Thứ Sáu, 17/11/2023, 20:06 (GMT+7)
.

Đoàn kiểm tra, giám sát Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương làm việc tại Tiền Giang

(ABO) Chiều 17-11, Đoàn kiểm tra, giám sát (KTGS) Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐ-KT) Trung ương do Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, khóa XIII, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Bùi Quang Huy làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Hội đồng TĐ-KT tỉnh Tiền Giang.

Tiếp và làm việc với Đoàn KTGS có Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Thành Diệu; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh...

Đồng chí Nguyễn Thành Diệu phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Nguyễn Thành Diệu phát biểu tại buổi làm việc

Báo cáo tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐ-KT tỉnh Tiền Giang Trần Thị Thanh Tuyết cho biết, thời gian qua, phong trào thi đua và công tác khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang triển khai kịp thời theo đúng kế hoạch, mục tiêu đề ra. Đảm bảo thực hiện bám sát chức năng, nhiệm vụ, phục vụ kịp thời sự chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Ban TĐ-KT Trung ương. Hoạt động của các Cụm, Khối thi đua và công tác xét thi đua dần đi vào nền nếp.

Đồng chí Trần Thị Thanh Tuyết báo cáo
Đồng chí Trần Thị Thanh Tuyết báo cáo kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước tại tỉnh Tiền Giang.

Các phong trào thi đua có tiêu chuẩn, tiêu chí thi đua rõ ràng gắn với phân công nhiệm vụ cụ thể giúp cho các phong trào thi đua đạt hiệu quả thiết thực, đi vào chiều sâu. Công tác tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến đã có những chuyển biến, có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan làm công tác TĐ-KT với các cơ quan báo, đài.

Thành viên Đoàn giám sát phát biểu ý kiến tại buổi làm việc
Thành viên Đoàn KTGS phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Theo đó, tỉnh đã chỉ đạo tổ chức triển khai tốt các phong trào thi đua do Hội đồng TĐ-KT Trung ương phát động, trọng tâm là các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, như: “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” giai đoạn 2022 - 2030; Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”; “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025...

Cùng với triển khai 5 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh Tiền Giang đã phát động phong trào thi đua gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao. Nhìn chung, các phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh tập trung vào việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tạo sự chuyển biến rõ nét, nâng cao chất lượng phục vụ và uy tín của Đảng, chính quyền các cấp đối với nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp, như: Chuyên đề thi đua “Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông” ; thi đua thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; Chuyên đề thi đua “Cải cách hành chính” ; Chuyên đề thi đua “Toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm” giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh; Chuyên đề thi đua “Nông dân sản xuất kinh, doanh giỏi” giai đoạn 2023 - 2025...

Cùng với đó, công tác khen thưởng có nhiều cải thiện, khen đúng người, đúng việc, chú trọng khen thưởng đối tượng là người trực tiếp sản xuất và khen người tốt, việc tốt. Tỷ lệ khen thưởng cho người lao động trong năm 2021 chiếm 57,1%, năm 2022 chiếm 63,9% và 9 tháng năm 2023 chiếm 61,7%. Khen thưởng thành tích kháng chiến, hiện nay tỉnh Tiền Giang không tồn động…

Lãnh đạo các sở, ngành tỉnh phát biểu tại buổi làm việc
Lãnh đạo các sở, ngành, hội, đoàn thể tỉnh Tiền Giang phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn KTGS đặt một số vấn đề đề nghị tỉnh Tiền Giang phân tích làm rõ thêm liên quan đến công tác TĐ-KT, như: Việc cụ thể hóa các phong trào thi đua ở trung ương; cách thức xây dựng các tiêu chí thi đua, nhất là các tiêu chí về thực hành tiết kiệm chống lãng phí; đánh giá vai trò của thành viên Hội đồng TĐ-KT; việc xây dựng các mô hình điển hình; việc khuyên khích doanh nghiệp tham gia phong trào thi đua; công tác khen thưởng nông dân, đơn vị sản xuất nhỏ...

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh đã giải trình cụ thể các vấn đề Đoàn KTGS đặt ra.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thành Diệu cảm ơn Đoàn KTGS đã đến làm việc với tỉnh Tiền Giang và có nhiều ý kiến gợi mở để tỉnh thực hiện tốt hơn công tác TĐ-KT trong thời gian tới. Đồng chí cũng thông tin thêm tình hình phát triển kinh tế - xã hội gắn với các phong trào thi đua của tỉnh từ đầu năm đến nay với nhiều chỉ tiêu phấn khởi.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang ghi nhận các ý kiến của Đoàn KTGS và sẽ nghiên cứu để cụ thể hóa trong chỉ đạo điều hành các phong trào TĐ-KT trong thời gian tớ; đồng thời, mong rằng Hội đồng TĐ-KT Trung ương tiếp tục ủng hộ, hỗ trợ cho tỉnh Tiền Giang trong thực hiện phong trào thi đua trong thời gian tới.

Đồng chí Bùi Quang Huy phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Bùi Quang Huy phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Quang Huy biểu dương đánh giá cao kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các phong trào TĐ-KT của tỉnh Tiền Giang trong thời gian qua. Từ các phong trào thi đua đã thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh phát triển, tạo ra một bức tranh sáng cho Tiền Giang.

Tặng quà lưu niệm cho Đoàn KTGS
Tặng quà lưu niệm cho Đoàn KTGS.

Đồng chí Bùi Quang Huy cho biết, theo dự báo năm 2024 sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, càng khó khăn thì càng cần phát động phong trào thi đua. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh Tiền Giang tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo công tác TĐ-KT thúc đẩy mạnh mẽ phong trào thi đua, đặc biệt khuyết khích cán bộ công chức, viên chức và nhân dân dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Đồng chí Bùi Quang Huy lưu ý, phong trào thi đua cần thiết thực gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, gắn với lợi ích của nhân dân; cần nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, phát huy vai trò hạt nhân tiên phong trong phong trào thi đua; đổi mới nội dung, phương thức khen thưởng thiết thực hướng về cơ sở; tiếp tục kiểm tra, giám sát phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Hội đồng TĐ-KT. Cần quan tâm khen thưởng những tập thể nhỏ, các cá nhân trực tiếp sản xuất, tuyên truyền nhân rộng lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo. Đồng chí tin rằng với thành tích đạt được, tỉnh Tiền Giang sẽ thực hiện tốt hơn nữa các phong trào TĐ-KT tỉnh trong thời gian tới…

Trước đó, sáng cùng ngày, Đoàn KTGS Hội đồng TĐ-KT đi khảo sát thực tế tại vườn sầu riêng ông Nguyễn Đình Phục, ngụ ấp Hòa Thinh, xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang - Thành viên Hợp tác xã (HTX) Sầu riêng Ngũ Hiệp.

Đoàn khảo sát thực tế
Đoàn khảo sát thực tế tại huyện Cai Lậy.

HOÀI THU

.
.
.