.
ĐẢNG BỘ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH TIỀN GIANG:

Nhiều kết quả nổi bật trong nửa nhiệm kỳ 2020 - 2025

Cập nhật: 21:19, 29/05/2023 (GMT+7)
(ABO) Chiều 29-5, Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở GD-ĐT lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020 - 2025.  
 
Trong nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Sở GD-ĐT tỉnh Tiền Giang đã chú trọng công tác xây dựng Đảng, tạo nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng vào việc nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy, thống nhất tư tưởng, tạo sự nhất trí trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội. Ban Chấp hành Đảng bộ Sở thường xuyên quan tâm xây dựng, kiện toàn, nâng cao chất lượng hệ thống tổ chức Đảng từ đảng bộ đến chi bộ; điều chỉnh, bổ sung, quy định chức năng, nhiệm vụ, phương thức hoạt động và lề lối làm việc của các tổ chức Đảng theo hướng tăng tính chủ động, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm của mỗi cấp. Việc xây dựng, củng cố tổ chức Đảng tạo nên một số chuyển biến tích cực.
 
Đồng chí Lê Quang Trí, Giám đốc Sở GD-ĐT phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Lê Quang Trí, Giám đốc Sở GD-ĐT phát biểu tại hội nghị.
 
Nửa nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ Sở GD-ĐT tỉnh Tiền Giang đã chủ động, sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện đạt nhiều chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở GD-ĐT lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra. Trong đó, có một số kết quả nội bật như: 100% chi bộ và đảng bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ, hằng năm đều có 2 chi bộ (22,22%) được Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; kết nạp 15 đảng viên mới trở lên; có 95% trở lên chi, đảng bộ lãnh đạo thực hiện tiêu chí thi đua thực hiện công tác dân vận và quy chế dân chủ cơ sở đạt 100 điểm; có 100% đảng viên và 98% quần chúng học tập đầy đủ chủ trương, nghị quyết của Đảng. 
 
Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Tiền Giang Nguyễn Phương Toàn cho biết, phát huy những kết quả đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Sở GD-ĐT đề ra nhiều giải pháp tiếp tục tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết trong nửa nhiệm kỳ còn lại, như: Tổ chức rà soát các chỉ tiêu chủ yếu để tập trung lãnh đạo thực hiện hoàn thành mục tiêu, kế hoạch vào cuối nhiệm kỳ; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, làm tốt công tác quy hoạch, kịp thời bổ sung nhân sự cấp ủy còn khuyết; quan tâm thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại của cán bộ, đảng viên, xử lý đảng viên vi phạm.
 
ĐỖ PHI 
 
.
.
.