Nghĩ về lòng trung thành của cán bộ, đảng viên
09:14 | 23/06/2017
Mỗi cán bộ, đảng viên, CC-VC phải luôn khẳng định lòng trung thành tuyệt đối của mình với Tổ quốc, với giai cấp, với lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, với chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh,
Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi cụm II năm 2017
Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi cụm II năm 2017
Ngày 9-6, tại Trung tâm hội nghị, Cụm II Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi năm 2017.
21:13 | 09/06/2017
Để thực hiện tốt kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản
09:47 | 07/06/2017
Đảng và Nhà nước ta đã nhận định kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản là giải pháp quan trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng.
Vai trò của cơ quan báo chí, truyền thông trong thực hiện NQTW4
20:03 | 06/06/2017
Thời gian qua, các cơ quan báo chí, truyền thông tỉnh đã quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 cho cán bộ, đảng viên, viên chức và xây dựng Chương trình hành động thực hiện.
Nghị quyết TW5 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN
Nghị quyết TW5 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN
Ngày 3-6, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
20:24 | 04/06/2017
Hội thi Bí thư chi bộ giỏi cụm 3
Hội thi Bí thư chi bộ giỏi cụm 3
Thí sinh thuộc đơn vị Hội Nông dân tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Ấp Bắc đạt giải cao tại hội thi.
20:31 | 02/06/2017
Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi năm 2017
Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi năm 2017
Ngày 2-6, tại Thanh tra tỉnh Tiền Giang, Cụm I Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi năm 2017.
08:20 | 03/06/2017
Kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X
Kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X
Các cấp ủy cần thực hiện nghiêm túc, nền nếp chế độ sinh hoạt chi ủy, chi bộ theo định kỳ và có biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.
10:39 | 02/06/2017
Thông cáo báo chí phiên họp Chính phủ tháng 5-2017
Thông cáo báo chí phiên họp Chính phủ tháng 5-2017
Ngày 3-6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5-2017.
21:56 | 03/06/2017
Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi cấp cơ sở Cụm 5
Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi cấp cơ sở Cụm 5
Ngày 30-5, tại Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam bộ, Đảng ủy cơ sở Cụm 5 thuộc Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức Hội thi “Bí thư Chi bộ giỏi cấp cơ sở“ năm 2017.
08:55 | 02/06/2017
.
.