Thứ Bảy, 29/01/2022, 11:15 (GMT+7)
.

Khai giảng Lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung

(ABO) Chiều 28-12, Trường Chính trị tỉnh Tiền Giang tổ chức Lễ khai giảng Lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung, khóa A 62, năm học 2021 - 2022.

Quang cảnh lễ khai giảng.
Quang cảnh lễ khai giảng.

Lớp học có 42 học viên là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh. Các học viên được trang bị những kiến thức tổng hợp gồm: Những vấn đề cơ bản về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Đảng Cộng sản Việt Nam và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; hệ thống chính trị, nhà nước; pháp luật và quản lý hành chính nhà nước; đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội; kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân; tình hình, nhiệm vụ của địa phương và của ngành.  

Sau khóa học, với hệ thống kiến thức đã được trang bị, các học viên sẽ có được nền tảng lý luận chính trị vững chắc, có lập trường, quan điểm, tư tưởng kiên định, nhằm thực hiện tốt những nhiệm vụ được phân công, trở thành những cán bộ lãnh đạo, quản lý tốt ở đơn vị công tác.
P. M
 
.
.
.