Thứ Bảy, 01/10/2016, 05:58 (GMT+7)
.

Kết quả phối hợp tuyên truyền biển, đảo giai đoạn 2011-2016

Trong 5 năm qua (2011 - 2016), tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp. Trong nước, tình hình chính trị - xã hội cơ bản ổn định, kinh tế tăng trưởng khá, đời sống của nhân dân và an sinh xã hội được cải thiện, niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước được củng cố, tăng cường. Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung ưu tiên mọi nguồn lực đẩy mạnh phát triển kinh tế, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc.

phóng viên Hữu Chí (bút danh Phùng Long) của Báo Ấp Bắc đã 4 lần đi tác nghiệp ở Trường Sa. Ảnh: Hữu Chí
Phóng viên Hữu Chí (bút danh Phùng Long) của Báo Ấp Bắc đã 4 lần đi tác nghiệp ở Trường Sa. Ảnh: Hữu Chí

Quán triệt sâu sắc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; sự chỉ đạo, Hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương, Quân chủng Hải quân và các tỉnh, thành phố, cơ quan Trung ương, cơ quan báo chí đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện toàn diện các nội dung công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo theo chương trình, kế hoạch đã đề ra, tạo bước đột phá, lan tỏa rộng rãi trong cả nước; khơi dậy niềm tin, lòng yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc; củng cố và nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm của toàn dân, của cả hệ thống chính trị;

Thúc đẩy và làm chuyển biến mạnh mẽ ý thức, hành động trong toàn xã hội trong sự đóng góp chung về nguồn lực, ý thức và trách nhiệm bảo vệ chủ quyền; góp phần xây dựng mối đoàn kết, nhất trí, đồng thuận, tạo điều kiện thuận lợi trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và địa phương, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 khóa X của Đảng về ‘’Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020’’.

Các hoạt động phối hợp ngày càng đi vào nền nếp, chặt chẽ, thực chất, hiệu quả hơn, nhiều kinh nghiệm đã được tích lũy, phổ biến và nhân rộng. Công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo  trong thời gian qua thực sự được đẩy lên một bước cả về quy mô, hình thức, nội dung, phương pháp và lực lượng tiến hành, mở rộng cả phạm vi và đối tượng, không chỉ tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, ngư dân ở trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền đấu tranh đối tượng và các lực lượng xâm phạm chủ quyền biển, đảo nước ta.

Qua đó, kịp thời cung cấp thông tin chính thống, tuyên truyền, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; xử lý nhanh chóng, hiệu quả các vấn đề nảy sinh, nhất là vào những thời điểm phức tạp diễn ra trên biển như năm 2011 và năm 2014. Công tác tuyên truyền biển, đảo đã thực sự trở thành một phương thức, một lực lượng quan trọng tạo nên sức mạnh to lớn trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên biển.

Nội dung tuyên truyền phong phú, phù hợp, kịp thời và được tiến hành thường xuyên, liên tục, bám sát nhiệm vụ chính trị, kết hợp chặt chẽ với các hoạt động trên nhiều lĩnh vực và phong trào thi đua của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Tuyên truyền về chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông; vị trí, tầm quan trọng của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; cơ sở pháp lý và lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; quan điểm, đường lối, chính sách và pháp luật của Đảng, Nhà nước ta trong giải quyết tranh chấp trên biển cũng như các vấn đề liên quan đến biển, đảo.

Các địa phương chú trọng tuyên truyền những thành tựu phát triển kinh tế biển gắn với xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân trên biển và những thành tựu trong hợp tác quốc tế. Tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến, những nhân tố mới trong phát triển kinh tế, bảo vệ chủ quyền quốc gia, giữ gìn an ninh, trật tự trên biển.

Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi những kiến thức ứng dụng, chuyển giao thành tựu khoa học tiên tiến trong khai thác nguồn lợi thủy, hải sản, bảo vệ tài nguyên, môi trường biển. Đấu tranh với những hành vi đánh bắt thủy, hải sản mang tính hủy diệt, phá hoại môi trường, tàu thuyền nước ngoài vi phạm chủ quyền, quyền tài phán vùng biển Việt Nam.

Đẩy mạnh tuyên truyền trong nhân dân, định hướng dư luận kịp thời về những vấn đề ‘’nóng’’, phức tạp, nhạy cảm; giải tỏa những thắc mắc, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân; kịp thời định hướng và đấu tranh với những biểu hiện quá khích của một số người bị kẻ xấu lợi dụng, kích động làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế, sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp, cuộc sống ổn định của người dân và an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Tuyên truyền về sự phát triển kinh tế - xã hội kết hợp với xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân trên biển; xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Các cơ quan báo chí luôn ưu tiên bố trí lực lượng, thời gian, dung lượng và tần suất tuyên truyền về chủ đề biển, đảo. Nhiều phóng viên cả trong nước và quốc tế đã bất chấp khó khăn, hiểm nguy, thực sự là những chiến sĩ tiên phong nơi tuyến đầu, luôn đồng hành cùng các lực lượng giữ biển vượt qua hàng trăm hải lý đến với các đảo tiền tiêu, vùng biển xa, nhà giàn trên thềm lục địa phía Nam và bám sát các hoạt động đấu tranh trên thực địa để tác nghiệp, đem đến cho cán bộ, chiến sĩ những tình cảm từ đất liền, của quê hương và gia đình, tiếp thêm tinh thần, tạo động lực cho họ yên tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo.

Báo chí thực sự trở thành một lực lượng hết sức quan trọng, có tiềm lực, sức mạnh to lớn trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Thông tin của các báo, đài thực sự nhanh nhạy, đa dạng, phong phú về nội dung, chất lượng tốt, sức lan tỏa lớn, đóng góp quan trọng trong việc ổn định tâm lý, định hướng dư luận xã hội trước những sự kiện, những vấn đề nhạy cảm diễn ra trên biển.

Công tác tuyên truyền biển, đảo đã góp phần khơi dậy và phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của toàn dân và sự ủng hộ của các địa phương, ban, bộ, ngành Trung ương, các tổ chức, tập đoàn, doanh nghiệp kinh tế và kiều bào ta ở nước ngoài với những việc làm thiết thực, hiệu quả đối với biển, đảo.

Toàn cảnh đảo Trường Sa Lớn
Toàn cảnh đảo Trường Sa Lớn. Ảnh: Lê Duy

Qua phối hợp tuyên truyền biển, đảo, các cơ quan liên quan đã rút ra một số bài học kinh nghiệm:

Một là, mọi hoạt động phối hợp tuyên truyền biển, đảo đều phải quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước ta; chấp hành nghiêm túc sự chỉ đạo, định hướng của các cơ quan chuyên trách của Trung ương.

Hai là, thường xuyên bám sát, đánh giá đúng tình hình, nhất là tình hình trên biển, tư tưởng, dư luận trong nhân dân; chủ động đề xuất, phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, không thụ động chờ trên. Đoàn kết chăm lo phát triển kinh tế, nhạy bén xử lý có hiệu quả các vấn để phát sinh.

Ba là, phát huy sức mạnh tổng hợp, sử dụng hiệu quả lực lượng nòng cốt, đa dạng hóa các hình thức, chú trọng tuyên truyền thông qua hoạt động thực tiễn; kết hợp chặt chẽ tuyên truyền trong nước với đối ngoại và tuyên truyền đặc biệt, kiên quyết đấu tranh, phản bác những luận điệu xuyên tạc, âm mưu lợi dụng vấn đề về Biển Đông để phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân và quan hệ hữu nghị, truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam với các nước láng giềng.

Bốn là, trong điều kiện hiện nay, tuyên truyền về biển, đảo là một lĩnh vực hết sức nhạy cảm, khó khăn và phức tạp, đòi hỏi cán bộ, báo cáo viên, phóng viên làm công tác tuyên truyền phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, tâm cao, trí sáng, nắm chắc các quy định của Đảng và Nhà nước, của Quân đội; xử lý thông tin phải chính xác, nhạy bén, kịp thời, song phải hết sức thận trọng, tránh gây hệ lụy, phản tác dụng, bảo đảm lợi ích cao nhất cho đất nước.

Thời gian tới, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo đang chuyển sang giai đoạn mới ngày càng nặng nề, khó khăn, phức tạp và lâu dài, đòi hỏi phải kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc chủ quyền, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên biển, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế, vừa giữ được mối quan hệ với các nước trong khu vực.

Trước yêu cầu trên, công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo trong thời gian tới tiếp tục quan triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ương 4 khóa X của Đảng về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020’’ và Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về ‘’Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới’’; nâng cao trách nhiệm và năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của các cấp ủy, của người đứng đầu các cấp, các ngành; phát huy kết quả và những kinh nghiệm thực tiễn;

Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức tuyên truyền, giáo dục với phương châm “tích cực, chủ động, kịp thời, sáng tạo’’, tạo sự chuyển biến mới về chất lượng, hiệu quả trong công tác phối hợp tuyên truyền, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng, xây dựng địa phương, cơ quan, đơn vị vững mạnh, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao, thực hiện và hoàn thành thắng lợi mục tiêu phấn đấu đưa nước ta “trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu lên từ biển, bảo đảm vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia trên biển’’ như Nghị quyết Trung ương 4 khóa X đã xác định.

T.H

.
.
.