Trao Huy hiệu Đảng cho 2 đảng viên đợt 7-11
Trao Huy hiệu Đảng cho 2 đảng viên đợt 7-11
(ABO) Ngày 7-11, Đảng bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 2 đảng viên, đợt 7-11.
21:43 | 07/11/2019
70 năm tác phẩm Cần kiệm liêm chính của Chủ tịch Hồ Chí Minh
70 năm tác phẩm Cần kiệm liêm chính của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Năm 1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm Cần kiệm liêm chính gồm 4 bài báo với bút danh Lê Quyết Thắng đăng trên báo “Cứu quốc“ các số ra ngày 30-5, 31-5, 1-6 và 2-6-1949.
21:07 | 02/06/2019
Trao giải Búa liềm vàng lần thứ III năm 2018
Trao giải Búa liềm vàng lần thứ III năm 2018
Tối 25-1, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương cùng các đơn vị liên quan tổ chức Lễ công bố và trao Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ III năm 2018.
09:27 | 26/01/2019
Chống chạy chức, chạy quyền, chống tiêu cực trong công tác cán bộ
Chống chạy chức, chạy quyền, chống tiêu cực trong công tác cán bộ
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đề nghị toàn ngành rà soát, bổ sung, kiện toàn đội ngũ cấp ủy viên và thường vụ cấp ủy viên; chống chạy chức, chạy quyền, chống tiêu cực...
08:23 | 04/12/2018
Xác định rõ trách nhiệm cá nhân, tổ chức chậm trễ trong cổ phần hóa
Xác định rõ trách nhiệm cá nhân, tổ chức chậm trễ trong cổ phần hóa
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu xác định rõ trách nhiệm cá nhân, tổ chức chậm trễ trong thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước.
21:57 | 21/11/2018
Tổng Bí thư ký ban hành quy định về trách nhiệm nêu gương
Tổng Bí thư ký ban hành quy định về trách nhiệm nêu gương
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.
17:40 | 27/10/2018
Xem xét kỷ luật nguyên Phó Trưởng Ban Tổ chức TW Trần Văn Minh
Xem xét kỷ luật nguyên Phó Trưởng Ban Tổ chức TW Trần Văn Minh
Ngày 14-9, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã ra thông báo về Kỳ họp 29.
19:54 | 14/09/2018
Kết luận về khuyết điểm, vi phạm của một số cán bộ cấp cao
Kết luận về khuyết điểm, vi phạm của một số cán bộ cấp cao
Từ ngày 24 đến 26-7, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 28. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp.
21:08 | 27/07/2018
Quán triệt quan điểm chỉ đạo của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ
Quán triệt quan điểm chỉ đạo của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ
Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19-5-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII đã nhận định tổng quát thực trạng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ, chỉ ra nguyên nhân của bất cập.
21:48 | 27/05/2018
Ban hành Nghị quyết TW7 về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp
Ban hành Nghị quyết TW7 về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp
Ngày 19-5, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp.
15:18 | 20/05/2018
.
.