Thứ Ba, 23/06/2020, 16:38 (GMT+7)
.

Phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề cho sinh viên Trường Đại học Tiền Giang

 (ABO) Ngày 22-6, Khoa Sư phạm - Trường Đại học Tiền Giang tổ chức Hội thảo: “Phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề cho sinh viên Trường Đại học Tiền Giang” nhằm tạo diễn đàn trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu khoa học giữa các nhà khoa học, các nhà quản lý giáo dục và giảng viên của các cơ sở giáo dục đại học.

Hội thảo tập trung vào các vấn đề: Các cách tiếp cận trong việc phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề cho sinh viên; nhu cầu và tính cấp thiết của việc phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề cho sinh viên Trường Đại học Tiền Giang trong giai đoạn hiện nay; mục tiêu, nội dung, phương pháp phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề cho sinh viên Trường Đại học Tiền Giang; thực trạng và giải pháp phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề của sinh viên Trường Đại học Tiền Giang trong quá trình đào tạo; kinh nghiệm quốc tế về việc phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề cho sinh viên trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

VĨNH SƠN

.
.
.