Thứ Hai, 26/08/2013, 07:53 (GMT+7)
.

Châu Thành: Nhiều điển hình học tập và làm theo Bác

Sáu tháng đầu năm 2013, các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị ở huyện Châu Thành đều sinh hoạt chủ đề năm 2013 là “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp” gắn với chủ đề toàn khóa “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”.

Nhiều tổ chức, cơ quan, đơn vị trong việc học tập và làm theo Bác đã biết sáng tạo, phát triển những mô hình có hiệu quả. Các chi bộ cơ quan khối Đảng tiếp tục thực hiện tốt việc nêu gương về nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường gắn với cơ sở, tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch năm 2013.

UBND huyện thực hiện chương trình phòng, chống tham nhũng trên địa bàn. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được quan tâm thực hiện theo đúng thẩm quyền. Đội ngũ cán bộ, công chức các ngành tiếp tục thực hiện việc tiết kiệm trong việc đầu tư, mua sắm tài sản công; tiết kiệm điện, nước, văn phòng phẩm… đảm bảo ngày, giờ công làm việc, tận tụy với công việc được phân công, thực hiện cải cách thủ tục hành chính có hiệu quả, giảm bớt phiền hà cho nhân dân.

Cán bộ, công chức, viên chức ngành Y tế thực hiện nghiêm 12 điều y đức, 10 điều dược đức, quy tắc ứng xử của ngành. Nhờ đó, công tác phòng, chống dịch bệnh; khám và điều trị cho bệnh nhân có nhiều tiến bộ, hoàn thành chỉ tiêu chăm sóc sức khỏe nhân dân. Bệnh viện Đa khoa trung tâm huyện và các bệnh viện đa khoa khu vực xây dựng khẩu hiệu hành động cho cán bộ, đảng viên, y, bác sĩ, nhân viên trong việc chăm sóc bệnh nhân: “Đến - đón tiếp niềm nở, Ở - chăm sóc ân cần, Về - dặn dò cẩn thận”.

Công an huyện và cơ sở xã, thị trấn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn gắn với chuẩn mực đạo đức của ngành như: “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, xây dựng “đơn vị văn hóa”, “đơn vị kiểu mẫu về điều lệnh công an nhân dân”, thực hiện nghiêm túc các quy tắc ứng xử, 5 lời thề, 10 điều kỷ luật của công an nhân dân…100% cán bộ, đảng viên, chiến sĩ  viết bản đăng ký làm theo, ghi sổ tu dưỡng hàng ngày, xem đây là thước đo đánh giá mức độ hoàn thành công việc cũng như những việc làm hàng ngày theo tấm gương của Bác.

Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện làm theo Bác trong cán bộ, công chức, viên chức tập trung vào việc thực hiện tốt quy chế làm việc, quy chế dân chủ cơ sở, quy định đạo đức nhà giáo, thực hiện tốt công tác giảng dạy, các phong trào thi đua của ngành.

Qua đó, cán bộ, giáo viên, công chức ngành Giáo dục và Đào tạo đã có sự chuyển biến tích cực về nhận thức, thực hành rèn luyện, tu dưỡng và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách của Bác, thể hiện qua tinh thần trách nhiệm trong công việc được giao, luôn nêu cao cái “tâm” của người thầy trong công tác giảng dạy, giáo dục học sinh. Năm học vừa qua, có 10 cá nhân và tập thể được Sở Giáo dục và Đào tạo khen thưởng  về thành tích 5 năm liền thực hiện tốt phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục có các hoạt động học tập và làm theo gương Bác phong phú, đa dạng, mang lại kết quả thiết thực.

Hội Liên hiệp Phụ nữ đã thành lập mới 5 tổ “heo đất” với 95 thành viên, nâng đến nay có 401 tổ với 8.570 thành viên; 3 tổ “hũ gạo tình thương” với 63 thành viên, nâng lên 171 tổ với 3.328 thành viên, đã vận động hơn 1.700 ký gạo giúp cho 178 chị gặp khó khăn; duy trì 1 tổ “ống tre tiết kiệm” có 16 thành viên. Thực hiện đợt thi đua lập thành tích kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc, hội viên phụ nữ đã tiết kiệm 740 triệu đồng để giúp 528 chị phụ nữ nghèo chăn nuôi, sản xuất, giảm bớt khó khăn trong cuộc sống.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”. Các cơ sở Đoàn đã tổ chức hội thi kể chuyện về Bác qua các hình thức hái hoa dân chủ, văn nghệ, du khảo về nguồn, sưu tập ảnh, tư liệu về Bác, xây dựng nhật ký làm theo lời Bác, duy trì nhiều mô hình làm theo lời Bác như: Nuôi heo đất tiết kiệm, giọt máu nghĩa tình, “ba tiết kiệm, ba nụ cười”… được 221 cuộc với 3.550 lượt đoàn viên, hội viên, thanh niên tham gia.

Đối với Hội nông dân, qua tuyên truyền, vận động, có 100% ủy viên ban chấp hành cơ sở, chi hội, cán bộ tổ trưởng, tổ phó đăng ký thực hiện phong cách quần chúng và dân chủ với các mô hình có hiệu quả như: Đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, tích cực tham gia phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi…

Hội Cựu chiến binh từ huyện đến cơ sở đã triển khai phát động trong cán bộ, hội viên 257 cuộc về việc học tập và làm theo Bác, có 3.570 hội viên dự. Qua đó, 100% cán bộ Hội cơ sở đăng ký thực hiện theo 4 chuẩn mực đạo đức của cựu chiến binh là “trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”.

Hội tiếp tục thực hiện mô hình hội viên treo ảnh Bác thờ cúng nơi trang trọng nhất trong gia đình, tiêu biểu có các xã: Đông Hòa, Dưỡng Điềm, Nhị Bình có 100% hội viên thực hiện mô hình này. Bên cạnh đó, từ đầu năm đến nay, Hội cũng đã vận động hội viên đóng góp quỹ đồng đội 23 triệu đồng và đã hỗ trợ cất nhà đồng đội cho một hội viên với số tiền 5 triệu đồng…

Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở huyện  trong những tháng đầu năm 2013 tiếp tục có nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Đây cũng là tiền đề, là động lực để những tháng còn lại của năm 2013, toàn Đảng bộ tiếp tục triển khai có hiệu quả nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra.

HỒNG VỊ

.
.
.