Thứ Tư, 11/07/2018, 21:19 (GMT+7)
.

Phổ điểm bài thi 2018: Lịch sử, tiếng Anh tiếp tục có điểm thấp nhất

Tương tự năm trước, năm nay tiếng Anh, Lịch sử có điểm thi thấp nhất.

a
 

Sau khi phân tích dạng phổ điểm và các thông số thống kê, kết quả cho thấy, dạng phổ điểm của tất cả các bài thi, môn thi gần với phân phối chuẩn, trong đó phổ điểm một số môn thi có dạng phân phối chuẩn như vật lí, hóa học, sinh học... Kết quả cho thấy, các đề thi có tính phân loại và độ phân hóa rõ ràng, đánh giá được năng lực của thí sinh, đạt được mục đích, yêu cầu đặt ra của kì thi

Gần 80% thí sinh có điểm tiếng Anh dưới trung bình
Giá trị của điểm trung bình của hầu hết các bài thi, môn thi, gần bằng với điểm trung vị, điều đó chứng tỏ tính chuẩn hóa của các đề thi trong kỳ thi THPTquốc gia năm 2018.

Số lượng thí sinh có điểm trên trung bình của hầu hết các bài thi, môn thi đều chiếm tỷ lệ khoảng từ 50 - 70% (ngoại trừ môn Lịch sử và Tiếng Anh). Điều này cho thấy phổ điểm được phân tán tương đối rộng, đánh giá đúng năng lực của các thí sinh, giảm thiểu đáng kể hiện tượng đoán mò trong các bài thi trắc nghiệm khách quan. Đặc biệt, kết quả phân tích điểm thể hiện tính khách quan, trung thực, công bằng trong công tác tổ chức thi THPT quốc gia năm 2018. Đồng thời đây cũng là một kênh thông tin để phân loại chất lượng giáo dục phổ thông ở các vùng miền.

Nhìn chung, có thể thấy rằng, từ dạng phổ điểm của các bài thi, môn thi cho thấy tính phân hóa, phân loại rõ rệt của từng môn thi, thể hiện tính ưu việt của phương án đổi mới thi THPT quốc gia hướng tới đánh giá năng lực toàn diện của người học, tránh hiện tượng đoán mò, học lệch, học tủ, đảm bảo công bằng khách quan, thuận lợi cho thí sinh, tạo sự ổn định cho xã hội.

Tuy nhiên, trên cơ sở phân tích sâu hơn về phổ điểm sẽ làm cơ sở để Bộ GD-ĐT tiếp tục xây dựng, hoàn thiện ngân hàng câu hỏi thi chuẩn hóa, phục vụ kì thi THPT quốc gia những năm tiếp theo ngày càng tốt hơn.

Cụ thể có thể thấy, môn Vật lý, điểm trung bình là 4,97; hơn 48% thí sinh có điểm dưới trung bình.

Môn Hóa học điểm trung bình là 4,87;  50,6% thí sinh có điểm dưới trung bình.

Môn Sinh học: điểm trung bình là 4,54;  63,43% thí sinh có điểm dưới trung bình.

Môn Sử:  điểm trung bình là 3,79;  83,246% thí sinh có điểm dưới trung bình.

Môn  Địa: điểm trung bình là 5,46;  31,64% thí sinh có điểm dưới trung bình.

Môn Giáo dục công dân: điểm trung bình là 7,13;  4,93% thí sinh có điểm dưới trung bình.

Môn Toán: điểm trung bình là 4,86;  49,52% thí sinh có điểm dưới trung bình.

Môn Ngữ văn: điểm trung bình là 5,45;  32,3% thí sinh có điểm dưới trung bình.

Môn tiếng Anh: điểm trung bình là 3,91;  78,22% thí sinh có điểm dưới trung bình.

(Theo sggp.org.vn)

 

.
.
.