.

Nỗ lực hoàn thiện cải cách hành chính

Cập nhật: 13:53, 12/03/2012 (GMT+7)


Ngày 9-3, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2011, triển khai Chương trình tổng thể CCHC tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2011-2020 và Kế hoạch CCHC năm 2012. Ông Dương Minh Điều, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã đến dự.

Ông Dương Minh Điều tặng bằng khen cho các cá nhân.
Ông Dương Minh Điều tặng bằng khen cho các cá nhân.


Năm 2011, công tác CCHC trên địa bàn tỉnh tiếp tục được các ngành, các cấp tổ chức thực hiện tốt. Công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra được quan tâm thường xuyên.

Chuyên đề thi đua thực hiện nhiệm vụ CCHC tiếp tục được phát động sâu rộng trong tất cả cơ quan hành chính Nhà nước các cấp và đến tận cơ sở. Việc giải quyết thủ tục hành chính ( TTHC) cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được mở rộng.

Trên lĩnh vực đất đai, các TTHC được hoàn thiện hơn. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục được thực hiện tốt. Công tác tuyên truyền CCHC hướng về cơ sở với nội dung, hình thức phong phú, sinh động...

Tuy nhiên, cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn và các tổ chức tư vấn phối hợp liên ngành có xu hướng phình ra. Việc cải cách TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương vẫn còn thiếu sót.

Tại hội nghị, ông Dương Minh Điều yêu cầu các cơ quan chủ trì phụ trách các lĩnh vực phải thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu. Khi tổng kết từng giai đoạn, nếu có chỉ tiêu nào không đạt sẽ kiểm điểm về trách nhiệm, năng lực lãnh đạo và quản lý đối với thủ trưởng cơ quan, đơn vị đó.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, địa phương trong tỉnh tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2011-2020, tạo chuyển biến tích cực trong hoạt động quản lý của bộ máy Nhà nước…

Dịp này, UBND tỉnh trao Cờ cho 3 đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong công tác CCHC; tặng Bằng khen cho 61 tập thể và cá nhân. 

                                                                                                                                                        NGUYÊN CHƯƠNG
 

.
.
.