Thứ Tư, 15/02/2017, 15:37 (GMT+7)
.

Nghiên cứu sinh Nguyễn Bích Hà Vũ bảo vệ thành công luận án tiến sĩ

Nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Bích Hà Vũ (giảng viên Khoa Nông nghiệp và Công nghệ thực phẩm, Trường Đại học Tiền Giang) vừa bảo vệ thành công luận án tiến sĩ chuyên ngành Khoa học cây trồng tại Trường Đại học Cần Thơ, với đề tài “Khả năng thích nghi của một số dòng/giống lúa đột biến chịu mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long”, do PGS-TS Võ Công Thành, Trường Đại học Cần Thơ hướng dẫn chính.

Năm 2012, NCS Nguyễn Bích Hà Vũ  trúng tuyển Chương trình NCS ngành Khoa học Cây trồng khóa
2012 - 2016. Trong quá trình học tập, nghiên cứu, NCS Nguyễn Bích Hà Vũ đã hoàn thành luận án của mình và được Hội đồng phản biện công nhận là một công trình nghiên cứu khoa học nghiêm túc, có ý nghĩa sâu sắc cả về lý luận và thực tiễn. 

VĨNH SƠN

.
.
.