Thứ Tư, 04/10/2017, 20:58 (GMT+7)
.

Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài qua mạng điện tử

Từ ngày 2-10-2017, việc cấp giấy phép lao động (LĐ) cho người LĐ nước ngoài làm việc tại Việt Nam sẽ được áp dụng theo hướng dẫn của Thông tư 23/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15-8-2017 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép LĐ cho người LĐ nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử.

Người lao động nước ngoài đang làm việc tại Chi nhánh Công ty Pungkook (Cụm công nghiệp Tân Mỹ Chánh).
Người lao động nước ngoài đang làm việc tại Chi nhánh Công ty Pungkook (Cụm công nghiệp Tân Mỹ Chánh).

Theo đó, việc cấp, cấp lại giấy phép LĐ cho người LĐ nước ngoài sẽ được thực hiện thông qua cổng thông tin điện tử tại địa chỉ:  http://dvc.vieclamvietnam.gov.vn. Để thực hiện, người sử dụng LĐ phải đăng ký tài khoản để đăng nhập vào cổng thông tin điện tử.

Trước ít nhất 7 ngày làm việc, kể từ ngày người LĐ nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc, người sử dụng LĐ phải khai thông tin vào tờ khai và nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép LĐ qua cổng thông tin điện tử. Hồ sơ bao gồm: Tờ khai và giấy tờ kèm theo phù hợp với quy định của pháp luật về giao dịch điện tử, quản lý LĐ nước ngoài làm việc tại Việt Nam; nếu các giấy tờ kèm theo ở dạng chứng từ giấy thì người sử dụng LĐ phải chuyển đổi sang chứng từ điện tử dạng file pdf, doc, docx hoặc jpg.

Trong 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan cấp giấy phép trả lời kết quả qua thư điện tử cho người sử dụng LĐ. Khi nhận được kết quả thông báo hồ sơ hợp lệ, người sử dụng LĐ nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện bản gốc hồ sơ đề nghị cấp giấy phép đến cơ quan cấp giấy phép LĐ để kiểm tra, đối chiếu và lưu theo quy định. Trong tối đa 8 giờ làm việc, kể từ khi nhận được bản gốc hồ sơ, cơ quan cấp giấy phép sẽ trả kết quả cho người sử dụng LĐ.

Đối với trường hợp chấp thuận nhu cầu sử dụng người LĐ nước ngoài thì:

- Trước ít nhất 20 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người LĐ nước ngoài, người sử dụng LĐ (trừ nhà thầu) phải khai thông tin vào tờ khai và nộp báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người LĐ nước ngoài theo quy định; trường hợp thay đổi nhu cầu sử dụng người LĐ nước ngoài thì người sử dụng LĐ gửi báo cáo giải trình thay đổi trước ít nhất 10 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người LĐ nước ngoài qua cổng thông tin điện tử.

- Trong thời hạn 12 ngày, kể từ ngày nhận được tờ khai và báo cáo giải trình hoặc báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người LĐ nước ngoài, cơ quan chấp thuận trả lời kết quả qua thư điện tử cho người sử dụng LĐ; trường hợp báo cáo chưa thực hiện đúng theo quy định, cơ quan chấp thuận trả lời kết quả qua thư điện tử cho người sử dụng LĐ và nêu rõ lý do.

Sau khi nhận được trả lời kết quả báo cáo giải trình hoặc báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người LĐ nước ngoài là phù hợp với quy định của pháp luật, người sử dụng LĐ nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính bản gốc báo cáo đến cơ quan chấp thuận để kiểm tra, đối chiếu và lưu theo quy định.
- Trong thời hạn không quá 8 giờ làm việc kể từ khi nhận được bản gốc báo cáo thì cơ quan chấp thuận phải trả kết quả cho người sử dụng LĐ. Người sử dụng LĐ có thể nhận kết quả trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính. Trường hợp bản gốc báo cáo giải trình hoặc báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người LĐ nước ngoài không đúng với tờ khai và báo cáo đã gửi qua cổng thông tin điện tử thì cơ quan chấp thuận trả lời bằng văn bản hoặc qua thư điện tử hoặc thông báo trực tiếp cho người sử dụng LĐ…

P.A

.
.
.