Chủ Nhật, 02/06/2019, 20:19 (GMT+7)
.
Phòng Tham mưu Công an tỉnh Tiền Giang:

Học tập và làm theo Bác để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

(ABO) Là một trong những tập thể đạt thành tích trong hưởng ứng Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tập thể cán bộ, chiến sĩ (CB-CS) Phòng Tham mưu, Công an (CA) tỉnh Tiền Giang đã học tập, quán triệt sâu sắc các nội dung, coi đây là công việc hằng ngày của mỗi CB-CS, nhất là người đứng đầu các đơn vị có những chuyển biến cụ thể, rõ ràng thông qua những hành động, lời nói và việc làm thiết thực.

Phòng Tham mưu (bìa phải) được khen thưởng trong công tác tham mưu
Phòng Tham mưu (bìa phải) được khen thưởng trong công tác tham mưu.

Thượng tá Phan Văn Khoa, Trưởng phòng Tham mưu, trao đổi về giải pháp triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị như sau: Đảng ủy đã xây dựng, triển khai, quán triệt thực hiện nghiêm túc các kế hoạch về tổ chức tuyên truyền, học tập, sinh hoạt chuyên đề về Chỉ thị 05-CT/TW và tổ chức triển khai, học tập, quán triệt thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với duy trì thực hiện việc “tự soi, tự sửa” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Ngoài ra, để tạo hiệu ứng tác động đến việc “làm theo” trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Đảng ủy đã tổ chức Lễ phát động, gắn với thường xuyên lãnh đạo thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân (CAND) bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” và tiếp tục quán triệt, lãnh đạo thực hiện phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, phong trào “3 không, 3 có”, việc xây dựng “Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành điều lệnh CAND”, từng bước tạo sự lan tỏa, tác động đến nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, quần chúng.  

Qua triển khai, lãnh đạo thực hiện, cấp ủy, Bí thư các chi bộ trực thuộc, Bí thư Chi đoàn, Chủ tịch Hội Phụ nữ, Công đoàn đã xây dựng kế hoạch thực hiện và tổ chức triển khai, quán triệt cán bộ, đảng viên, quần chúng thông suốt chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; trên cơ sở xác định vai trò, tầm quan trọng của Chỉ thị 05-CT/TW, cán bộ, đảng viên, quần chúng đã từng bước có sự chuyển biến trong công tác, sinh hoạt, học tập, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, nâng cao trách nhiệm vì nhân dân phục vụ.

Các chi bộ trực thuộc, Ban Chấp hành Chi đoàn, Hội Phụ nữ, Công đoàn đã tăng cường tuyên truyền “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo các tài liệu do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đảng ủy CA tỉnh cấp phát. Thông qua các buổi họp giao ban, sinh hoạt lệ kỳ, tập trung tuyên truyền các tác phẩm, bài nói, bài viết, câu chuyện phản ánh về phong cách, tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; phát động cán bộ, đảng viên, quần chúng tích cực tham gia sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”…

Một trong những nét nổi bật của đơn vị trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị là nâng cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy – chỉ huy và CB-CS trong việc học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy. Cấp ủy – chỉ huy các cấp thông qua các đợt sinh hoạt lệ kỳ đã thường xuyên quán triệt CB-CS không ngừng phấn đấu học tập, thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy CAND, nhất là thường xuyên vận dụng vào trong thực tiễn công tác, học tập và thực hiện phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” hằng năm.

Lãnh đạo đơn vị đã tăng cường lãnh đạo thực hiện công tác chính trị tư tưởng, đấu tranh, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; thường xuyên quán triệt và lãnh đạo thực hiện nghiêm túc Quy định 01-QĐ/ĐUCA(PX15) ngày 22-10-2012 của Đảng ủy CA tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong việc học tập, làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh, 6 điều Bác Hồ dạy CAND, nội dung “3 xây, 3 chống”…

Lãnh đạo, chỉ huy các cấp đã thể hiện cao tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu trong học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, qua đó góp phần tác động, giúp CB-CS nhận thức và chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động trong thực hiện các mặt công tác.

a
Cán bộ Phòng Tham mưu triển khai công tác nghiệp vụ bảo đảm an ninh trật tự Lễ hội Âm nhạc mừng xuân 2019. Ảnh: THANH VIỆT

Ngoài ra, Ban Chỉ huy đơn vị tập trung lãnh đạo CB-CS nêu cao bản lĩnh, thực hiện nghiêm túc 5 lời thề danh dự, 10 điều kỷ luật của CAND, chủ động phòng ngừa các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Qua đó, CB-CS tích cực tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân.

CB-CS đơn vị đã tăng cường phát động thực hiện khẩu hiệu hành động hằng năm do Ban Giám đốc CA tỉnh phát động, nhất là tiêu chí “kỷ cương, trách nhiệm”; tập trung quản lý, theo dõi việc thực hiện điều lệnh nội vụ, nhất là việc chấp hành giờ giấc, thực hiện quy chế làm việc, thực thi nhiệm vụ của CB-CS, gắn với tăng cường quản lý cán bộ; lãnh đạo phát huy hiệu quả hoạt động của Tổ kiểm tra điều lệnh đơn vị trong việc phối hợp tổ chức kiểm tra, chấn chỉnh, đưa công tác điều lệnh đi vào nền nếp.

Về kết quả vận dụng, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND trong thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn, Trung tá Nguyễn Minh Tân, Phó Trưởng phòng Tham mưu trao đổi: Quán triệt nội dung 6 điều Bác Hồ dạy, Ban Chỉ huy đơn vị đã tập trung chỉ đạo, điều hành công tác chuyên môn của đơn vị, luôn bám sát các yêu cầu, nội dung đặt ra.

Điểm nổi bật là đã tích cực nghiên cứu, nắm tình hình, chủ động tham mưu, đề xuất các chủ trương, giải pháp phục vụ Ban Giám đốc CA tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mặt công tác CA, đảm bảo công tác tham mưu luôn chất lượng, kịp thời, hiệu quả, nhất là tham mưu, phục vụ chỉ đạo xử lý, giải quyết tình hình an ninh trật tự nổi lên; đảm bảo chủ động trong công tác theo dõi, chuẩn bị, hậu cần, phục vụ có hiệu quả công tác lãnh đạo, điều hành, đối ngoại của Ban Giám đốc CA tỉnh và thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng tiến độ các mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng của đơn vị.

Các đội, trung tâm, CB-CS đã thể hiện tốt mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, phối hợp chặt chẽ trong quá trình trao đổi, nắm tình hình, sẵn sàng giúp đỡ nhau trong công việc; thẳng thắn góp ý phê bình trên tinh thần “tự soi, tự sửa”, góp phần tích cực vào việc chấn chỉnh, khắc phục kịp thời các tồn tại, hạn chế.

Về bài học kinh nghiệm, Thượng tá Phan Văn Khoa, Trưởng phòng Tham mưu khẳng định: Qua thực hiện học tập Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị giúp nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của cấp ủy - chỉ huy các cấp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các mặt công tác. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được toàn lực lượng cụ thể hóa vào những hành động cụ thể trong từng lĩnh vực công tác và chiến đấu. Góp phần chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên tạo được sự chuyển biến rõ nét về kỷ luật, kỷ cương; đổi mới phong cách gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; chống bệnh ‘thành tích”, nâng cao tinh thần trách nhiệm, “nói đi đôi với làm”, tăng cường niềm tin của đảng viên, CB-CS và nhân dân đối với Đảng, mang lại sự đoàn kết nội bộ, sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Phòng Tham mưu. Với những kết quả đạt được, qua 5 năm thực hiện, đã có trên 43 lượt tập thể, 119 lượt cá nhân được các cấp trong và ngoài ngành biểu dương, khen thưởng. Riêng đơn vị liên tục dẫn đầu phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” cấp cơ sở (được tặng Cờ thi đua của Chính phủ năm 2015, 2016; được tặng Cờ thi đua Bộ Công an năm 2013, 2014, 2017, 2018).

PHÙNG LONG

.
.
.