Thứ Sáu, 24/06/2022, 16:25 (GMT+7)
.

Bộ đội Biên phòng Tiền Giang: Đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam

(ABO) Ngày 24-6, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Tiền Giang tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu Luật Biên phòng Việt Nam (BPVN) và văn bản quy định chi tiết thi hành.

Các đại biểu về tham gia tập huấn.
Các đại biểu tham gia tập huấn.

Tại hội nghị, báo cáo viên BĐBP Tiền Giang đã giới thiệu, truyền đạt 2 chuyên đề về Luật BPVN và Nghị định số 106/NĐ-CP ngày 6-12-2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BPVN.

Các báo cáo viên tham dự đã được tiếp cận, nghiên cứu sâu về các nội dụng cơ bản của Luật BPVN như: Chính sách của Nhà nước về biên phòng, lực lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng, nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân; phối hợp thực thi nhiệm vụ biên phòng, nhiệm vụ của BĐBP và quyền hạn của BĐBP và chế độ đặc thù đối với cán bộ, chiến sĩ BĐBP, cũng như công tác phối hợp giữa các bộ và cơ quan ngang bộ, chính quyền địa phương trong thực thi nhiệm vụ biên phòng; hiệu lực thi hành, trách nhiệm thi hành và điều khoản chuyển tiếp.

Quang cảnh buổi tập huấn.
Quang cảnh buổi tập huấn.

Để Luật BPVN được triển khai đồng bộ, thống nhất, hiệu quả, Bộ Chỉ huy BĐBP Tiền Giang mong muốn các báo cáo viên tham gia tiếp tục tích cực nghiên cứu nắm vững các nội dung tập huấn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, Lực lượng vũ trang, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân…

TUẤN LÂM

.
.
.