123
Xây dựng Đảng - Báo Ấp Bắc điện tử
Chống chạy chức, chạy quyền, chống tiêu cực trong công tác cán bộ
Chống chạy chức, chạy quyền, chống tiêu cực trong công tác cán bộ
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đề nghị toàn ngành rà soát, bổ sung, kiện toàn đội ngũ cấp ủy viên và thường vụ cấp ủy viên; chống chạy chức, chạy quyền, chống tiêu cực...
08:23 | 04/12/2018
Xác định rõ trách nhiệm cá nhân, tổ chức chậm trễ trong cổ phần hóa
Xác định rõ trách nhiệm cá nhân, tổ chức chậm trễ trong cổ phần hóa
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu xác định rõ trách nhiệm cá nhân, tổ chức chậm trễ trong thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước.
21:57 | 21/11/2018
Tổng Bí thư ký ban hành quy định về trách nhiệm nêu gương
Tổng Bí thư ký ban hành quy định về trách nhiệm nêu gương
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.
17:40 | 27/10/2018
Xem xét kỷ luật nguyên Phó Trưởng Ban Tổ chức TW Trần Văn Minh
Xem xét kỷ luật nguyên Phó Trưởng Ban Tổ chức TW Trần Văn Minh
Ngày 14-9, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã ra thông báo về Kỳ họp 29.
19:54 | 14/09/2018
Kết luận về khuyết điểm, vi phạm của một số cán bộ cấp cao
Kết luận về khuyết điểm, vi phạm của một số cán bộ cấp cao
Từ ngày 24 đến 26-7, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 28. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp.
21:08 | 27/07/2018
Quán triệt quan điểm chỉ đạo của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ
Quán triệt quan điểm chỉ đạo của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ
Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19-5-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII đã nhận định tổng quát thực trạng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ, chỉ ra nguyên nhân của bất cập.
21:48 | 27/05/2018
Ban hành Nghị quyết TW7 về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp
Ban hành Nghị quyết TW7 về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp
Ngày 19-5, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp.
15:18 | 20/05/2018
Kết quả đấu tranh phòng chống tham nhũng làm nức lòng nhân dân
Kết quả đấu tranh phòng chống tham nhũng làm nức lòng nhân dân
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, những kết quả đấu tranh phòng chống tham nhũng thời gian qua đã làm nức lòng nhân dân
22:05 | 27/04/2018
Kỷ luật Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 12 Lê Trương Hải Hiếu
Kỷ luật Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 12 Lê Trương Hải Hiếu
Đồng chí Lê Trương Hải Hiếu, Thành ủy viên, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận 12 đã vi phạm trong việc có quan hệ tình cảm với một phụ nữ và có con chung nhưng chậm báo cáo.
05:45 | 18/04/2018
Thi hành kỷ luật Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk,
Thi hành kỷ luật Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk,
Trong thời gian giữ cương vị Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục B41, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục V, Trưởng Ban Chỉ đạo dự án Đại Kim, Bộ Công an, đồng chí Trần Quốc Cường có những vi phạm, khuyết điểm.
20:29 | 12/04/2018
.
.