Thứ Năm, 11/08/2022, 16:45 (GMT+7)
.

Tập huấn công tác khuyến học, khuyến tài

(ABO) Ngày 11-8, Hội Khuyến học tỉnh Tiền Giang phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tập huấn công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030.

Chủ trì hội nghị có Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Tiền Giang Đồng Thị Bạch Tuyết; cùng với đại diện lãnh đạo các sở, đoàn thể tỉnh tham dự.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Hội nghị diễn ra trong ngày 11 và 12-8. Các đại biểu sẽ được Hội Khuyến học tỉnh triển khai và quán triệt các chủ trương của Trung ương về công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập; Kết luận 49 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; Quyết định 1373 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030”; Quyết định 387 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021 - 2030”; Quyết định 677 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình “Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021 - 2030”…

Thông qua hội nghị tập huấn, giúp các cấp cơ sở Hội Khuyến học nắm vững những chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong giai đoạn 2021 - 2030.  Từ đó, tổ chức thực hiện có hiệu quả, góp phần quan trọng vào mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài.

MINH QUANG

.
.
.