Chủ Nhật, 28/11/2021, 14:51 (GMT+7)
.

Thông báo về việc tổ chức Kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh Tiền Giang khóa X

(ABO) Căn cứ Quyết định 42 của Thường trực HĐND tỉnh Tiền Giang về việc triệu tập Kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh Tiền Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Thường trực HĐND tỉnh Tiền Giang thông báo việc tổ chức Kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh Tiền Giang khóa X bằng hình thức họp trực tuyến tại 2 điểm cầu: Hội trường Ấp Bắc và Phòng họp số 2 - Trung tâm Hội nghị tỉnh Tiền Giang như sau:

1. Thời gian họp: 3 ngày (ngày 6, 7, 8 tháng 12-2021); khai mạc vào lúc 7 giờ 45 phút ngày 6-12-2021.

2. Địa điểm họp: Hội trường Ấp Bắc và Phòng họp số 2 - Trung tâm Hội nghị tỉnh Tiền Giang (số 6C đường Rạch Gầm, phường 1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

3. Nội dung:

- Thường trực HĐND tỉnh báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh năm 2021; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh khóa X.

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thông báo hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tham gia xây dựng chính quyền và ý kiến, kiến nghị của nhân dân năm 2021.

- UBND tỉnh báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, kết quả thu, chi ngân sách; đầu tư công; kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng; kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh báo cáo công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp và thực hành quyền công tố năm 2021; Tòa án nhân dân tỉnh báo cáo sơ kết công tác xét xử và hoạt động của Hội thẩm Tòa án nhân dân năm 2021; Cục Thi hành án dân sự tỉnh báo cáo công tác thi hành án dân sự năm 2021.

- Tiến hành bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Tiền Giang, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp.

- Xem xét, thảo luận và thông qua Dự thảo các Nghị quyết thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

4. Kỳ họp được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang: Phiên khai mạc bắt đầu lúc 7 giờ 45 phút ngày 6-12-2021; phiên họp Thường trực HĐND tỉnh báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu thảo luận tại Hội trường về những vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau, UBND tỉnh và Thủ trưởng các sở, ngành báo cáo giải trình ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh; chất vấn và trả lời chất vấn dự kiến bắt đầu lúc 7 giờ 45 phút ngày 8-12-2021 đến hết phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn.

Thường trực HĐND tỉnh Tiền Giang xin thông báo đến nhân dân trong tỉnh biết, theo dõi.


 

.
.
.