Thứ Hai, 15/11/2021, 09:32 (GMT+7)
.
VĂN PHÒNG HĐND - UBND HUYỆN TÂN PHƯỚC, TỈNH TIỀN GIANG:

Đổi mới, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ

Những năm qua, Văn phòng HĐND - UBND huyện Tân Phước (gọi tắt Văn phòng) đã không ngừng đổi mới, linh hoạt thực hiện công vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

5 năm qua, tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng đã thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo HĐND - UBND huyện, góp phần phục vụ tốt công tác điều hành của Chủ tịch UBND huyện.

THAM MƯU TỐT

Để phục vụ tốt yêu cầu chỉ đạo và điều hành của lãnh đạo huyện, những năm qua, Văn phòng đều xây dựng quy chế làm việc của Văn phòng gắn với quy chế làm việc của HĐND và UBND huyện. Đồng thời, tham mưu xây dựng Chương trình công tác năm và hằng quý, tháng cho HĐND và UBND huyện; chuẩn bị báo cáo phục vụ các kỳ họp của HĐND huyện; quản lý và đảm bảo cơ sở vật chất, kinh phí, phương tiện cho hoạt động của HĐND và UBND huyện. Các văn bản tham mưu đều đảm bảo về nội dung, thể thức và thời gian theo quy định.

Bên cạnh đó, Văn phòng tham mưu cho Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện trong việc chỉ đạo các ngành triển khai, thực hiện kịp thời các công tác trọng tâm theo chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Huyện ủy và theo đề nghị của các ban, ngành, xã, thị trấn để thực hiện có hiệu quả trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội (KT-XH), quốc phòng, an ninh; theo dõi, đôn đốc các phòng, ban chức năng và UBND các xã, thị trấn giúp UBND huyện thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo, điều hành phát triển KT-XH theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI.

Lãnh đạo Văn phòng nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2020.
Lãnh đạo Văn phòng nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2020.

Trong 5 năm qua, Văn phòng đã tham mưu HĐND, UBND huyện ban hành 19.579 quyết định, 10.410 công văn, 2.627 tờ trình - báo cáo, 2.534 kế hoạch - thông báo, 3.402 văn bản các loại. Các văn bản đảm bảo đúng nội dung và thể thức, phù hợp với quy định của pháp luật, góp phần giải quyết các công việc trọng tâm, cấp bách và thường xuyên trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH trên địa bàn huyện. 100% văn bản phát hành đúng nơi nhận, đối tượng được nhận và thời gian phát hành.

Văn phòng cũng đã tham mưu Chủ tịch UBND huyện thành lập Tổ công tác của Chủ tịch UBND huyện để kiểm tra, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, ban, ngành huyện và UBND các xã, thị trấn trong việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện; đánh giá tiến độ, chất lượng và kết quả thực hiện các nhiệm vụ được UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện phân công cho cơ quan, ban, ngành huyện và UBND các xã, thị trấn; đồng thời, chỉ ra được những mặt tích cực, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo huyện giao. Qua đó, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc để tham mưu, đề xuất với lãnh đạo huyện đưa ra giải pháp khắc phục, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế phát hiện trong quá trình kiểm tra.

NHIỀU SÁNG KIẾN ỨNG DỤNG HIỆU QUẢ

Bên cạnh thực hiện tốt công tác tổng hợp, tham mưu cho lãnh đạo huyện trong chỉ đạo điều hành, cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng còn chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nghiên cứu nhiều sáng kiến cải tiến áp dụng vào công việc.

Trong 6 năm (2014 - 2020) đã có 13 sáng kiến cấp cơ sở được công nhận, áp dụng hiệu quả tại đơn vị và trên địa bàn huyện, trong đó có các sáng kiến tiêu biểu như: Sáng kiến “Ứng dụng phần mềm Chuyển văn bản từ Word sang PDF” đưa vào ứng dụng đã giúp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) rộng rãi trong công tác quản lý hành chính nhà nước. Đặc biệt, cán bộ làm công tác văn thư ở các đơn vị sử dụng phần mềm này giúp giảm bớt thời gian, công việc trong việc phát hành văn bản theo kiểu truyền thống.

Hay Sáng kiến “Giải pháp lưu trữ dữ liệu tập trung “NAS” trên môi trường mạng” cũng đã mang lại hiệu quả thiết thực. Giải pháp NAS giúp giải quyết việc lưu trữ được tách ra khỏi server, hợp nhất trong mạng, tạo ra một khu vực truy cập rộng cho các server, cho người sử dụng và cho các ứng dụng truy xuất hay trao đổi, tạo nên sự mềm dẻo và năng động. Việc quản trị và bảo vệ dữ liệu sẽ trở nên đơn giản, tiện lợi hơn, giảm chi phí tổng thể. NAS thích hợp cho môi trường chia sẻ file nhưng hạn chế trong môi trường có các hệ cơ sở dữ liệu, góp phần nâng cao hiệu quả việc lưu trữ dữ liệu…

Chánh Văn phòng Lê Văn Lưỡng cho biết: “Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Thường trực UBND huyện, Văn phòng đã tập trung đổi mới cải tiến lề lối làm việc; thực hiện tốt việc cải cách thủ tục hành chính theo hướng tinh gọn, hiệu quả, giảm bớt văn bản rườm rà, rút ngắn thời gian giải quyết công việc. Đồng thời, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng công chức; kiểm tra, đôn đốc công chức thực hiện nhiệm vụ; thường xuyên về cơ sở, nắm bắt sâu sát tình hình cơ sở để tham mưu hiệu quả cho lãnh đạo huyện.

Cùng với đó là tổ chức tốt các phong trào thi đua, việc bình xét thi đua, khen thưởng thật sự công tâm, khách quan, đúng thực chất, đúng người, đúng việc, không chạy theo số lượng, thành tích. Từ đó đã tạo được khí thế thi đua trong từng cán bộ, nhân viên, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đưa tập thể Văn phòng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

NGỌC HÀ

.
.
.