Kết nạp 5 đảng viên
Kết nạp 5 đảng viên
(ABO) Ngày 20-10, Chi bộ Hành chính, Đảng bộ Các khu công nghiệp tỉnh Tiền Giang tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho 5 quần chúng.
14:33 | 23/10/2020
Những kết quả tích cực và khó khăn, vướng mắc
Những kết quả tích cực và khó khăn, vướng mắc
Qua 8 năm thực hiện Kết luận 80-KL/TW ngày 29-7-2010 của Ban Bí thư (khóa X), nhiều chuyển biến nhưng vẫn còn nhiều khó khăn.
22:49 | 15/09/2020
Đề nghị kỷ luật khai trừ Đảng với 4 đảng viên thuộc Đảng bộ TP. Đà Nẵng
Đề nghị kỷ luật khai trừ Đảng với 4 đảng viên thuộc Đảng bộ TP. Đà Nẵng
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với bốn đảng viên thuộc Đảng bộ thành phố Đà Nẵng do đã vi phạm pháp luật nghiêm trọng.
20:53 | 14/09/2020
Huyện Châu Thành: Thắng lợi của nhiệm kỳ và dấu ấn của công tác tuyên giáo
Huyện Châu Thành: Thắng lợi của nhiệm kỳ và dấu ấn của công tác tuyên giáo
Ban Tuyên giáo Huyện ủy Châu Thành đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI.
16:11 | 14/09/2020
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị xem xét, kỷ luật cán bộ
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị xem xét, kỷ luật cán bộ
Từ ngày 1 - 4-6, tại Hà Nội, cơ quan này đã họp Kỳ 45, đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp.
20:41 | 05/06/2020
Tiến tới Đại hội XIII của Đảng: Công tâm, toàn diện chọn đúng cán bộ
Tiến tới Đại hội XIII của Đảng: Công tâm, toàn diện chọn đúng cán bộ
Trong mỗi kỳ Đại hội Đảng, cùng với việc quyết định đường lối, nhiệm vụ chính trị của Đảng, việc bầu ra các cơ quan lãnh đạo của Đảng luôn là nội dung rất quan trọng, được dư luận đặc biệt quan tâm.
21:21 | 23/05/2020
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì họp Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIII
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì họp Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIII
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh theo chương trình làm việc, Hội nghị Trung ương 12 Khóa XII (dự kiến họp tháng 5-2020) sẽ bàn về phương hướng công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng.
20:19 | 19/03/2020
UBKT Trung ương xem xét, thi hành kỷ luật một số tổ chức, cá nhân
UBKT Trung ương xem xét, thi hành kỷ luật một số tổ chức, cá nhân
Từ ngày 2 - 4-3, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ 43. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp.
21:26 | 05/03/2020
67 công đoàn viên được chứng nhận hoàn thành lớp nhận thức về Đảng
67 công đoàn viên được chứng nhận hoàn thành lớp nhận thức về Đảng
(ABO) Ngày 1-3, Đảng ủy Các khu công nghiệp tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.
14:17 | 01/03/2020
Tuổi 90 của một đảng cầm quyền
Tuổi 90 của một đảng cầm quyền
Đảng Cộng sản Việt Nam trải qua quá trình ra đời, xây dựng, phát triển trưởng thành, đảm đương vai trò tổ chức lãnh đạo cách mạng suốt 90 năm qua.
08:32 | 30/01/2020
.
.