Quy trình tiến hành công tác kiểm tra và thi hành kỷ luật đảng
Quy trình tiến hành công tác kiểm tra và thi hành kỷ luật đảng
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng đã ký ban hành Quyết định 684-QĐ/UBKTTW ban hành Quy trình tiến hành công tác kiểm tra và thi hành kỷ luật đảng của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
08:51 | 10/02/2018
Cách chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015 đối với ông Lê Phước Thanh
Cách chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015 đối với ông Lê Phước Thanh
Căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định kỷ luật đồng chí Lê Phước Thanh bằng hình thức cách chức Bí thư Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2010-2015.
16:10 | 06/02/2018
Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị: Tinh gọn để hoạt động hiệu quả
Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị: Tinh gọn để hoạt động hiệu quả
Xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là một trong những nhiệm vụ trọng tâm đã được Đảng ta xác định trong nhiệm kỳ Đại hội XII.
17:37 | 03/02/2018
Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận một số nội dung quan trọng
Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận một số nội dung quan trọng
Trong các ngày 03, 24 và 25 tháng 01 năm 2018 tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 21 và kỳ 22.
07:12 | 27/01/2018
Hội nghị toàn quốc ngành nội chính Đảng
Hội nghị toàn quốc ngành nội chính Đảng
Sáng 18-1, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác ngành nội chính Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.
20:22 | 18/01/2018
Kỳ họp thứ 4 Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021
Kỳ họp thứ 4 Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày 23-12, Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021 đã tiến hành Kỳ họp thứ 4, thảo luận chuyên sâu về chủ đề: “Công tác lý luận: Thực trạng, vấn đề và giải pháp;“ tổng kết công tác năm 2017.
22:11 | 23/12/2017
Cách chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2010-2015 Phạm Văn Vọng
Cách chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2010-2015 Phạm Văn Vọng
Ngày 17-12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư đã họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
21:34 | 17/12/2017
Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật một số cá nhân, tổ chức
Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật một số cá nhân, tổ chức
Trong hai ngày 12 và 13/12, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 20. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp.
21:34 | 16/12/2017
Quy định của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm
Quy định của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm
Ông Trần Quốc Vượng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Quy định 102-QĐ/TW về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.
21:39 | 07/12/2017
Ban hành Nghị quyết TW6 về đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập
Ban hành Nghị quyết TW6 về đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập
Ngày 25-10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành Nghị quyết về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.
15:24 | 28/10/2017
.
.