Tiếp tục khẳng định giá trị to lớn Di chúc thiêng liêng của Người
Tiếp tục khẳng định giá trị to lớn Di chúc thiêng liêng của Người
Căn cứ Hướng dẫn 130 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
06:00 | 11/09/2014
Làm thế nào thực hiện Di chúc Bác Hồ tốt hơn?
Làm thế nào thực hiện Di chúc Bác Hồ tốt hơn?
Mỗi lần kỷ niệm ngày sinh của Người, nhắc lại lời dặn của Người trước lúc ra đi càng thôi thúc chúng ta phải làm sao để thực hiện tốt những điều Bác dặn.
05:52 | 09/09/2014
Nhớ lời Di chúc với nhiệm vụ xây dựng Đảng
Nhớ lời Di chúc với nhiệm vụ xây dựng Đảng
Vừa qua, ông Nguyễn Đức Hà, Vụ trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đã có cuộc trao đổi về bản Di chúc của Hồ Chủ tịch liên quan đến vấn đề công tác cán bộ, bồi dưỡng thế hệ cách mạng kế tiếp.
08:22 | 11/09/2014
Triển khai các hoạt động thực hiện Di chúc Bác Hồ trong tuổi trẻ
Triển khai các hoạt động thực hiện Di chúc Bác Hồ trong tuổi trẻ
Kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban Bí thư Trung ương Đoàn có kế hoạch thực hiện chi tiết dành cho các cấp bộ Đoàn và tuổi trẻ cả nước.
12:55 | 12/09/2014
45 năm thực hiện Di chúc của Bác: Vì dân và phục vụ nhân dân
45 năm thực hiện Di chúc của Bác: Vì dân và phục vụ nhân dân
Theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.
12:52 | 12/09/2014
Di chúc Bác Hồ về tiết kiệm chống lãng phí
Di chúc Bác Hồ về tiết kiệm chống lãng phí
45 năm qua, lời dặn trong Di chúc cũng như lối sống giản dị, tiết kiệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị thực tiễn.
08:59 | 13/09/2014
Tỉnh đoàn phát động kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ
Tỉnh đoàn phát động kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ
Sáng 11-9, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Lễ phát động tổ chức đợt kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
12:29 | 15/09/2014
Lời dặn của Người luôn cần thiết
Lời dặn của Người luôn cần thiết
Ông Vũ Quốc Hùng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng đã có cuộc trò chuyện về bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
08:11 | 18/09/2014
Tư tưởng nhân dân trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tư tưởng nhân dân trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Bản di chúc của Bác là di sản vô giá của Đảng và dân tộc ta.
19:07 | 19/09/2014
GS. Hoàng Chí Bảo: Di chúc thể hiện tư tưởng của Bác về CNXH
GS. Hoàng Chí Bảo: Di chúc thể hiện tư tưởng của Bác về CNXH
GS Hoàng Chí Bảo - Chuyên gia cao cấp, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương khẳng định, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về CNXH là có hệ thống và nhất quán.
09:46 | 22/09/2014
.
.