Thứ Tư, 30/05/2018, 21:08 (GMT+7)
.

36 học sinh không tốt nghiệp Trung học cơ sở

Hiện tại, các trường trung học cơ sở (THCS) trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành công tác xét công nhận tốt nghiệp THCS cho học sinh.

Tỷ lệ tốt nghiệp THCS năm học 2017-2018 trên địa bàn tỉnh đạt bình quân 99,85%
Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS năm học 2017 - 2018 trên địa bàn tỉnh đạt bình quân 99,85%.

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS năm học 2017 - 2018 trên địa bàn tỉnh đạt bình quân 99,85%.

Nhiều đơn vị có học sinh đạt tỷ lệ tốt nghiệp tuyệt đối như: Huyện Cái Bè, huyện Tân Phước, huyện Tân Phú Đông. Kế đến là huyện Chợ Gạo (99,962%), huyện Gò Công Đông (99,953%), TX. Cai Lậy (99,951%), TX. Gò Công (99,935%), huyện Châu Thành (99,84%), TP. Mỹ Tho (99,825%), huyện Cai Lậy (99,67%), huyện Gò Công Tây (99,282%).

Toàn tỉnh có 36 học sinh không đủ điều kiện xét tốt nghiệp THCS; trong đó huyện Gò Công Tây (13 học sinh), huyện Cai Lậy (8 học sinh), TP. Mỹ Tho (6 học sinh), huyện Châu Thành (5 học sinh), TX. Cai Lậy, huyện Chợ Gạo, TX. Gò Công, huyện Gò Công Đông (mỗi đơn vị 1 học sinh).  

CÔNG NGUYÊN

.
.
.