Thứ Sáu, 26/11/2021, 10:29 (GMT+7)
.

Thông cáo báo chí sau Kỳ họp thứ 4 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tiền Giang khóa XI

Ngày 24-11-2021, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tiền Giang khóa XI tổ chức Kỳ họp thứ 4. Đồng chí Nguyễn Ngọc Trầm, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì  kỳ họp. Tại Kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét, quyết định một số nội dung sau:

1. Xem xét kết quả kiểm tra tài chính đảng đối với Cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy (công tác quản lý và quyết toán hoạt động kinh doanh tại Ban Quản lý Chợ trái cây Long Trung, huyện Cai Lậy).

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy: Trong năm 2020, do ảnh hưởng của Dự án công trình cầu Ngũ Hiệp và tình hình đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp đã làm giảm diện tích đất, số lượng gian hàng cho thuê kinh doanh, vận tải hàng hóa và vận tải xe khách bị hạn chế hoạt động nên đơn vị thực hiện nhiệm vụ thu chưa đạt dự toán đề ra; thực hiện nhiệm vụ chi tăng so với dự toán với số tiền 108.672.835 đồng, gồm quỹ thu nhập tăng thêm, quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng. Qua xem xét, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thống nhất:

- Rút kinh nghiệm công tác quản lý tài chính đối với Ban Quản lý Chợ trái cây Long Trung và cán bộ Phòng Tài chính đảng Văn phòng Tỉnh ủy được phân công chuyên quản.

- Đề nghị Văn phòng Tỉnh ủy thu hồi số tiền 99.743.427 đồng do chi quỹ thu nhập tăng thêm và quỹ khen thưởng cuối năm vượt so với số được quyết toán.

- Kiến nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Thường vụ Huyện ủy Cai Lậy rà soát, điều chỉnh diện tích đất đúng thực tế sau khi thu hồi xây dựng công trình cầu Ngũ Hiệp theo đúng quy định.

2. Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét, cho ý kiến về:

- Kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ Huyện ủy và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Cai Lậy.

- Kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Huyện ủy; đồng chí Bí thư và các Phó Bí thư Huyện ủy Cái Bè về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kế hoạch 80, ngày 11-4-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Quy định 08, ngày 25-10-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành.

- Kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ và các đồng chí Phó Bí thư Thành ủy Mỹ Tho về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 33, ngày 3-1-2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; triển khai Nghị định 130, ngày 30-10-2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Căn cứ kết quả kiểm tra, giám sát, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy các tổ chức đảng, đảng viên thực hiện tốt các nội dung được kiểm tra, giám sát và cần được tiếp tục phát huy. Tuy nhiên, cũng còn một số hạn chế, khuyết điểm, đề nghị cần phải nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục trong thời gian tới.


LÊ THỊ THANH HÀ    
(Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy)

 

.
.
.