Chủ Nhật, 30/01/2022, 17:23 (GMT+7)
.

Khai mạc phiên trù bị Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI

Sáng 30/12, phiên trù bị Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI với chủ đề “Đoàn kết-Kỷ cương-Đổi mới-Sáng tạo-Phát triển” đã khai mạc tại hội trường Nhà khách La Thành, Hà Nội.

a
Đoàn Chủ tịch chủ trì Đại hội. (Ảnh: Thành Đạt)

Đại hội lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam diễn ra trong 2,5 ngày, từ ngày 29 đến 31/12/2021, trong năm đầu tiên toàn Đảng toàn dân toàn quân nỗ lực thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Với phương châm “Đoàn kết-Kỷ cương-Đổi mới-Sáng tạo-Phát triển”, Đại hội lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam và đội ngũ những người làm báo cả nước tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của báo chí Cách mạng Việt Nam giàu tính chiến đấu, nhân văn, chuyên nghiệp, hiện đại, vì lợi ích của đất nước và nhân dân, vì Tổ quốc Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

a
Các đại biểu thực hiện nghi lễ Chào cờ. (Ảnh: Thành Đạt)

Phát biểu khai mạc phiên trù bị, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, nhiệm vụ quan trọng đặt ra cho Đại hội kỳ này, là: đánh giá, kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X Hội Nhà báo Việt Nam; kiểm điểm đánh giá việc thực hiện những chủ trương, nhiệm vụ về công tác báo chí nêu trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; 15 năm thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW của Ban Bí thư TW Đảng (Khóa IX) về “Nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới”, triển khai thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 8/4/2020 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới”. Đại hội sẽ tập trung thảo luận, xây dựng, hoàn thiện Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành, thảo luận sửa đổi, bổ sung và thông qua Điều lệ Hội và các văn kiện quan trọng khác trình Đại hội. Đại hội sẽ tiến hành bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025, gồm những nhà báo có phẩm chất và năng lực, có uy tín và điều kiện, cũng như tâm huyết, để lãnh đạo các mặt công tác của Hội trong nhiệm kỳ tới.

(Theo nhandan.vn)
 

.
.
.