Thứ Tư, 21/06/2017, 09:05 (GMT+7)
.

Tăng cường tuyên truyền về Biển Đông và hải đảo

UBND tỉnh Tiền Giang vừa ban hành Kế hoạch tuyên truyền về Biển Đông và hải đảo năm 2017 nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về vị trí, tầm quan trọng và sự cần thiết phải tổ chức, quản lý việc khai thác, sử dụng tài nguyên biển một cách hiệu quả, bền vững…

Trong đó, nội dung tuyên truyền tập trung vào việc nêu cao vị trí, vai trò, tiềm năng, thế mạnh của biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; vạch trần âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề tranh chấp biển, đảo để xuyên tạc, kích động, gây phức tạp tình hình an ninh, trật tự.

Thị trấn Trường Sa thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa của Việt Nam.
Thị trấn Trường Sa thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa của Việt Nam.

Khẳng định lập trường chính nghĩa của Việt Nam trong việc bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông; chủ trương, quan điểm, đường lối đối ngoại của Đảng, Luật Biển Việt Nam và các chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến vấn đề biển đảo… đều được xây dựng trên cơ sở tôn trọng Công ước Liên hiệp quốc về Luật Biển năm 1982, Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), Bộ Quy tắc ứng xử của các bên trên Biển Đông (COC) sắp được thông qua nguyên tắc “6 điểm” của ASEAN về Biển Đông.

Phân tích, làm rõ cơ sở pháp lý, những chứng cứ lịch sử và thực tiễn để khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa trước công luận trong nước và quốc tế.

Biểu dương các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong các tổ hợp tác, tổ đội đoàn kết hỗ trợ nhau trong sản xuất trên biển, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội các vùng biển, ven biển và hải đảo; qua đó, nhân rộng các mô hình tiên tiến, điển hình về phát triển kinh tế biển, đảo gắn với việc triển khai thực hiện chính sách đúng đắn và những thành tựu đạt được của các cấp, các ngành, địa phương chăm lo phát triển kinh tế biển…

Tuyên truyền về các chính sách khuyến khích nhân dân định cư ổn định lâu dài trên đảo, làm ăn dài ngày trên biển; nâng cao tinh thần trách nhiệm, tình cảm của mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh đối với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang ngày đêm làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc...

P.LONG

 

.
.
.