Thứ Hai, 08/05/2017, 10:24 (GMT+7)
.

Thực hiện hiệu quả công tác phổ cập giáo dục

Thời gian qua, bằng nhiều giải pháp và sự phối hợp đồng bộ, TP. Mỹ Tho đã đạt được nhiều kết quả phấn khởi trong công tác phổ cập giáo dục (PCGD) - xóa mù chữ (XMC), trong đó công tác PCGD mầm non (MN), củng cố kết quả PCGD tiểu học (TH), trung học cơ sở (THCS) và XMC cho người lớn là những hoạt động trọng tâm được thành phố quan tâm thực hiện nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo trên địa bàn thành phố.

Học sinh Trường Tiểu học Lê Quý Đôn trong giờ học.
Học sinh Trường Tiểu học Lê Quý Đôn trong giờ học.

Xác định PCGD-XMC là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước hướng tới mục tiêu “Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài”, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ngành Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT) TP. Mỹ Tho đã tích cực triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục ở tất cả các bậc học. Theo đó, ngành GD-ĐT TP. Mỹ Tho đã tham mưu UBND thành phố tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng hệ thống trường lớp từ bậc học MN đến THCS ngày càng hoàn thiện. Hiện thành phố có 65 trường học, gồm 29 trường MN (trong đó có 8 trường đạt chuẩn Quốc gia), 23 trường TH và 1 trường Khuyết tật Nhân Ái  (trong đó có 12 trường đạt chuẩn Quốc gia) và 12 trường THCS (trong đó có 2 trường đạt chuẩn Quốc gia). Số phòng học, tỷ lệ phòng học kiên cố tăng tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức học 2 buổi/ngày, học bán trú và giảm sĩ số học sinh của lớp. Hiện nay, các trường học thuộc ngành GD - ĐT thành phố quản lý có tổng số 736 phòng học được xây dựng kiên cố và bán kiên cố, đáp ứng yêu cầu dạy và học của giáo viên (GV) và học sinh (HS).

Cùng với việc xây dựng hệ thống trường lớp, tỷ lệ cán bộ quản lý, GV đạt chuẩn và trên chuẩn ở các bậc học tăng cao. Toàn ngành hiện có trên 1.900 GV, trong đó có 100% GV đạt chuẩn; 71% GV trên chuẩn đối với giáo dục MN, 87%  GV trên chuẩn đối với giáo dục TH và 65% GV trên chuẩn đối với giáo dục THCS. Với đội ngũ GV đạt chuẩn quy định và có tỷ lệ cao đạt trên chuẩn, khi tiến hành thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, ngành GD-ĐT TP. Mỹ Tho đã có thêm điều kiện thuận lợi để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, hiệu quả công tác đào tạo ở các cấp học được tăng dần theo từng năm, góp phần để công tác thực hiện chuẩn PCGD-XMC càng đi vào trạng thái vững chắc.

TP. Mỹ Tho còn thực hiện hiệu quả công tác huy động HS đến trường. Cụ thể trong năm học 2016 -
2017, thành phố đã huy động 8.480 trẻ từ 3 - 5 tuổi và 3.163 trẻ 5 tuổi vào học mẫu giáo; tỷ lệ phổ cập trẻ 5 tuổi đạt 100%; huy động 2.171 trẻ 6 tuổi vào lớp 1, đạt tỷ lệ 100%; huy động 2.642 trẻ hoàn thành chương trình TH vào lớp 6, đạt tỷ lệ 99,92%. Bên cạnh đó, ngành GD-ĐT thành phố còn tổ chức, huy động HS đã bỏ học ra lớp phổ cập, học chương trình giáo dục thường xuyên. Theo đó, thành phố đã tạo điều kiện, tổ chức nhiều lớp phổ cập chương trình giáo dục thường xuyên cấp THCS cho học viên thuộc đối tượng từ 11 - 18 tuổi. Thành phố còn tổ chức 5 lớp phổ cập giáo dục THCS, huy động 187 học viên học chương trình giáo dục thường xuyên. Bên cạnh đó, để đạt được các mục tiêu đề ra trong công tác PCGD, thành phố thường xuyên quan tâm, chỉ đạo sâu sát, đầu tư cơ sở vật chất trường lớp đảm bảo.

Đội ngũ GV được chuẩn hóa về chuyên môn nghiệp vụ, đủ theo quy định cho các trường. Công tác kiểm tra việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ dạy học ở các đơn vị trường học được thực hiện thường xuyên. Việc nâng cao chất lượng học tập của HS được chú trọng, trong đó nâng  dần các chỉ số phổ cập; huy động HS ra lớp học tập đảm bảo, hạn chế việc HS bỏ học, đi học thiếu chuyên cần, từ đó công tác PCGD được duy trì bền vững, các chỉ tiêu huy động tổ chức lớp đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Thành phố tiếp tục giữ vững các chuẩn về PCGD-XMC như: Người biết chữ trong độ tuổi 15 - 35 đạt tỷ lệ 100%; 100% trẻ em 5 tuổi được huy động đến lớp; trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trình TH đạt tỷ lệ 97,9%; tổng số thanh, thiếu niên trong độ tuổi từ 15 - 18 tốt nghiệp THCS đạt tỷ lệ 92,4%. Năm 2016, TP. Mỹ Tho được công nhận đạt chuẩn XMC mức độ 2; đạt chuẩn phổ cập MN cho trẻ 5 tuổi; đạt chuẩn PCGD tiểu học mức độ 3 và đạt chuẩn PCGD trung học cơ sở mức độ 1.

TÙNG TRƯƠNG

.
.
.