Thứ Tư, 10/05/2017, 10:45 (GMT+7)
.
ĐẢNG BỘ PHÒNG GD-ĐT TX. GÒ CÔNG:

Sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII

Đảng bộ Phòng GD-ĐT TX. Gò Công vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Trao thưởng cho 4 tập thể thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII.
Trao thưởng cho 4 tập thể thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII.

Theo đó, Đảng bộ Phòng GD-ĐT TX. Gò Công hiện có 4 chi bộ trực thuộc, với 50 đảng viên. Đảng bộ đã tổ chức học tập, quán triệt những nội dung cơ bản của Chỉ thị 05-CT/TW bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Qua đó, cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên nêu cao tinh thần tự giác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thi đua hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Năm 2016, Đảng bộ Phòng GD-ĐT TX. Gò Công được Ban Thường vụ Thị ủy Gò Công công nhận trong sạch, vững mạnh...

Đại biểu còn được nghe trình bày các câu chuyện Thời gian quý báu lắm và Như thấy cả miền Nam; xem 4 đội với 8 thành viên thi tài sôi nổi các nội dung: Tự giới thiệu; trả lời đáp án đúng - sai; trả lời câu hỏi; giải đáp các ô chữ tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp giải phóng dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, các sự kiện lịch sử - văn hóa của đất nước, các di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia ở TX. Gò Công...

Dịp này, Đảng bộ Phòng GD-ĐT TX. Gò Công biểu dương, khen thưởng 4 tập thể và 6 cá nhân tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2016.

HUỲNH CẨM

.
.
.