Thứ Năm, 02/12/2021, 14:32 (GMT+7)
.

Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương thăm và làm việc tại Tiền Giang

(ABO) Sáng 2-12, Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng đoàn đến thăm và làm việc tại Tiền Giang.
 
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì buổi làm việc.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì buổi làm việc.
 
Tiếp và làm việc với đoàn về phía tỉnh Tiền Giang có các đồng chí: Võ Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Châu Thị Mỹ Phương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy…
 
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi làm việc.
 
Thực hiện Chỉ thị 01 ngày 9-3-2021 của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tỉnh ủy Tiền Giang đã tổ chức kết nối hội nghị trực tuyến của Trung ương đến 290 điểm cầu, với hơn 41.400 cán bộ, đảng viên dự học và cán bộ, công chức, viên chức ngoài Đảng. Sau hội nghị, các cấp ủy đảng tổ chức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên còn lại tham gia học tập. 
 
Đồng chí Võ Văn Bình phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Võ Văn Bình phát biểu tại buổi làm việc.
 
Việc thực hiện Kết luận 01 ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các văn bản hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang ban hành công văn, kế hoạch thực hiện chuyên đề toàn khóa, giai đoạn 2021 - 2026 để triển khai thực hiện trong Đảng bộ tỉnh.
 
Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang ban hành hướng dẫn thực hiện chuyên đề năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Trên cơ sở đó, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể xây dựng chương trình, kế hoạch để tổ chức triển khai, quán triệt đến cán bộ, đảng viên học tập và tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân. Kết quả, có hơn 49.300 đảng viên tham gia học tập, đạt 98%; hơn 120.800 đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức ngoài Đảng tham gia học tập bằng nhiều hình thức.
 
Đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh phát biểu tại buổi làm việc.
 
Đối với việc triển khai thực hiện Quyết định 238 ngày 30-9-2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan Nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang xây dựng quy chế phối hợp với HĐND, UBND, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh; ký kết Quy chế phối hợp với Tỉnh đoàn, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh để nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội, kịp thời định hướng tư tưởng, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến thanh niên, đội ngũ trí thức; đồng thời, đang hoàn chỉnh Quy chế phối hợp tuyên truyền, vận động với Ban Dân vận Tỉnh ủy.
 
Thành viên đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.
Thành viên Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.
 
Thực hiện công tác Tuyên giáo năm 2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang kịp thời định hướng, cung cấp thông tin để các cơ quan báo chí, các tổ chức chính trị - xã hội, báo cáo viên, tuyên truyền viên, Ban Tuyên giáo các cấp thông tin chính thống đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhằm làm rõ những thông tin chưa chính xác trên báo chí, mạng xã hội, góp phần đấu tranh, phản bác các thông tin xuyên tạc về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của Đảng, Nhà nước và của tỉnh…
 
Hằng tháng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang tổ chức họp với các cơ quan báo chí của tỉnh để kịp thời định hướng thông tin, tuyên truyền các nội dung trọng tâm. Đặc biệt, khi tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, nhiều dư luận xã hội trái chiều, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp UBND tỉnh tổ chức các cuộc họp báo với phóng viên các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh để thông tin tình hình công tác phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết các đề nghị cung cấp thông tin và phản hồi thông tin để định hướng dư luận…
 
Trên cơ sở kết quả đạt được, đại biểu Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương và đại biểu cấp tỉnh, huyện đã tập trung trao đổi, thảo luận những kinh nghiệm đạt được trong thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương; việc triển khai công tác tuyên giáo trên địa bàn.
 
Quang cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc.
 
Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong công tác Tuyên giáo của tỉnh thời gian qua. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Tiền Giang triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, gắn với thực tiễn tại Tiền Giang. Đặc biệt là đặt ra chương trình hành động cụ thể để thực hiện các chủ trương của Đảng về các nghị quyết và những phát biểu chỉ đạo, kết luận của Tổng Bí thư tại các hội nghị.
 
Đồng chí Châu Thị Mỹ Phương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo công tác tuyên giáo năm 2021.
Đồng chí Châu Thị Mỹ Phương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang báo cáo công tác Tuyên giáo của tỉnh năm 2021.
 
Tiền Giang tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhất là các quy định mới. Bên cạnh đó, triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận 01, đặc biệt gắn việc thực hiện học tập và làm theo Bác với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII, các quy định của Đảng về nêu gương. 
 
Nhân chuyến thăm và làm việc, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa tặng Tỉnh ủy Tiền Giang chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Nhân chuyến thăm và làm việc, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa tặng Tỉnh ủy Tiền Giang chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh.
 
Về Quyết định 238, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị tỉnh Tiền Giang làm tốt hơn nữa việc xử lý các tình huống, nhất là các tình huống nhạy cảm, khó khăn với tinh thần quyết tâm không để xảy ra điểm nóng. Đồng thời, tăng cường hơn nữa việc lắng nghe ý kiến nhân dân, nắm bắt dư luận xã hội. Đối với công tác Tuyên giáo, đồng chí đề nghị Tiền Giang triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm…
 
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa thắp hương tại phòng Tiền Vãng và tặng quà cho Ban Giám hiệu Trường THCS Xuân Diệu (TP. Mỹ Tho).
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa thắp hương tại Phòng Tiền Vãng và tặng quà cho Ban Giám hiệu Trường THCS Xuân Diệu (TP. Mỹ Tho).
 
Trước đó, Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương cùng lãnh đạo tỉnh Tiền Giang đến thắp hương tại Phòng Tiền Vãng của Trường THCS Xuân Diệu và Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu (TP. Mỹ Tho). Dịp này, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa thăm và tặng quà Ban Giám hiệu các nhà trường. 
 
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa thắp hương tại phòng Tiền Vãng và tham quan Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa thắp hương tại Phòng Tiền Vãng và tham quan Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu.
Ghi sổ truyền thống của Nhà trường, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa viết:
Ghi sổ truyền thống của Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa viết: "Trong niềm vui mừng, tự hào và xúc động, mong rằng cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống lịch sử và thành tích vẻ vang của nhà trường anh hùng; nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mục tiêu giáo dục, đào tạo của trường, góp phần đào tạo nhiều nguồn lực ưu tú cho đất nước, cho quê hương Tiền Giang...".
 
VĂN THẢO
 
.
.
.