Thứ Tư, 31/01/2018, 06:47 (GMT+7)
.

Vận động trên 43 tỷ đồng cho công tác khuyến học, khuyến tài

Đó là số tiền mà Hội Khuyến học các cấp trong tỉnh vận động cho công tác khuyến học, khuyến tài trong năm 2017. Trong đó, Hội Khuyến học tỉnh vận động gần 8 tỷ đồng, còn lại là Hội Khuyến học các huyện, thành, thị. Từ nguồn này, Hội Khuyến học tỉnh và các cấp tổ chức các chương trình, hoạt động: Trao 83.494 suất học bổng; xây 112 mái ấm khuyến học…
 
Bên cạnh đó, qua công tác xây dựng xã hội học tập, trên địa bàn tỉnh đã công nhận 417.200 gia đình học tập; 268 dòng họ học tập; 531 cộng đồng học tập và 456 đơn vị học tập ở cơ sở do xã quản lý.
 
Dịp này, Hội Khuyến học Việt Nam đã tặng 2 Cờ thi đua; Hội Khuyến học Việt Nam, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh và Hội Khuyến học tỉnh cũng đã trao nhiều Bằng khen, Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có đóng góp cho công tác khuyến học, khuyến tài.
 
P. MAI
.
.
.