải Phòng và các nghị quyết chung của kỳ họp, nhằm kịp thời giải quyết những vấn đề cấp bách trước mắt; đồng thời, quyết định những vấn đề quan trọng có tính chiến lược, dài hạn; tiếp tục góp phần quan trọng thể chế hóa, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Hiến pháp năm 2013; bảo đảm thực hiện các cam kết quốc tế và sự tương thích của hệ thống pháp luật với các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia.

ĐBQH biểu quyết thông qua
ĐBQH bấm nút biểu quyết thông qua nghị quyết.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá, đây là một kỳ họp được chủ động rút ngắn so với các kỳ họp cuối năm của Quốc hội những khóa gần đây nhưng vẫn bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng quy định. Đồng thời, đề nghị: Để các nghị quyết của Quốc hội đi vào cuộc sống, ngay sau kỳ họp này, Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các cơ quan trong bộ máy nhà nước từ Trung ương đến địa phương, các Đoàn ĐBQH khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện tốt các luật, nghị quyết vừa được thông qua; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, chú trọng công tác giám sát, đánh giá để phát huy những mặt tích cực và khắc phục bất cập, hạn chế.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các ĐBQH báo cáo cử tri cả nước kết quả của kỳ họp, tích cực, chủ động hơn nữa trong công tác xây dựng pháp luật; giám sát; thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, nhân dân, lắng nghe và phản ánh trung thực ý kiến của cử tri; tích cực giám sát việc giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân; động viên nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 2
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 2.

Ngoài ra, đối với việc phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, Quốc hội đề nghị: Chính phủ, các cấp, các ngành sớm khắc phục những vấn đề chưa thống nhất, thiếu nhất quán trong chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện; tập trung thực hiện có hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch Covid-19, thích ứng an toàn, linh hoạt, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Khẩn trương xây dựng và tổ chức thực hiện quyết liệt Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội với các giải pháp, cơ chế đột phá, có trọng tâm, trọng điểm, khả thi, hiệu quả, chú trọng việc tạo động lực tăng trưởng mới phù hợp với xu thế phát triển của kinh tế thế giới hiện nay.

Sử dụng linh hoạt, phối hợp chặt chẽ các công cụ tiền tệ, tài khóa để giữ vững kinh tế vĩ mô, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng gói chính sách tài khóa và tiền tệ để hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, sớm trình Quốc hội xem xét, quyết định.

ĐẠI BIỂU TIỀN GIANG THAM GIA NHIỀU Ý KIẾN THẢO LUẬN, CHẤT VẤN

Tại Kỳ họp thứ 2, Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Tiền Giang đã có nhiều đóng góp tích cực trong 2 đợt họp trực tuyến và trực tiếp. Cụ thể, Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh đã có nhiều lượt phát biểu, thảo luận, tranh luận tại tổ, trực tuyến và trực tiếp.

Hầu hết các nội dung chương trình kỳ họp đều được các đại biểu quan tâm ý kiến như: Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; Báo cáo về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và tình hình thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 về Kỳ họp thứ 1, Quốc hội khóa XV; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2022 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2022 - 2024; dự kiến kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025; dự kiến quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025).

Phó trưởng đoàn ĐBQH  tỉnh Tạ Minh Tâm phát biểu tại buổi thảo luận tổ
Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Tiền Giang Tạ Minh Tâm phát biểu tại buổi thảo luận trực tuyến tại điểm cầu Tiền Giang trong đợt 1 - Kỳ họp thứ 2.

Bên cạnh đó, ĐBQH đơn vị tỉnh cũng đã tham gia chất vấn tại hội trường đối với Bộ trưởng Bộ Lao động  - Thương binh và Xã hội về vấn đề thu hút đầu tư xã hội hóa cơ sở bảo trợ; vấn đề bình đẳng giới trong kế hoạch phục hồi kinh tế; chất vấn Bộ trưởng Bộ Y tế về việc thực hiện khám sàng lọc đối với người dân, cơ chế tài chính cho mô hình trung tâm y tế huyện…

Đại biểu Nguyễn Minh Sơn chất vấn tại hội trường
Đại biểu Nguyễn Minh Sơn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, ĐBQH đơn vị tỉnh Tiền Giang chất vấn tại hội trường.

Theo đánh giá của nhiều ĐBQH và cử tri tỉnh nhà, dù diễn ra trong bối cảnh phức tạp của dịch Covid-19, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, được Quốc hội điều chỉnh linh hoạt họp cả trực tuyến, trực tiếp và vừa trực tuyến kết hợp trực tiếp, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri, đồng bào, các tầng lớp nhân dân quan tâm, theo dõi, gửi gắm tin tưởng về những chính sách khôi phục, tăng trưởng kinh tế; kiểm soát dịch bệnh; đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh diễn ra tại kỳ họp.

Đại biểu Nguyễn Văn Dương phát biểu ý kiến đối với dự án luật SHTT
Đại biểu Nguyễn Văn Dương phát biểu ý kiến tại buổi thảo luận tổ, đợt 1 - Kỳ họp thứ 2.

Nhìn chung, các ý kiến của ĐBQH nói chung và ĐBQH đơn vị tỉnh Tiền Giang nói riêng đã đề cập đến nhiều lĩnh vực, các giải pháp đưa ra khoa học và gắn với thực tiễn tình hình đất nước, tình hình khu vực các tỉnh, thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam, trong đó có tỉnh Tiền Giang, thể hiện sự nghiên cứu kỹ lưỡng, tinh thần trách nhiệm của các đại biểu, được Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao.

THU HOÀI - MINH TRÍ

 

.
.
.