Hội nghị toàn quốc triển khai thi hành Hiến pháp
Hội nghị toàn quốc triển khai thi hành Hiến pháp
Sáng ngày 8-1, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
13:53 | 08/01/2014
Những nội dung cơ bản trong Lời nói đầu&Chế độ chính trị của Hiến pháp
09:11 | 12/02/2014
Để Hiến pháp nhanh chóng được quán triệt, triển khai thực hiện ở các cấp, các ngành và toàn xã hội, Báo Ấp Bắc sẽ lần lượt giới thiệu những nội dung cơ bản và những điểm mới của Hiến pháp sửa đổi.
Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong Hiến pháp
08:37 | 14/02/2014
Chương II của Hiến pháp được xây dựng trên cơ sở sửa đổi, bổ sung và bố cục lại Chương V của Hiến pháp năm 1992 thành Chương “Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân“
Kế hoạch của Chính phủ tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp
Kế hoạch của Chính phủ tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch của Chính phủ tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
07:12 | 15/02/2014
Tuyên truyền Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
08:54 | 15/02/2014
Ngày 12-2-2014, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành hướng dẫn số 52 về tuyên truyền Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Nội dung và những điểm mới về kinh tế trong Hiến pháp
10:56 | 17/02/2014
Chương III của Hiến pháp được xây dựng trên cơ sở gộp Chương II - Chế độ kinh tế và Chương III - Văn hóa, Giáo dục, Khoa học, Công nghệ của Hiến pháp năm 1992.
Về XH, VH, GD, KH-CN và môi trường trong Hiến pháp
09:06 | 19/02/2014
Chương III của Hiến pháp được xây dựng trên cơ sở gộp Chương II - Chế độ kinh tế và Chương III - Văn hóa, Giáo dục, Khoa học, Công nghệ của Hiến pháp năm 1992.
Về Quốc hội trong Hiến pháp
08:04 | 21/02/2014
Vị trí, chức năng, cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội cơ bản giữ như quy định của Hiến pháp năm 1992.
Về Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân và VKSND trong Hiến pháp
08:53 | 24/02/2014
Trong kỳ này, Báo Ấp Bắc xin giới thiệu về Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân trong Hiến pháp.
Triển khai Hiến pháp 2013: Những điểm mới về Chính phủ
Triển khai Hiến pháp 2013: Những điểm mới về Chính phủ
Lần đầu tiên Hiến pháp chính thức khẳng định tính chất, vị trí của Chính phủ là cơ quan thực hiện quyền hành pháp.
10:01 | 02/03/2014
.
.