Thứ Tư, 19/10/2022, 11:14 (GMT+7)
.

Bài phát biểu của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tiền Giang Võ Văn Bình tại Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tiền Giang lần thứ XI

(ABO) Sáng 19-10, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 diễn ra ngày làm việc thứ hai. Đồng chí Võ Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang đã đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Báo Ấp Bắc điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Võ Văn Bình tại Đại hội.

Đồng chí Võ Văn Bình, phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Đồng chí Võ Văn Bình phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Hôm nay, trong không khí long trọng, vui tươi của Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027, Đại hội của “Tuổi trẻ Tiền Giang Khát vọng - Bản lĩnh - Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển”; thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, xin được chào mừng và gửi đến Đoàn Chủ tịch, quý đại biểu, quý vị khách quý và các đồng chí lời chào mừng và lời chúc tốt đẹp nhất.

Thưa quý đại biểu và các đồng chí,

Từ khi ra đời, cùng với sự phát triển của dân tộc, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã thôi thúc các thế hệ thanh niên tiếp nối đi theo con đường cách mạng của Đảng và Bác Hồ đã chọn - con đường cứu dân, cứu nước; lớp lớp đoàn viên, thanh niên luôn nêu cao truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, sẵn sàng dấn thân vì sự nghiệp giải phóng dân tộc; dũng cảm, mưu trí, vượt qua mọi khó khăn, thử thách để cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân làm nên những chiến tích thần kỳ trong đấu tranh giành độc lập, thống nhất Tổ quốc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. 

Cùng với tuổi trẻ cả nước, tuổi trẻ Tiền Giang đã có nhiều đóng góp to lớn trong đấu tranh giành độc lập, tự do cho nước nhà; bất cứ giai đoạn nào, điều kiện, hoàn cảnh nào, tuổi trẻ Tiền Giang cũng luôn nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đoàn kết, sáng tạo, đề ra nhiều phong trào có ý nghĩa thiết thực; tình nguyện vì cộng đồng, dám dấn thân, xung kích đi đầu trên mọi lĩnh vực. 

Đồng chí Võ Văn Bình thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tiền Giang tặng Bức trướng cho Đại hội Đại biểu
Tại Đại hội, Đồng chí Võ Văn Bình thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tiền Giang tặng Bức trướng cho Đại hội mang dòng chữ "Tuổi trẻ Tiền Giang Khát vọng - Bản lĩnh - Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển".
 
Năm năm qua, các phong trào hành động của Đoàn như: “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”, “Thanh niên tình nguyện”, “Thanh niên làm theo lời Bác”, “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh”, “Mỗi tuần một địa chỉ đỏ trong em”, “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng”, Chương trình “Rèn luyện đội viên”, Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè - Tháng Thanh niên”, công trình “Mỗi đoàn viên một sản phẩm tình nguyện xây dựng quê hương”... được triển khai sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên, đã trở thành hành động thường xuyên của đoàn viên, thanh niên, có tác dụng cổ vũ, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, phục vụ an sinh xã hội.
 
Các hình thức sinh hoạt truyền thống, giáo dục đạo đức, lối sống; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, chăm sóc, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, giúp nhân dân xóa khó, giảm nghèo, hiến máu cứu người, trao tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi, tham gia mở đường giao thông nông thôn, ứng phó với biến đổi khí hậu... đã thu hút đông đảo lực lượng trẻ tham gia, tạo được dấu ấn tốt đẹp trong đời sống xã hội.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống có nhiều đổi mới, thông qua việc triển khai thực hiện Chỉ thị 42 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030, gắn với Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”, đã góp phần giáo dục tư tưởng, chính trị, bồi dưỡng lý tưởng, truyền thống cách mạng, xây dựng đạo đức, phẩm chất, lối sống cao đẹp, lòng yêu nước, yêu quê hương trong đoàn viên, thanh niên.

Thông qua các phong trào hành động cách mạng, tổ chức Đoàn ngày càng được củng cố, kiện toàn và phát triển; mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên được mở rộng, công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng được quan tâm nhiều hơn; chất lượng đội ngũ cán bộ, đoàn viên từng bước được nâng lên. Công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ; bồi dưỡng, phát triển đoàn viên, hội viên trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp luôn được quan tâm thực hiện.

Qua đó, đã rèn luyện, nâng cao ý thức, trách nhiệm của thanh niên, góp phần xây dựng thế hệ thanh niên tỉnh nhà luôn có “Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn”; đội ngũ cán bộ Đoàn có năng lực, trình độ chuyên môn đã và đang trở thành nguồn cán bộ kế cận tin cậy của Đảng, chính quyền và đoàn thể ở các cấp.

Từ các hoạt động phong trào, nhiều thanh niên đến với tổ chức Đoàn - Hội với chất lượng ngày càng được nâng lên, tỷ lệ giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp trong 5 năm qua đạt trên 60% so với tổng số đảng viên mới trong toàn tỉnh; đồng thời, đã giới thiệu nhiều cán bộ trẻ có phẩm chất, năng lực công tác cho các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội... Điều đó khẳng định, tuổi trẻ Tiền Giang đã đóng góp đáng kể nguồn nhân lực có chất lượng vào kết quả thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết của Đại hội Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; tham mưu tốt cho các cấp ủy Đảng lãnh đạo công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu niên đạt hiệu quả. 

Những thành tích đó là kết quả của sự nỗ lực phấn đấu, là công sức, trí tuệ của các cấp cán bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên trong tỉnh, tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo linh hoạt, năng động, sáng tạo, sự đoàn kết thống nhất của đội ngũ cán bộ Đoàn, sự ủng hộ, tham gia nhiệt tình của đoàn viên, thanh niên. Đây là yếu tố quan trọng quyết định cho việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ mới. 

Với những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Tiền Giang được nhận 3 Cờ thi đua và 2 Bằng khen của Trung ương Đoàn; 5 Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh, và ngay trong Đại hội này, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng Bức trướng mang dòng chữ “Tuổi trẻ Tiền Giang Khát vọng - Bản lĩnh - Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển”. 

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi xin biểu dương, khen ngợi những thành tích xuất sắc của tổ chức Đoàn và phong trào thanh, thiếu niên; sự nỗ lực vươn lên của toàn thể cán bộ, đoàn viên, thanh niên, các cháu thiếu nhi tỉnh nhà trong nhiệm kỳ qua.

Bên cạnh những ưu điểm, thành tích và sự tiến bộ trên, chúng ta cũng cần nhìn nhận những mặt hạn chế, khuyết điểm trong thanh niên, phong trào hoạt động của Đoàn Thanh niên các cấp để có hướng khắc phục tốt hơn trong thời gian tới. Những hạn chế, khuyết điểm đó là:

Thứ nhất, hiện nay vẫn còn một bộ phận không nhỏ thanh niên thờ ơ với mục tiêu, lý tưởng của Đảng và của dân tộc; chưa chuyên tâm vào việc học tập, rèn luyện, tự lực vươn lên và cống hiến cho quê hương, đất nước; còn bị chi phối bởi lối sống thực dụng, hưởng thụ, đua đòi, xa rời bản sắc văn hóa dân tộc, sa vào các loại tệ nạn xã hội, sống buông thả, thiếu trách nhiệm với mọi người và ngay cả với chính mình. Điều đáng quan tâm hơn là tình trạng phạm tội ở lứa tuổi vị thành niên có chiều hướng gia tăng về số lượng và mức độ phạm tội. Đó là biểu hiện cần phải được phê phán, giáo dục, là vấn đề rất đáng lo ngại, bức xúc hiện nay. 

Thứ hai, hoạt động của Đoàn và phong trào thanh niên phát triển chưa đều; chưa phát huy mạnh mẽ tiềm năng, sức sáng tạo của thanh niên; chất lượng của một bộ phận đoàn viên, thanh niên trong các ngành, địa phương, đơn vị, nhất là ở ấp, khu phố chưa đáp ứng yêu cầu của thời kỳ hội nhập. Hiệu quả về mặt xã hội của công tác Đoàn và phong trào thanh niên ở một số nơi chưa có sức lan tỏa rộng, chưa đi vào chiều sâu và thiếu tính bền vững, chưa quan tâm đều khắp đến tất cả các đối tượng thanh, thiếu niên. 

Thứ ba, nội dung, phương thức hoạt động chưa có sự đổi mới rõ nét, việc đầu tư nghiên cứu các mô hình mới, phương thức tổ chức thực hiện mô hình chưa đáp ứng yêu cầu, mục tiêu đề ra. Công tác nắm bắt tư tưởng trong thanh, thiếu niên chưa sâu sát để giải quyết kịp thời các nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, thanh niên. Công tác tuyên truyền, giáo dục còn mang tính hình thức, chưa tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, về ý thức và hành động; quy trình bồi dưỡng và tạo nguồn cho cán bộ Đoàn chủ chốt thiếu tính đồng bộ; cán bộ Đoàn chuyên trách hết tuổi Đoàn chậm được bố trí công tác khác; công tác phát triển đoàn viên ở nông thôn, khu dân cư, các khu, cụm công nghiệp còn nhiều hạn chế.

Thưa quý đại biểu và các đồng chí,

Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm sâu sắc đến thế hệ trẻ. Trong Di chúc của Người, đã dạy rằng: “Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người kế thừa xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng”, vừa “chuyên”. Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”.

Trong quá trình lãnh đạo đất nước, Đảng ta cũng luôn đề cao vai trò, vị trí của thanh niên và đã xác định Thanh niên là một bộ phận nòng cốt của xã hội, rường cột của dân tộc, là lực lượng xung kích của cách mạng và là chủ nhân tương lai của đất nước; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng; công tác thanh niên là công tác mang tính chiến lược có ý nghĩa sống còn của dân tộc”. Qua mỗi thời kỳ, dù bất cứ hoàn cảnh nào, các thế hệ thanh niên đều hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử của mình. 

Trong xu thế phát triển và hội nhập quốc tế hiện nay, đang mở ra cho tuổi trẻ cả nước nói chung, tuổi trẻ Tiền Giang nói riêng nhiều cơ hội cùng với những thách thức mới; điều đó đòi hỏi tổ chức Đoàn phải thực sự là hạt nhân tập hợp sức mạnh đoàn kết của tuổi trẻ, là người bạn thân thiết đồng hành với thanh niên trên bước đường lập thân, lập nghiệp, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Do đó, tổ chức Đoàn phải không ngừng sáng tạo, nâng cao năng lực thực tiễn để hoạt động, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên mọi lĩnh vực. 

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2027, tôi xin nhấn mạnh, gợi mở thêm một số vấn đề để tổ chức Đoàn cần tập trung thực hiện:

Thứ nhất, phải tăng cường và thực hiện tốt hơn công tác giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống cách mạng, đạo đức, lối sống, lòng yêu quê hương, đất nước cho đoàn viên, thanh niên, gắn với triển khai, thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2026; Kế hoạch 99 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030; Kết luận 21 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII. 

Qua đó, định hướng cho đoàn viên, thanh niên nhận thức đúng đắn vai trò, vị trí của mình trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tích cực học tập, rèn luyện, nhất là rèn luyện về nhân cách, phấn đấu để xứng đáng là cánh tay đắc lực, là lực lượng dự bị tin cậy của Đảng trong sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước. Mặt khác, cần nhân rộng các điển hình tiên tiến, đi đầu trong xây dựng lối sống lành mạnh; hình thành lớp thanh niên ưu tú có lòng yêu nước, có đạo đức để làm gương, có trí tuệ để nhận biết, có ý chí để vươn lên, có bản lĩnh để hội nhập, có quyết tâm để hành động; có khả năng tự đề kháng và tích cực đấu tranh với âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Đây là yêu cầu, là mục tiêu phấn đấu để khẳng định mình, tạo dựng hình ảnh tốt đẹp của chính mình trên quê hương mình.

Thứ hai, các cấp cán bộ Đoàn cần có nhiều hình thức hoạt động phong phú, đa dạng, phù hợp với tuổi trẻ, thu hút thanh niên tích cực tham gia các phong trào hành động cách mạng trên các lĩnh vực, địa bàn còn nhiều khó khăn, vùng nông thôn; thể hiện rõ vai trò xung kích theo tinh thần “đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, gắn với các phong trào chung của tỉnh, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh. 

Cần nghiên cứu, triển khai nhiều mô hình hoạt động để nâng cao hiệu quả phong trào thanh niên “Xung kích phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”. Tổ chức Đoàn - Hội, Đội phải đổi mới các hình thức sinh hoạt, không ngừng bồi dưỡng nâng cao nhận thức, lý luận chính trị; có bản lĩnh vững vàng, có niềm tin trong sáng, yêu nước, yêu quê hương, tự lực, tự cường, có ý chí phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. 

Phải đặc biệt quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của đoàn viên, hội viên, thanh niên; thực hiện tốt cả việc “bồi dưỡng” và “phát huy” để hoạt động của Đoàn luôn đúng hướng, thiết thực, tập hợp được hầu hết các tầng lớp thanh niên tích cực tham gia. Các hoạt động Đoàn phải động viên được tinh thần “Yêu nước, hiến thân, thương người, hiếu học, trung thực, kỷ luật, tiết kiệm” và trở thành mục tiêu phấn đấu của người đoàn viên, thanh niên; góp phần xây dựng hình ảnh thế hệ trẻ Tiền Giang luôn biết cống hiến và hưởng thụ cái đẹp, biết phân biệt và tránh xa cái xấu, xây dựng mối quan hệ bạn bè và tình yêu trong sáng,... Đoàn viên, thanh niên có thể còn thiếu về vật chất, hạn chế về kiến thức, nhưng không thể thiếu về nhân cách, về lòng yêu quê hương, yêu đất nước.

Thứ ba, tạo điều kiện, hỗ trợ cho thanh niên nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ; phát triển các kỹ năng hoạt động xã hội, nâng cao năng lực sáng tạo, khả năng ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ về số, chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, góp phần hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Qua đó, giúp thanh niên có thêm điều kiện nỗ lực phấn đấu, rèn luyện để luôn có những cán bộ quản lý trẻ; công nhân trẻ, nông dân trẻ, sĩ quan trẻ có nhiều năng lực hoạt động thực tiễn, làm đầu tàu trong các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Xây dựng các mô hình mới, cách làm hay để thu hút thanh niên, từng bước nâng tầm các hoạt động của Đoàn, tạo điểm nhấn và bước đột phá trong nhiệm kỳ mới.

Thứ tư, xây dựng Đoàn Thanh niên vững mạnh toàn diện, thực sự là người bạn tin cậy, chỗ dựa vững chắc cho thanh niên, đồng hành cùng thanh niên trên bước đường lập thân, lập nghiệp. Mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, khắc phục một số hoạt động còn mang tính hình thức, hành chính trong công tác Đoàn. Chủ động quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện và lựa chọn những cán bộ đoàn ưu tú, có đủ phẩm chất và năng lực để giới thiệu nguồn cán bộ cho Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Phát triển mạnh các tổ chức thành viên của Hội Liên hiệp Thanh niên theo ngành, nghề, sở thích; tập hợp thanh niên tôn giáo, thanh niên ở các khu, cụm công nghiệp; thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Đây vừa là yêu cầu, nhiệm vụ trước mắt, vừa mang tính chiến lược lâu dài và là thước đo hiệu quả hoạt động của Đoàn và phong trào thanh niên.

Thứ năm, Đoàn Thanh niên các cấp cần chủ động xây dựng chương trình phối hợp với các ban, ngành và đơn vị có liên quan để tạo thêm sức mạnh trong mọi hoạt động; Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và tổ chức chính trị - xã hội phải luôn tạo điều kiện thuận lợi để các phong trào, hoạt động của thanh niên, thiếu niên, nhi đồng tỉnh nhà phát triển toàn diện trên các lĩnh vực đời sống xã hội; quan tâm đến việc chia sẻ thông tin, góp ý, trao đổi kinh nghiệm về công tác dân vận để cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trong Thư gửi thanh niên vào tháng 4 năm 1951, Bác Hồ viếtƯu điểm của thanh niên ta là hăng hái, giàu tinh thần xung phong. Khuyết điểm là ham chuộng hình thức, thiếu thực tế, bệnh cá nhân, bệnh anh hùng. Rất mong toàn thể thanh niên ta ra sức phát triển những ưu điểm và tẩy sạch những khuyết điểm ấy. Huy hiệu của thanh niên ta là “tay cầm cờ đỏ sao vàng tiến lên”. Ý nghĩa của nó là: Phải xung phong làm gương mẫu trong công tác, trong học hỏi, trong tiến bộ, trong đạo đức cách mạng. Thanh niên phải thành một lực lượng to lớn và vững chắc trong công cuộc kháng chiến và kiến quốc. Đồng thời phải vui vẻ, hoạt bát. Bác mong mỗi cháu và toàn thể các cháu nam, nữ thanh niên cố gắng làm tròn nhiệm vụ, để xứng đáng với cái huy hiệu tươi đẹp và vẻ vang ấy”.

Thứ sáu, các cấp ủy Đảng, chính quyền cần lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác thanh niên gắn chặt với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là trong công tác xây dựng Đảng, để thực hiện quan điểm “Xây dựng Đoàn vững mạnh là xây dựng Đảng trước một bước”; không ngừng đào tạo, bồi dưỡng thế hệ thanh niên mới phát triển toàn diện, để kế tục sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Trong xây dựng các chương trình hoạt động của các cấp, các ngành, cần gắn mục tiêu chiến lược thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội; quan tâm bồi dưỡng, quy hoạch và giới thiệu các cán bộ trẻ, có năng lực để đảm nhận vai trò thủ lĩnh thanh niên tại địa phương, đơn vị, từ đó củng cố, nâng cao chất lượng phong trào thanh niên một cách toàn diện.

Kính thưa quý đại biểu và các đồng chí,

Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Tiền Giang lần thứ XI là một sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ tỉnh nhà. Chúng ta tin tưởng rằng, bằng nghị lực, tài năng, sức mạnh và sự sáng tạo của mình, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa mới sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; thế hệ trẻ Tiền Giang hôm nay sẽ tiếp tục trưởng thành; công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu niên sẽ có nhiều khởi sắc hơn, phát triển mạnh mẽ hơn, đóng góp xứng đáng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, góp phần xây dựng quê hương Tiền Giang ngày càng giàu đẹp, vững bước tiến lên trong đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long.        

Với những tình cảm thân ái và niềm tin sâu sắc, xin chúc Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 thành công tốt đẹp.

Chúc quý đại biểu, các vị khách quý, các đồng chí luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

 VÕ VĂN BÌNH

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang

 

.
.
.