Thứ Năm, 04/05/2017, 15:08 (GMT+7)
.

An toàn vệ sinh lao động cần được quan tâm đúng mức

Trong những năm qua, việc thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) trên địa bàn tỉnh có những chuyển biến khá tích cực. Điều kiện làm việc, môi trường lao động trong các cơ quan, doanh nghiệp (DN) từng bước được cải thiện. Chế độ chính sách đối với người lao động (NLĐ) được quan tâm, góp phần bảo vệ sức khỏe NLĐ, hạn chế tai nạn lao động (TNLĐ), bệnh nghề nghiệp (BNN). Tuy nhiên, việc thực hiện công tác ATVSLĐ vẫn còn hạn chế.

Các ngành chức năng tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định về ATVSLĐ tại các DN.
Các ngành chức năng tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định về ATVSLĐ tại các DN.

DOANH NGHIỆP KÊU KHÓ

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), trên địa bàn tỉnh hiện có khoảng 3.015 DN, với hơn 150 ngàn lao động. Trong đó, phần lớn các DN của tỉnh là DN vừa và nhỏ. Hoạt động sản xuất, kinh doanh chủ yếu ở các lĩnh vực thủy sản, may mặc, giày da. Nhiều DN có các loại máy, thiết bị, vật tư yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

Thời gian qua, để đánh giá việc chấp hành pháp luật về ATVSLĐ của các DN trên địa bàn tỉnh, Sở LĐ-TB&XH phối hợp với các ngành chức năng tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành về việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATVSLĐ, bình quân 15 DN/năm.

Thực tế kiểm tra cho thấy, phần lớn các DN chấp hành các quy định của pháp luật về ATVSLĐ. Công tác đảm bảo ATVSLĐ tại DN được quan tâm hơn. Phần lớn các DN và NLĐ đều hưởng ứng, thực hiện nghiêm túc các quy định về ATVSLĐ. Việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATVSLĐ đã có sự chuyển biến tích cực, bảo đảm an toàn, sức khỏe tại nơi làm việc cho NLĐ. Các DN đều củng cố, kiện toàn Hội đồng bảo hộ lao động, mạng lưới an toàn viên; xây dựng, triển khai kế hoạch bảo hộ lao động, các biện pháp an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, cải thiện điều kiện lao động, phòng ngừa TNLĐ và BNN cho NLĐ.

Bên cạnh kết quả đã đạt được, công tác ATVSLĐ trong DN, cơ sở sản xuất vẫn còn những bất cập. Một số người sử dụng lao động chưa thực sự quan tâm đến công tác ATVSLĐ và NLĐ chưa chấp hành đầy đủ các quy định về ATVSLĐ. Việc thực hiện đo kiểm môi trường tại nơi làm việc; tổ chức khám và lập hồ sơ quản lý BNN cho NLĐ chưa thực hiện đầy đủ. Công tác vệ sinh công nghiệp, cải thiện môi trường tại nơi làm việc của một số DN còn kém. Việc trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho NLĐ chưa đủ và kịp thời. Các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động tuy đã được kiểm định và đưa vào sử dụng nhưng chưa thực hiện việc khai báo về các cơ quan chức năng…

Theo thống kê của Sở LĐ-TB&XH, năm 2016 toàn tỉnh xảy ra 69 vụ TNLĐ, làm chết 5 người, bị thương nặng 18 người và ước tính thiệt hại về tiền khoảng 511 triệu đồng. Nguyên nhân chính của những vụ TNLĐ xảy ra được xác định là do người sử dụng lao động và NLĐ còn coi nhẹ công tác ATVSLĐ như: Chưa thực hiện nghiêm các quy trình và biện pháp làm việc an toàn; chưa thường xuyên kiểm tra các thiết bị, máy móc, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ. Bên cạnh đó, công tác quản lý Nhà nước về ATVSLĐ chưa được chú trọng, nhất là việc tuyên truyền, giáo dục, tập huấn, hướng dẫn kiểm tra, giám sát công tác ATVSLĐ của cơ quan chức năng chưa thực sự sâu sát và thường xuyên…

GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CÔNG TÁC ATVSLĐ

Theo Sở LĐ-TB&XH, để đẩy mạnh công tác ATVSLĐ, thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền cần tăng cường sự lãnh đạo, triển khai có hiệu quả Chỉ thị 29-CT/TW ngày 18-9-2013 của Ban Bí thư Trung ương “Về đẩy mạnh công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”; đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật của người sử dụng lao động và NLĐ về ATVSLĐ, đặc biệt Luật ATVSLĐ.

Công tác quản lý Nhà nước về ATVSLĐ sẽ được tăng cường trong các lĩnh vực có nguy cơ xảy ra TNLĐ, BNN; triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động của Chương trình ATVSLĐ giai đoạn 2016 - 2020, nhằm giảm thiểu TNLĐ, BNN, quan tâm cải thiện môi trường và điều kiện lao động; đồng thời tăng cường công tác thanh, kiểm tra việc chấp hành các quy định về ATVSLĐ, nghiêm túc xử lý những sai phạm có tính hệ thống, nghiêm trọng.

Các ngành chức năng đẩy mạnh công tác chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, DN và NLĐ thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định của pháp luật về ATVSLĐ; thường xuyên quan tâm đào tạo, huấn luyện kiến thức về ATVSLĐ cho NLĐ và người sử dụng lao động.

Các DN, cơ sở sản xuất phải tăng cường triển khai công tác ATVSLĐ. Trong đó, chú trọng đến các hoạt động tự kiểm tra, chủ động kiểm soát phòng ngừa các yếu tố nguy hiểm có hại tại đơn vị, phòng ngừa TNLĐ, tổ chức huấn luyện ATVSLĐ; trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân và tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho NLĐ; chú ý đến hoạt động xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn tại DN.
Đối với NLĐ cần chấp hành nghiêm những nội quy, quy trình và biện pháp bảo đảm ATVSLĐ tại nơi làm việc; sử dụng và bảo quản các phương tiện bảo vệ cá nhân đã được trang bị; tham dự đầy đủ các lớp tập huấn về ATVSLĐ và chủ động phòng ngừa các yếu tố nguy hiểm, có hại nơi làm việc, có biện pháp ngăn ngừa, nhằm hạn chế các TNLĐ, BNN xảy ra.

H.N

.
.
.