.

Chuyện phát triển đảng trong công nhân, lao động ở Tiền Giang

Cập nhật: 09:24, 31/05/2023 (GMT+7)

Cùng với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, các cấp Công đoàn ngày càng khẳng định vai trò của mình trong việc tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đặc biệt, các cấp Công đoàn đã thực hiện vai trò, chức năng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động. Đây còn là điều kiện, môi trường lý tưởng để công đoàn viên, công nhân, lao động rèn luyện, phấn đấu vươn lên và được đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam.

PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN LÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

Những năm qua, Đảng đoàn Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Tiền Giang xác định công tác phát triển đảng viên ở các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước là một trong những nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Công đoàn. Qua đó, phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong công tác tham gia xây dựng Đảng.

Đảng bộ các Khu công nghiệp tỉnh tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Chi bộ Công ty TNHH Giày Apache Việt Nam. Ảnh: PHƯƠNG MAI
Đảng bộ các Khu công nghiệp tỉnh Tiền Giang tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Chi bộ Công ty TNHH Giày Apache Việt Nam. Ảnh: PHƯƠNG MAI

Tháng 7-2022, Chi bộ Công ty TNHH Giày Apache Việt Nam (Khu công nghiệp Long Giang, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang) được thành lập, đây là chi bộ đầu tiên được thành lập từ khi Đề án 03 về tăng cường công tác xây dựng tổ chức Đảng và phát triển đảng viên ở các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước (gọi tắt là Đề án 03) của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang ban hành.

Hiện Chi bộ công ty có 14 đảng viên, trong đó có 6 đảng viên dự bị và 3 đảng viên từ nơi khác chuyển về sinh hoạt. Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Bí thư Chi bộ Công ty TNHH Giày Apache Việt Nam Lê Thị Ngọc Hân cho biết, bản thân đồng chí có trình độ ngoại ngữ, nên có thể giao tiếp được với Ban Giám đốc công ty. Do vậy, lãnh đạo công ty đề nghị Bí thư Chi bộ công ty phải là Chủ tịch Công đoàn cơ sở, để có thể báo cáo tình hình hoạt động của chi bộ.

Ngay từ khi Đề án 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang ban hành, Đảng đoàn, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo LĐLĐ cấp huyện, Công đoàn cấp ngành, Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh chủ động phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy và cấp ủy cùng cấp trong việc thực hiện Đề án 03, nhất là quy trình giới thiệu công đoàn viên ưu tú, phân công đảng viên bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng là công đoàn viên ưu tú, công nhân, lao động tiêu biểu cho cấp ủy đảng; trực tiếp hướng dẫn viết lý lịch, đi thẩm tra, xác minh lý lịch người xin vào Đảng đến tập hợp danh sách giới thiệu tham gia học lớp cảm tình Đảng, tổ chức Lễ kết nạp đảng viên và sinh hoạt chi bộ của đảng viên mới...

Bên cạnh đó, LĐLĐ tỉnh Tiền Giang yêu cầu LĐLĐ cấp huyện, Công đoàn cấp ngành xây dựng kế hoạch làm việc với người sử dụng lao động tại các doanh nghiệp. Đồng thời, hướng dẫn Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở thực hiện công tác bồi dưỡng công đoàn viên ưu tú, chọn lựa, giới thiệu đi học lớp cảm tình Đảng theo tinh thần Đề án 03. Riêng đối với Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh, Đảng bộ LĐLĐ tỉnh đã chuyển các đảng viên là cán bộ Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh sinh hoạt tại chi bộ hành chính trực thuộc Đảng ủy các Khu công nghiệp tỉnh để thuận lợi cho việc thực hiện Đề án 03.

"Trong thời gian tới, công tác triển khai Đề án 03 là trách nhiệm của LĐLĐ các cấp, Đảng ủy các Khu công nghiệp tỉnh. Công tác thành lập tổ chức Đảng và kết nạp đảng viên ở doanh nghiệp ngoài nhà nước sẽ đi vào chiều sâu và nền nếp. Qua đó, để các doanh nghiệp chưa có tổ chức Đảng thấy rằng khi có tổ chức Đảng sẽ góp phần xây dựng quan hệ lao động trong doanh nghiệp tốt hơn”.

ĐỒNG CHÍ LÊ MINH HÙNG, BÍ THƯ ĐẢNG ĐOÀN, CHỦ TỊCH LĐLĐ TỈNH TIỀN GIANG

Qua 5 năm thực hiện Đề án 03, toàn tỉnh Tiền Giang đã thành lập 81 tổ chức Công đoàn và kết nạp 12.072 đoàn viên Công đoàn. Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở đã giới thiệu 287 công đoàn viên ưu tú để đưa vào nguồn cảm tình Đảng. Trong đó, có 237 công đoàn viên được chi bộ đưa vào danh sách cảm tình Đảng. Qua đó, đã có 72 đồng chí vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng, số còn lại đang được hướng dẫn làm các thủ tục để hoàn chỉnh hồ sơ gửi cấp ủy xem xét, kết nạp Đảng theo quy định. Đến nay, Đảng ủy các Khu công nghiệp tỉnh đã thành lập thêm 4 chi bộ trực thuộc (gồm: Chi bộ Công ty TNHH Giày Apache Việt Nam, Chi bộ Công ty TNHH Dụ Đức Việt Nam, Chi bộ Công ty TNHH May mặt King Hamm Industrial và Chi bộ Công ty TNHH YMUV), nâng tổng số có 11 chi bộ.

Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tiền Giang Lê Minh Hùng cho biết, từ năm 2020 đến nay, chỉ tiêu kết nạp Đảng là tiêu chí bắt buộc và xem đây là tiêu chí để phân loại đánh giá chất lượng hoạt động của tổ chức Công đoàn cuối năm. Qua đó, ngày càng có nhiều đảng viên xuất thân từ công nhân, lao động trực tiếp lao động sản xuất. Mặc dù qua 5 năm thực hiện Đề án 03, số lượng kết nạp đảng viên từ công đoàn viên ưu tú tại các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước vẫn còn khiêm tốn; tuy nhiên, bước đầu đã mang lại tín hiệu tích cực trong việc tạo nguồn, bồi dưỡng và phát triển đảng viên là người lao động trong doanh nghiệp.

Tổ chức Công đoàn đã phát huy vai trò hạt nhân trong việc giới thiệu quần chúng ưu tú là người lao động trong các doanh nghiệp để tổ chức Đảng xem xét, kết nạp vào Đảng. Nhiều đảng viên trong doanh nghiệp đã thể hiện tính tiên phong, gương mẫu trong sản xuất, kinh doanh và có ý thức trong học tập, tu dưỡng, rèn luyện để nâng cao phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn, có đạo đức, lối sống lành mạnh, thân thiện, gần gũi, được người lao động và chủ doanh nghiệp tín nhiệm.

KHÓ KHĂN VÀ GIẢI PHÁP

Có thể nhận thấy, việc phát triển Đảng, đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân, đặc biệt là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài luôn là việc khó, thậm chí là rất khó. Tuy nhiên, thời gian qua, với sự kiên trì và cách làm sáng tạo, chủ trương đẩy mạnh phát triển tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước đã được nhiều nơi thực hiện hiệu quả, đúng định hướng. Qua đó cho thấy những kết quả bước đầu của tổ chức Công đoàn trong công tác phát triển đảng viên ở các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách về thành lập tổ chức Đảng, phát triển đảng viên ở một số doanh nghiệp còn hạn chế. Một số nơi khi triển khai chủ trương của Đề án 03, đa số các Công đoàn cơ sở đồng tình, hưởng ứng, nhưng khi đi vào triển khai thực hiện, giới thiệu công đoàn viên ưu tú để tham gia lớp học cảm tình Đảng thì số lượng giới thiệu không nhiều. Một số công nhân, lao động chưa nhận thức đầy đủ, ý chí phấn đấu chưa cao nên chưa thiết tha đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Đa số người sử dụng lao động ở doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước chỉ tập trung vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, chưa quan tâm đúng mức đến việc thành lập tổ chức Đảng, chưa tạo điều kiện để công nhân, lao động tham gia lớp bồi dưỡng cảm tình Đảng; còn lo ngại việc sinh hoạt chi bộ, học tập chính trị ảnh hưởng đến thời gian lao động, sản xuất của doanh nghiệp.

Việc triển khai thực hiện Đề án 03 ở một vài cấp ủy chưa có sự chỉ đạo tập trung cao, chỉ đạo chung cho các đoàn thể hoặc giao cho tổ chức Công đoàn giới thiệu công đoàn viên ưu tú cho cấp ủy cấp xã nơi doanh nghiệp có trụ sở để cấp ủy cấp xã giới thiệu lên Ban Tổ chức Huyện ủy đưa đi học lớp cảm tình Đảng, trong khi đó cấp ủy cấp xã không trực tiếp sinh hoạt với công đoàn viên ưu tú được giới thiệu nên LĐLĐ cấp huyện gặp khó khăn trong công tác bồi dưỡng, giới thiệu công đoàn viên ưu tú tham gia học lớp cảm tình Đảng, để kết nạp Đảng.

Đồng chí Lê Thị Ngọc Hân cho biết, hoạt động của Chi bộ Công ty TNHH Giày Apache Việt Nam hiện nay vẫn chưa mạnh mẽ, rõ nét trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, lợi ích doanh nghiệp cũng như quyền lợi chính trị của công đoàn viên ưu tú đã kết nạp Đảng...

Để thuận lợi trong việc giới thiệu đoàn viên ưu tú là công nhân, lao động sinh hoạt Đảng sau khi kết nạp, cấp ủy cấp huyện đã chia tách (thành lập) Chi bộ LĐLĐ cấp huyện. Tuy nhiên, hiện nay, toàn tỉnh Tiền Giang có 9/11 Chi bộ LĐLĐ cấp huyện độc lập và vẫn còn 2 chi bộ ghép. Chủ tịch LĐLĐ huyện Châu Thành Trương Thanh Hòa cho biết, do đặc thù của doanh nghiệp là tập trung sản xuất, kinh doanh, đảm bảo đơn hàng và đảng viên đang làm việc tại các công ty khác nhau, nên việc tổ chức sinh hoạt định kỳ hằng tháng thường không có ngày cố định, đôi khi phải họp ngoài giờ để thực hiện đúng quy định điều lệ Đảng. Vẫn còn một số chủ doanh nghiệp chưa đồng thuận việc trả lương đầy đủ cho công nhân, lao động khi tham gia học lớp cảm tình Đảng. Bên cạnh đó, công nhân, lao động sau khi tham gia học lớp cảm tình Đảng, vì điều kiện kinh tế nên đã chuyển đi nơi khác, làm ảnh hưởng đến công tác tạo nguồn của LĐLĐ huyện.

Để tiếp tục khẳng định và nâng cao vai trò của tổ chức Công đoàn trong công tác phát triển đảng viên, đồng chí Lê Minh Hùng cho biết, trong thời gian tới, Đảng đoàn LĐLĐ tỉnh Tiền Giang tham mưu cấp ủy, chính quyền tổ chức các diễn đàn để trao đổi, đối thoại giữa doanh nghiệp với cấp ủy, chính quyền các cấp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh nói chung và công tác xây dựng tổ chức Đảng và phát triển đảng viên ở các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước nói riêng. Công đoàn cơ sở tích cực bồi dưỡng quần chúng để tạo nguồn phát triển đảng viên ở các doanh nghiệp đã thành lập tổ chức Đảng. Chuyển sinh hoạt đảng cho đảng viên là công nhân, lao động đang sinh hoạt ở nơi cư trú về doanh nghiệp để thành lập tổ chức Đảng ở những nơi đủ điều kiện.

VĂN THẢO

.
.
.