Thứ Ba, 15/09/2020, 22:49 (GMT+7)
.
Thành lập tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước:

Những kết quả tích cực và khó khăn, vướng mắc

(ABO) Qua 8 năm thực hiện Kết luận 80-KL/TW ngày 29-7-2010 của Ban Bí thư (khóa X) về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 07-CT/TW ngày 23-11-1996 của Bộ Chính trị (khóa VIII) trong tình hình mới, công tác xây dựng Đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước đã đạt được những kết quả quan trọng; tạo được sự chuyển biến về nhận thức và hành động của cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên, chủ doanh nghiệp và người lao động về công tác xây dựng Đảng trong các doanh nghiệp.

Thời gian qua, các tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước đã quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng các đoàn thể chính trị - xã hội trong doanh nghiệp. Từng đảng viên đã thể hiện tính tiên phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ, vận động người lao động thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đồng thời, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp. Qua đó, ngày càng khẳng định được vị trí, vai trò của mình, làm tốt công tác giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và người lao động.

Chị Nguyễn Thị Thùy Linh, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Trưởng phòng Nhân sự, Trưởng phòng Quản lý môi trường Công ty TNHH Freeview Industrial Việt Nam (Khu công nghiệp Tân Hương) cho biết, trước đây chị nghĩ mình làm việc cho công ty nước ngoài sẽ không được kết nạp Đảng. Khi tham gia vào Công đoàn, được tuyên truyền, chị đã hiểu đúng hơn. Đó là người Việt Nam làm công ty nước ngoài, chứ không phải sinh sống và phục vụ ở nước ngoài, nên quyền lợi này vẫn được hưởng như công nhân Việt Nam.

Biết được điều đó, trong thời gian công tác, chị đã không ngừng phấn đấu, tích cực tham gia các phong trào, hưởng ứng chính sách, đường lối của Đảng, phối hợp với Công đoàn chăm lo cho những công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, chị thường xuyên đăng ký tham gia các lớp đào tạo, tập huấn để nâng cao kiến thức chuyên môn.

Lễ kết nạp đảng viên cho
Chi bộ Hành chính (Đảng bộ Các Khu công nghiệp tỉnh Tiền Giang) tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng Nguyễn Thị Thùy Linh (Công ty TNHH Freeview Industrial Việt Nam).

Đồng chí Trần Minh Diễn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Bí thư Đảng ủy Các Khu công nghiệp tỉnh Tiền Giang cho biết: Thực hiện Đề án 03 của Tỉnh ủy về tăng cường công tác xây dựng tổ chức Đảng và phát triển đảng viên ở các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước,  qua hơn 1 năm hoạt động, Ban Thường vụ Đảng ủy cũng như các đồng chí trong Ban Chấp hành tập trung xây dựng kế hoạch, định hướng các nội dung hoạt động cho Đảng bộ. Đến nay, Đảng bộ dần đi vào nền nếp, có trọng tâm.

Thời gian qua, Đảng ủy Các Khu công nghiệp tỉnhTiền Giang đã tổ chức được 1 lớp cảm tình đảng, có 67 quần chúng tham gia gồm các cán bộ Công đoàn, đoàn viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Sau khi hoàn thành lớp học, các anh chị có sự phấn đấu vượt bậc trong cách nghĩ, cách làm.

Trong năm 2020, có 4 anh, chị ưu tú nhất được Chi bộ Hành chính tổ chức Lễ kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau khi kết nạp thêm 4 đảng viên, nâng tổng số đảng viên của Đảng bộ lên 86 đảng viên, trong đó có 82 đảng viên chính thức và 4 đảng viên dự bị. Đến nay, Đảng ủy đã có danh sách 76 quần chúng ưu tú, chuẩn bị khai giảng thêm 1 lớp cảm tình đảng vào tháng 9,10-2020.

Hiện nay, đối với 67 quần chúng đã học lớp cảm tình đảng năm 2019, Đảng ủy đã có kế hoạch và làm hồ sơ tiến hành đi khảo sát, xác minh, nắm thêm tình hình của quần chúng. Đã có thêm 5 hồ sơ hoàn chỉnh và đã gửi về Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh xem xét, kết nạp từ nay đến cuối năm.

Tuy nhiên, hoạt động của các tổ chức Đảng, đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước vẫn còn nhiều khó khăn. Nguyên nhân là do doanh nghiệp có tổ chức Đảng chiếm tỷ lệ thấp, một số chủ doanh nghiệp là đảng viên nhưng chưa đủ điều kiện thành lập được tổ chức Đảng trong doanh nghiệp nên thiếu sự lãnh đạo của cấp ủy đối với các đoàn thể và người lao động. Một số tổ chức Đảng chưa thể hiện tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị, còn lúng túng trong việc xác định nội dung, phương thức hoạt động của chi bộ.

Ngoài ra, một số cấp ủy, tổ chức Đảng chưa quan tâm đúng mức đến công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp; việc phát triển đảng viên chưa thường xuyên, cục bộ ở một số địa phương, chưa tạo được sự lan tỏa, đồng bộ nên chưa mang lại hiệu quả thiết thực trong việc phát triển đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. 

Toàn tỉnh có 37 tổ chức cơ sở Đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, chiếm 0,74%, với 714 đảng viên, trong đó:

Có 6 chi bộ cơ sở trong khu công nghiệp; có 7 đảng viên làm việc trong 4 doanh nghiệp nhưng sinh hoạt Đảng tại nơi cư trú.

Có 2 chi bộ cơ sở trong cụm công nghiệp, với 10 đảng viên; có 9 đảng viên đang làm việc trong 5 doanh nghiệp nhưng sinh hoạt Đảng tại nơi cư trú.

Có 5 đảng bộ cơ sở, 24 chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp, với 630 đảng viên.

Nguyên nhân của những hạn chế trên là do đảng viên trong các doanh nghiệp kinh tế tư nhân chưa làm tốt công tác dân vận nên chủ doanh nghiệp chưa thấy được tầm quan trọng của tổ chức Đảng.

Tổ chức Đảng và các đoàn thể chính trị - xã hội trực thuộc nhiều đầu mối, không chịu sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy cùng cấp nên chưa có sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất trong việc phát triển đảng viên là công nhân, người lao động. Người sử dụng lao động chưa tạo điều kiện thuận lợi về thời gian cũng như cơ sở vật chất cho tổ chức Đảng và tổ chức đoàn thể hoạt động…

LÝ OANH

.
.
.