Thứ Sáu, 01/11/2019, 06:24 (GMT+7)
.

Bộ Thông tin và Truyền thông: Ký kết giao ước thi đua năm 2019

(ABO) Chiều 31-10, tại Tiền Giang, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) - Cụm thi đua số 8 tổ chức Hội nghị Ký kết giao ước thi đua năm 2019.

Quang cảnh Hội nghị Ký kết giao ước thi đua năm 2019.
Quang cảnh Hội nghị Ký kết giao ước thi đua năm 2019.

Theo đó, việc ký kết giao ước thi đua năm 2019 gồm các nội dụng như: Hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn; quản lý công tác báo chí, truyền thông; hỗ trợ doanh nghiệp phát triển kinh tế ngành TT-TT tại địa phương; phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính…

Việc phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2019 giữa các Sở TT-TT trong Cụm đảm bảo nội dung, kịp thời đề ra các biện pháp cụ thể nhằm triển khai có hiệu quả phong trào thi đua do Bộ TT-TT phát động.

Phong trào thi đua nhằm động viên, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành tích cực học tập, rèn luyện để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; khen thưởng các tập thể, cá nhân, các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt…

M. THÀNH

.
.
.