.

Đấu tranh trên không gian mạng cần có lực lượng rộng rãi và tinh nhuệ

Cập nhật: 14:17, 28/03/2018 (GMT+7)

Đặc điểm nổi bật của không gian mạng là không gian ảo, nhưng cũng rất thực, với hàng tỷ người chơi. Điển hình như không gian mạng Internet, không gian mạng máy tính quân sự… Tính chất tiêu cực của nó là người ta có thể xâm nhập dễ dàng để ăn cắp hoặc thay đổi thông tin, ngăn chặn và chiếm quyền điều khiển mạng, máy tính.

Nhằm cụ thể hóa việc thực hiện Chỉ thị 28 ngày 16-9-2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng, Chỉ thị 15 ngày 17-6-2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm an ninh và an toàn thông tin mạng trong tình hình mới và Chỉ thị 03 ngày 23-1-2014 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin và một số vấn đề tổ chức hoạt động tác chiến không gian mạng, ngày 1-1-2016 Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam ban hành Chỉ thị 47 về tổ chức lực lượng đấu tranh trên không gian mạng trong Quân đội (gọi tắt là Lực lượng 47).

Lực lượng này được huy động ở tất cả các cơ quan, đơn vị trong toàn quân, cả trong bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân tự vệ; không có biên chế, tổ chức riêng; không có trang bị, phương tiện, lương, phụ cấp riêng; cũng không phân biệt cấp bậc, chức vụ, lĩnh vực công tác, mà bất kỳ quân nhân nào, với khả năng của mình, khi thấy những điều tốt đẹp, thông tin tích cực thì họ tuyên truyền, comment (bình luận), chia sẻ, lan tỏa đến mọi người; khi thấy những điều sai trái, lệch lạc, thông tin xấu, họ phê phán, đấu tranh, phản bác, nhất là những quan điểm tư tưởng thù địch của các thế lực phản động chống phá cách mạng Việt Nam.

Họ chính là lực lượng đông đảo thực hiện “chiến tranh nhân dân” trong tác chiến không gian mạng, lực lượng kiêm nhiệm không chuyên trách, chứ không phải là “lực lượng 2 xu” như một số luận điệu tuyên truyền của bọn phản động gần đây. Lực lượng 47 không thuộc Bộ Tư lệnh tác chiến không gian mạng mà Bộ Quốc phòng mới thành lập, nó khác nhau hoàn toàn về chức năng, nhiệm vụ, phương thức tổ chức và hoạt động.

Cũng cần nói thêm, không phải chỉ có Việt Nam mới có lực lượng tác chiến không gian mạng. Theo một số báo cáo, hiện nay, trên thế giới có hơn 140 quốc gia có chương trình vũ khí không gian mạng, quân đội một số quốc gia đã xác định không gian mạng là môi trường tác chiến thứ 5, cùng với môi trường tác chiến trên bộ, trên biển, trên không và trên vũ trụ.

Vì vậy, đấu tranh trên không gian mạng của Lực lượng 47 là yêu cầu cần thiết, cấp bách trong tình hình hiện nay, là một mặt trận nóng bỏng về tư tưởng, văn hóa. Chỉ 2 năm sau khi thành lập, Lực lượng 47 đã tích cực, chủ động viết hàng ngàn tin, bài, comment, chia sẻ thông tin tích cực, xung kích đi đầu trong phòng, chống “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Trong quá trình đấu tranh, Lực lượng 47 luôn kết hợp giữa “xây” và “chống”, lấy “xây” là chính, thận trọng, mang tính giáo dục và tính chiến đấu, được các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội đánh giá cao và ghi nhận.       

VĂN ĐẠO

.
.
.